Друк

ПРО УКЛАДАННЯ МЕМОРАНДУМУ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ І СПІВПРАЦЮ З МІЖНАРОДНОЮ БЛАГОДІЙНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ «ФОНД СХІДНА ЄВРОПА»

УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

         Шістнадцята   сесія     восьмого    скликання     

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

24 червня  2021 року                                                             №12          

           

 

Про  укладання  Меморандуму про взаєморозуміння

і співпрацю з Міжнародною благодійною організацією

«Фонд Східна Європа»

 

Керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Європейською Хартією місцевого самоврядування, з метою реалізації повноважень органів місцевого самоврядування, Токмацька міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Укласти  Меморандум про взаєморозуміння і співпрацю з Міжнародною благодійною  

організацією «Фонд Східна Європа», текст Меморандуму додається.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради  з    питань депутатської діяльності, регламенту, законності, реформ, захисту прав громадян та з питань реалізації державної регуляторної політики.

 

 

 

Секретар міської ради                                                                      Віктор ЗАГУМЕННИЙ                    

 

 

 

 

Додаток

до рішення Токмацької міської ради

від  24 червня 2021р. №12

 

МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ ТА СПІВПРАЦЮ

щодо впровадження  «Єдиної платформи місцевої електронної демократії»  «e-DEM»

 

між  Токмацькою  міською радою та Міжнародною благодійною організацією «Фонд Східна Європа»

 

м. Київ                                                      ____ _______________ 2021 року

 

Токмацька  міська рада, в особі міського голови Котелевського Ігоря Вікторовича, та

Міжнародна благодійна організація Фонд Східна Європа», в особі президента Ляха Віктора Вячеславовича (далі також спільно іменовані «сторони»),

 

-                     беручи до уваги той факт, що запровадження інноваційних механізмів участі громадян у вирішенні місцевих проблем, налагодження результативної співпраці громадян і органів місцевої влади становить спільний інтерес,

-                     ураховуючи потребу у взаємній співпраці щодо розвитку електронної демократії,

 

домовилися про наступне:

 

Стаття 1

Сторони співпрацюють на основі взаємної вигоди та згідно з  чинним законодавством, а також відповідно до цього Меморандуму та в рамках реалізації Програми міжнародної технічної допомоги «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP), що фінансується Швейцарською Конфедерацією.

 

 

Стаття 2

«Єдина платформа місцевої електронної демократії» (скорочено – e-DEM), впровадження якої є предметом співпраці сторін в рамках цього Меморандуму,  – це онлайн система, що має на меті надати громадянам легкий і зручний доступ до використання базових інструментів електронної демократії. Ці інструменти покликані налагодити кращий взаємозв’язок громадян та влади у вирішенні різноманітних соціально важливих проблем.

 

Платформа e-DEM включає Сервіс «Громадськийбюджет», який надає можливість мешканцям пропонувати свої проекти місцевого розвитку та/або впливати на розподіл визначеної частки коштів місцевого бюджету шляхом голосування за ті чи інші проекти.

 

Реєстрація користувачів Платформи e-DEM здійснюється з використанням інструментів BankID, MobileID та електронного цифрового підпису (ЕЦП). Отримані при цьому персональні дані не підлягають передачі третім особам та/або розголошенню будь-яким іншим способом та використовуються виключно для ідентифікації користувача Платформи e-DEM.

 

Стаття 3

Співпраця в рамках цього Меморандуму здійснюватиметься за такими напрямками:

-       впровадження платформи e-Dem, її популяризація серед громади міста;

-       сприяння вирішенню конкретних проблем громади, які знаходяться в компетенції міської ради;

-       сприяння та допомога міській ради у більш якісному та оперативному реагуванні на ініціативи громади;

-       спрощення комунікацій між громадянами та міської ради та підвищення її ефективності.

 

Стаття4

Токмацька  міська рада бере на себе зобов’язання:

-       затвердити необхідні нормативні документи щодо порядку впровадження сервісу Платформи e-DEM;

-       забезпечити ефективну роботу виконавчих органів міської ради з сервісом Платформи              e-DEM;

-       сприяти проведенню навчання відповідальних працівників виконавчих органів міської ради роботі з сервісом Платформи e-DEM;

-       визначити відповідальних працівників виконавчих органів міської ради, до обов’язків яких відноситься впровадження сервісу Платформи e-DEM;

-       за потреби, утворювати постійні та/або тимчасові групи з питань впровадження Платформи e-DEM (її окремих сервісів);

-       забезпечити належний та ефективний розгляд звернень громадян (петицій, ініціатив, пропозицій, проектів тощо), що надходять через сервіс Платформи e-DEM;

-       організувати висвітлення інформації щодо популяризації Платформи e-DEM та сервісів, що входять до неї, під час публічних заходів міської ради (прес-конференції, прес-брифінги, круглі столи, громадські слухання  тощо);

-       забезпечити розміщення модулю (віджета) Платформи e-DEM на офіційному веб-сайті міської ради.

 

Стаття 5

Фонд Східна Європа бере на себе зобов’язання:

-            забезпечити технічну та експертну підтримку  впровадження Платформи e-DEM в роботу міської ради та її виконавчих органів;

-            надати проекти необхідних документів щодо впровадження Платформи e-DEM та її функціонування (інструкції, порядок, модель тощо);

-            забезпечити проведення навчальних семінарів та тренінгів для депутатів міської ради, працівників її виконавчих органів;

-            забезпечити безперебійну роботу, адміністрування, технічну та консультативну підтримку роботи Платформи e-DEM;

-            забезпечити подальший розвиток та доопрацювання Платформи e-DEM.

 

Стаття 6

Цей Меморандум не перешкоджає правам і обов’язкам Сторін у рамках інших укладених ними угод, у тому числі міжнародних.

 

Стаття 7

Цей Меморандум може бути змінений і доповнений за ініціативи будь-якої зі Сторін після погодження та підписання окремого протоколу до нього.

 

Стаття 8

Суперечки між Сторонами щодо тлумачення та застосування цього Меморандуму регулюються шляхом переговорів і консультацій.

 

Стаття 9

Цей Меморандум є дійсним з дня підписання.

Термін дії меморандуму є необмеженим. Дію меморандуму може бути припинено, якщо будь-яка зі Сторін поінформує іншу сторону в письмовій формі про своє бажання припинити дію цього Меморандуму. У такому разі дія меморандуму припиняється через три місяці після написання такого листа.

Припинення дії Меморандуму не припиняє здійснення програм і проектів, які будуть започатковані протягом терміну його дії.

 

Меморандум підписано удвох оригінальних примірниках, кожний українською мовою. Усі примірники мають однакову юридичну силу.

 

На підтвердження зазначених положень Меморандум підписали:

 

 

Від Токмацької міської ради:

 

Міський голова

 

 

______________

 І.В. КОТЕЛЕВСЬКИЙ

Від Фонду Східна Європа:

 

Президент

 

    _______________

В.В. ЛЯХ