Друк

ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ У ТОКМАЦЬКІЙ МІСЬКІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ

УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

Шістнадцята  сесія восьмого скликання

 

РІШЕННЯ

24 червня  2021 р.                                                                   № 4

 

 

Про встановлення плати за землю  у Токмацькій міській територіальній громаді

 

Керуючись ст. 143 Конституції України, ст.ст. 10, 12, 265, 269-289 Податкового кодексу України, п. 24 ст. 26, абз. 13, 14 п.61 р. V Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 р. № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 р. № 1330 «Про затвердження Порядку та форм надання контролюючим органам в електронному вигляді інформації щодо ставок та податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів», з метою уточнення порядку обчислення і сплати земельного податку та встановлення пільг зі сплати земельного податку на всій території Токмацької міської територіальної громади, Токмацька міська рада

 

В И Р І Ш И Л А  :

  1. Встановити з 01 січня 2022 року у Токмацькій міській територіальній громаді наступні особливості справляння податку на земельні ділянки:

1.1.            платники податку визначаються відповідно до пункту 269.1 статті 269 Податкового кодексу України;

1.2.           об’єкт оподаткування визначається відповідно до пункту 270.1 статті 270 Податкового кодексу України. Відповідно до підпункту 14.1.130 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України одиниця площі оподатковуваної земельної ділянки:

у межах населеного пункту – 1 (один) метр квадратний (кв. метр);

за межами населеного пункту – 1 (один) гектар (га);

1.3.           база оподаткування визначається відповідно до пункту 271.1 статті 271 Податкового кодексу України;

1.4.           установити на території Токмацької міської територіальної громади ставки земельного податку згідно з додатком 1, за винятком земельних ділянок зазначених у пунктах 1.5 - 1.6 даного рішення;

1.5.            податок за земельні ділянки, нормативну  грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження), які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності), справляється у розмірі 4,000 відсотків від їх нормативної грошової  оцінки;

1.6.           плата за землю за земельні ділянки, надані гірничодобувним підприємствам для видобудування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин, справляється у розмірі встановленому пунктом 284.4 статті 284 Податкового кодексу України обчисленого земельного податку із застосуванням у відповідності до пункту 274.1 статті 274  і  пункту 277.1 статті 277 Податкового кодексу України максимального розміру ставок податку:

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) – 3,000 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено – 5,000 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області;

1.7.           податковий період визначається відповідно до статті 285  Податкового кодексу України;

1.8.           порядок обчислення суми земельного податку здійснюється відповідно до порядку обчислення плати за землю, визначеному статтею 286 Податкового кодексу України;

1.9.           строки та порядок сплати податку визначається відповідно до статті 287 Податкового кодексу України;

1.10.       строки та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку визначається відповідно до пунктів 286.2 – 286.4 статті 286 Податкового кодексу України.

  1. Встановити з 01 січня 2022 року на території Токмацької міської територіальної громади пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України.

2.1.           Пільги щодо сплати земельного податку встановлюються:

2.1.1.      для фізичних осіб відповідно до статті 281 Податкового кодексу України;

2.1.2.      для юридичних осіб відповідно до статті 282 Податкового кодексу України.

2.2.           Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком встановлюються відповідно до статті 283 Податкового кодексу України.

2.3.            Установити на території Токмацької міської територіальної громади додаткові пільги зі сплати земельного податку для фізичних та юридичних осіб, а саме: від сплати податку звільняються:

2.3.1.     органи місцевого самоврядування за земельні ділянки всіх категорій земель (розмір пільги (відсотків суми податкового зобов’язання за рік) 100%);

2.3.2.     органи державної влади, органи прокуратури, органи поліції, державні правоохоронні органи, військові частини (підрозділи) Національної гвардії, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України, Служба безпеки України за земельні ділянки всіх категорій земель (розмір пільги (відсотків суми податкового зобов’язання за рік) 100%);

2.3.3.     заклади, установи та організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, за земельні ділянки всіх категорій земель (розмір пільги (відсотків суми податкового зобов’язання за рік) 100%);

2.3.4.     дошкільні, позашкільні, загальноосвітні та інші заклади освіти, заклади науки, які повністю утримуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, за земельні ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти (вид цільового призначення земель згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Державного комітету із земельних ресурсів від 23 липня 2010 р. № 548 (далі - код КВЦПЗ)  - 03.02 ) та для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки  (код КВЦПЗ  - 03.11) (розмір пільги (відсотків суми податкового зобов’язання за рік) 100%);

2.3.5.     юридичні особи за земельні ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування (код КВЦПЗ  - 03.12 ), що призначені для розміщення та експлуатації полігонів твердих побутових відходів (розмір пільги (відсотків суми податкового зобов’язання за рік) 100%);

2.3.6.     юридичні особи за земельні ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (код КВЦПЗ  - 11.04 ), що призначені для розміщення та обслуговування артезіанських свердловин і насосних станцій, з яких забезпечується водопостачання житлового фонду (розмір пільги (відсотків суми податкового зобов’язання за рік) 100%);

2.3.7.     підприємства, установи, організації та заклади охорони здоров’я за земельні ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги (код КВЦПЗ  - 03.03) (розмір пільги (відсотків суми податкового зобов’язання за рік) 100%).

2.4.           Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території. Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, позашкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

  1. Всі питання не врегульовані цим рішенням регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України  та діючих нормативно-правових актів.

4. Контроль за сплатою земельного податку на території Токмацької міської територіальної громади здійснює відповідний територіальний орган Державної податкової служби України у Запорізькій області.

5. Вважати такими, що з дня набрання чинності цим рішенням, втрачають чинність рішення:

- Токмацької міської ради від 25.06.2020 р. № 5 «Про встановлення плати за землю у місті Токмак Запорізької області»;

- Новопрокопівської сільської ради від 01.07.2020 р. № 3 «Про встановлення земельного податку на території Новопрокопівської сільської ради»;

- Остриківської сільської ради від 14.07.2020 р. № 01 «Про встановлення плати за землю на території Остриківської сільської ради Токмацького району Запорізької області на 2021 рік»;

- Новенської сільської ради від 13.05.2019 р. № 6 «Про встановлення плати за землю на території Новенської сільської ради»;

- Жовтневої сільської ради від 08.06.2018 р. № 7 «Про встановлення ставок і пільг із сплати земельного податку, ставок орендної плати за землю на 2019 рік на території Жовтневої сільської ради Токмацького району Запорізької області»;

та інші відповідні попередні рішення, якими встановлювалися ставки земельного податку та пільги щодо земельного податку на територіях, що увійшли до складу Токмацької міської територіальної громади.

6. Рішення набирає чинності з 01.01.2022 року.

7. Управлінню комунальної власності Токмацької міської ради в 10-ти денний термін оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на сайті Токмацької міської ради та у Центральній бібліотеці, та повідомлення про прийняте рішення в друкованому засобі масової інформації.

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів.

 

 

Секретар міської ради                                                                                  Віктор ЗАГУМЕННИЙ