Друк

Про затвердження Програми соціально - економічного та культурного розвитку та основні показники економічного і соціального розвитку м. Токмака на 2017 рік

УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

 

         Двадцять перша          сесія             п’ятого             скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

17 листопада 2016р.                                                                      № 7      

 

 

Про затвердження Програми соціально - економічного

та культурного розвитку та  основні показники

економічного і соціального розвитку м. Токмака на 2017 рік

 

            Відповідно до ст. 25, п. 22  ч.1 ст. 26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 11 Закону України „ Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” та ст. 71 Статуту територіальної громади м. Токмака,  Токмацька міська рада

  ВИРІШИЛА:

 

 

1.Затвердити Програму соціально – економічного та культурного розвитку (додається), та основні показники економічного і соціального розвитку м. Токмака на 2017 рік, ( додаток 1).

2. Доручити  виконавчому комітету Токмацької  міської  ради спрямувати зусилля відділів, управлінь та інших структурних підрозділів органів виконавчої влади на реалізацію основних завдань Програми соціально - економічного та культурного розвитку м. Токмака на 2017 рік, зосередивши увагу на реалізації конкретних заходів, спрямованих на забезпечення у 2017 році структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності як основи для збалансованого зростання, розв’язання соціальних проблем та підвищення добробуту населення

            3. Виконкому міської ради щопівроку подавати Токмацькій міській раді інформацію про стан виконання Програми соціально - економічного та культурного розвитку м. Токмака на 2017 рік.

            4. Контроль за виконанням Програми соціально - економічного та культурного розвитку м. Токмака на 2017 рік покласти на постійні комісії Токмацької міської ради.

 

Міський голова                                                                                І.В.Котелевський

 

Проект внесено

відділом економіки виконавчого комітету

Токмацької міської ради

Начальник відділу                                                                              Л.М. Аненко

 

Начальник юридичного відділу

виконавчого комітету  Токмацької міської ради                                  Т. Р. Левченко       

 

                                                                                            

                                                                                             

                                                                                       

                                                                                             

Затверджено

рішення    Токмацької  міської ради

від 17.11.2016 р.       № 7

 

 

Програма

соціально-економічного та культурного розвитку м. Токмака  на 2017 рік

 

Програма соціально-економічного та культурного  розвитку  м. Токмака  на 2017 рік (далі Програма) розроблена відповідно до ст.143 Конституції України, розпорядження голови облдержадміністрації від  19.09.2016 № 565” Про розробку проекту Програми соціально - економічного та культурного розвитку Запорізької області на 2017 рік”

 

При розробці Програми враховано: 

 

   прогноз економічного і соціального розвитку України на 2017 рік та основні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2018 і 2019 роки, схвалений постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2016 № 399 « Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2017 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018 і 2019 роки»

 

    Програма розроблена на основі пропозицій управлінь та відділів виконавчого комітету Токмацької  міської ради, підприємств і організацій міста з використанням аналітичних матеріалів та статистичних даних щодо розвитку міста за 2015 –2016 роки та прогнозних тенденцій на 2017 рік, виходячи із загальної оцінки соціально-економічної ситуації, наявних матеріально-технічних ресурсів з урахуванням фінансових можливостей. В ній вказані першочергові заходи, які необхідно реалізувати у 2017 році  для досягнення поставленої мети.

 

    Головна мета і пріоритети соціально-економічного розвитку м. Токмак на 2017 р

 

Головною метою соціально-економічного та культурного розвитку м. Токмак на 2017 рік є забезпечення позитивних тенденцій в галузях економіки, створення умов для динамічного, збалансованого соціально-економічного розвитку міста, подолання бідності та безробіття, підвищення рівня життя населення та середньої заробітної плати, збереження та відтворення трудових ресурсів та створення нових робочих місць в умовах впровадження економічних реформ.

З метою досягнення поставленої мети  визначено наступні приоритетні напрямки:

Створення інвестиційно привабливого клімату міста, залучення інвестицій;

Створення робочих місць;

 Оптимізація та контроль бюджетних витрат, пошук додаткових джерел поповнення доходної частки міського бюджету та збільшення ресурсної бази наповнення дохідної частини бюджету;

            Підвищення ефективності використання економічного потенціалу міста,забезпечення стабільної роботи реального сектору економіки, розвиток бізнесу;

Покращення стану доріг з твердим покриттям для пожвавлення підприємницької діяльності та розвиток галузі надання транспортних послуг у межах міста;

            Надання якісних і доступних комунальних послуг;

              Турбота про дітей, молодь;

Підвищення енергоефективності будівель шкіл та дошкільних навчальних закладів та створення належних умов навчання та виховання дітей;

        Забезпечення соціальних гарантій та норм соціального захисту населення, реалізація основних напрямків соціальної політики,  сприяння підвищенню рівня життя вразливих та соціально незахищених верств населення шляхом їх соціальної підтримки, надання соціальних послуг громадянам,  які перебувають у складних життєвих обставинах;

            Розвиток ринку соціальних послуг;

            Турбота про здоров’я людей, покращення медичного обслуговування.

 

Основні  ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ  соціально-економічного розвитку  НА 2017 РІК

 

На 2017 рік передбачається збільшення  обсягу реалізованої  продукції(робіт та послуг) у відпускних цінах  на 9,4 %,  до попереднього року що складе   196,9 млн.грн.

Прогнозується одержати за видами економічної діяльності 4,5 млн. грн. прибутку, збитки повинні зменшитися на 23,1 % та  скласти 40,0 млн. грн.            Планується  отримати   105,6 млн. грн. доходів до міського бюджету.(після затвердження бюджету показник може бути скоригований).

Обсяг капітальних інвестицій ( капітальні вкладення) по підприємствах та організаціях усіх форм власності у діючих цінах відповідних років за прогнозними показниками на 2017 році передбачається в обсязі 10,6  млн. грн.. Житлове будівництво в 2017 році планується за рахунок коштів індивідуальних забудовників, що дасть змогу  ввести в дію 0,6 тис.м.кв. житла.

            Прогнозується збільшення   обсягу роздрібного роздрібної торгівлі та ресторанного господарства за всіма каналами реалізації на 10,0 %, що складатиме 891,0 млн. грн.

            Обсяг реалізованих послуг також збільшиться  на 5,0% і досягне 34,02 млн. грн., в тому числі населенню 11,22 млн.грн.  

Перевезення вантажів автотранспортом загального користування прогнозується збільшити на 1,1% до показника за 2016 рік та досягти 18,2 тис.тн. вантажів. Планується перевезти  пасажирів автотранспортом загального користування 0,475  млн.осіб., що  також збільшиться на 1,1%.

            Ріст середньомісячної заробітної плати штатних працівників складе 10,0%  та її рівень досягне 3945,0 грн.  Відповідно Фонд оплати праці   штатних працівників складе 205,9 млн.грн. та збільшиться на 11,3%.

ФОТ малих підприємств прогнозується на рівні 15,8 млн.грн, середніх підприємств обсязі 26,7 млн.грн..

  В 2016 році планується що кількість малих підприємств збільшиться на 3% до показника попереднього року  та досягне   104 одиниці. Кількість підприємців  фізичних  осіб збільшиться до 2070 осіб. Кількість середніх підприємств складе 6 одиниць,що на рівні  2016 року.

У 2017 році  прогнозується що кількість безробітних що перебувають  обліку  збільшиться  на 3,1% та складе  та 1650 осіб.

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до основних показників проекту Програми

соціально-економічного та культурного розвитку

м. Токмак на 2017 рік

            В  2016 році робота виконавчих органів м. Токмака була спрямована на реалізацію Програми соціально-економічного та культурного розвитку на 2016 рік,  затвердженої рішенням сесії Токмацької міської ради  від 21.01.2016 № 8.

При розробці Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Токмак на 2017 рік  враховано пропозиції структурних підрозділів виконавчого комітету Токмацької міської ради  та підприємств міста. Виходячи з тенденцій соціально економічного розвитку міста, наявних проблем, в Програмі визначені пріоритети та основні завдання соціально-економічного розвитку  міста на 2017рік, а також шляхи та механізми їх реалізації. 

Промисловість

Промисловими підприємствами  міста за 8 місяців поточного року було реалізовано продукції (робіт, послуг) на суму 103,7 млн.грн, що на 31,5 % більше проти  відповідного періоду минулого року. Обсяг реалізованої продукції на 1 особу населення склав 322,1 грн.

До кінця року очікується реалізувати промислової продукції на 180,0 млн.грн, що складе 94,7% до програмного завдання та на 126,5% до минулого року.

У 2017 році обсяг реалізації промислової продукції  планується  збільшити   на  9,4 %, та досягти 196,9 млн.грн , в основному через збільшення  обсягів реалізації в галузях  виробництва харчових продуктів та металургійного виробництва і машинобудування.

                         Економіка міста представлена наступним спектром галузей матеріального виробництва, а саме: металургія  та оброблення металу, машинобудування, харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів.

До галузі машинобудування та металообробки належать підприємства: ПАТ „Токмацький Ковальсько-штампувальний завод”, ТДВ “Токмацький Завод  „Прогрес”.

        До галузі харчової промисловості належать два підприємства: ТОВ „Перлина Запоріжжя”, ТОВ „Хліб Токмака.

ПАТ  Токмацький Ковальсько - штампувальний завод,  із чисельністю працюючих 403 осіб, яка в порівнянні з в.п. минулого року зменшилась на 24 особи.

Підприємство є спеціалізованим для забезпечення сталевими штампованими заготовками підприємств автомобільного та сільськогосподарського машинобудування. Основна група ковальсько-штампувального обладнання представлена ​​технологічними лініями: на базі кривошипних горячештамповочних 630, 1600, 2500, 4000 і 6300 т.с. пресів і горизонтально-кувальних машин - 800 і 1250 т.с.. є резерв виробничих потужностей до 10 тис.тн.в рік.    Підприємство ПАТ « Токмацький  Ковальсько- штампувальний завод» на даний час  співпрацює відповідно до укладених договорів  з Болгарією.      В 2016 році  не займається виробництвом сільськогосподарської техніки та запчастин до неї.

Протягом 2016 року підприємство  збільшило обсяги випущеної продукції. За прогнозними даними підприємства до кінця року утримається темп росту в порівнянні до в.п. минулого року 110%. Середньомісячна заробітна плата за 9 місяців п.р. складає 2559,0 грн.

ПАТ ”Токмацький Ковальсько штампувальним заводом виготовлено за 9 міс. поточного року  1,936 тис.тн. штамповок, що на рівні минулого року, до кінця року очікується випустити 2,6 тис.тн. штамповок, що складе 96,3 % від програмного  завдання . З початку року освоєно 8 нових  позицій  поковок на 375,6 тис.грн. В 2017 році  планується збільшити випуск  штамповок на 7,7% та освоїти ще 10-15 нових найменувань штамповок на суму 620,0 тис.грн.

Основні напрямки роботи ПАТ "ТКШЗ" у 2016 та 2017 роках:

 

·        Диверсифікація ринків збуту та продукції з метою збільшення конкурентоспроможності підприємства.

 

·        Збільшення частки прямих поставок сировини.

 

·        Здобуття лідируючих позицій у своїй галузі.

 

·        Популяризація підприємства в країнах Європейського союзу.

 

·       Продовження роботи по впровадженню системи менеджменту якості згідно із стандартом ISO/TS 16949.

 

·        Оптимізація технологічного процесу з метою зменшення витрат на виготовлення поковок.

Постійно проводиться робота по   стабілізації та нарощуванні виробництва. Вчасно сплачуються  поточні платежі до бюджетів та здійснюється  виплата заробітної плати.

Підприємство  працює над  стабілізацією та нарощуванням виробництва.

ТДВ  Токмацький завод «Прогрес», віднесений до другої групи заводів машинобудування, основним видом діяльності є виготовлення металевих виробів: фільтри, баки трансформаторів різних типів, акумуляторні контейнери та інші. .  На виробничих площах розміщені цехи: заготівельний, зварки та зборки металоконструкцій, малярні, механічної обробки.

Зв’язки  по кооперації з ПАТ «Запоріжтрансформатор» на даний час призупинено. Ведеться постійний пошук нових технологій та нової продукції.

            Середньоспискова чисельність працюючих  станом на 01.10.2016 року складає 6 осіб, зменшилася в порівнянні з 2015 роком минулого року на 2 особи, або 75,0% .         Підприємство вчасно сплачує платежі до бюджетів та заробітну плату. В 2017 році підприємство планує працювати прибутково.

ТОВ „Гора -Україна”- призупинило свою діяльність.

На промислових площах на даний час працює ТОВ «Перлина Запоріжжя», яказаймається глибокою переробкою овочів та фруктів. Середньоспискова  чисельність працюючих 142  особи.  Використання передових аграрних методик та сучасного обладнання дозволяє випускати плодоовочеві консерви найвищої якості.

 За звітний період на підприємстві  виготовлено  1,6 тис. тн. консервів, до кінця року планується  виготовити 2,1 тис. тн., програмне завдання по виготовленню плодоовочевих консервів  планується виконати на 72,4%.  Станом на 01.10.2016р підприємство отримало прибуток від фінансової діяльності  в сумі 2439,9 тис.грн. Підприємство вчасно сплачує платежі до бюджетів та заробітну плату. В 2017 році планується збільшити обсяги випуску плодоовочевих консервів на 9,5%. та виготувати 2,3  тис.тн.

ТОВ»Хліб Токмака–середньоспискова чисельність працівників 74, потужність  15 тон за добу  хлібобулочних виробів.

Підприємством виготовляється 15 видів хлібобулочних виробів, з них: 3- з брошна в/г, 7- з борошна 1/г, 5- з житньо-пшеничного борошна.

Хлібобулочними виробами населення міста забезпечено в повному обсязі. У місті реалізацію своєї продукції здійснюють ПАТ Запорізький хлібозавод №3, ПАТ Бердянський хлібозавод, ПАТ Оріхівський хлібокомбінат, Дніпропетровський хлібокомбінат, та інші. Також здійснюється  випікання хліба вдома.

Капітальні інвестиції

            За 6 міс поточного року підприємствами та організаціями усіх форм власності м. Токмака    освоєно обсяг інвестицій в основний капітал в обсязі 2,3  млн.грн.     У технологічній структурі інвестицій в основний капітал переважає частка витрат яка  припадає  на придбання матеріальних активів - машин, обладнання,інвентар, транспортні засоби та нематеріальні активи.    За підсумками роботи в 2016 року планується освоїти  інвестицій в сумі 10,3 млн.грн., що складає 112,0% до програмного завдання.

            За січень-червень  2016р. введено в експлуатацію 0,4 тис. кв.м  житлової площі,   до кінця року очікується  0,6 тис.кв.м., що складає 100,0% до  програмного  завдання. Розвиток житлового будівництва ведеться виключно за власні кошти населення.               

В 2017 році обсяг інвестицій в основний капітал планується отримати в обсязі 10,6 млн.грн.  Основним джерелом буде вкладення коштів в придбання основних засобів та  вкладення коштів в реконструкцію підприємств.

В 2017р. очікується ввести в експлуатацію 0,6 тис. кв.м  житлової площі,100,0 % до очікуваного в 2016 році. Розвиток житлового будівництва в 2017 році планується за рахунок індивідуальних забудовників.Основними причинами уповільнення темпів росту  показників житлового будівництва в місті стали: наявність значної кількості  квартир на вторинному ринку житла , що не спонукає будівельні організації будувати нове житло, недостатня платоспроможність населення.

Показники фонду оплати праці

За січень-червень 2016р середньооблікова кількість штатних працівників в м. Токмак становить  4200 осіб, що менше проти в.п. минулого року на 4,7 % (-209 осіб). В динаміці середньооблікова кількість штатних працівників склала в I кварталі п.р 4323 осіб (до відповідного періоду минулого року  97,1%).

Проблема зменшення кількості працюючих на підприємствах міста є найбільш гострою на теперішній час і  як наслідок, сприяє погіршенню економічних показників розвитку території.

Зменшення  середньооблікової кількості штатних працівників по відношенню до відповідного періоду минулого року відбулося через перереєстрацію страхувальників до інших територій (Великотокмацька дистанція колій 119 осіб, МРВ УМВС 113,осіб, зменшення чисельності працюючих у зв’язку з зниженням рентабельності виробництва на підприємствах ПАТ « Токмацький Ковальсько штампувальний завод»(-24 ),  ТОВ «Гора Україна»(-83),ТОВ «Хліб Токмака»(-16) та інші).

Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника 826 годин.

        Фонд оплати праці за 6 місяців 2016 року  працівників без урахування  малих підприємств,  склав 82,9  млн.грн, що більше    проти в.п. минулого року на 29,7 %. Збільшення фонду оплати праці відбулося за рахунок наступних факторів: у зв’язку з зменшенням нарахування єдиного внеску до 22,0%, підвищенню мінімальної  заробітної плати, виплатою  індексації заробітної плати.

            За останніми даними відділу статистики заробітна плата штатних працівників в 1 півріччі  2016 року склала 3288,94 грн., що на 36,3% більше проти в.п. минулого року. В порівнянні до показника середнього рівня  в регіоні  складає 69,0% .

 Середньомісячна заробітна плата штатного працівника за І квартал 2016р. становила 3198,0  грн.

За 2016 рік  очікується  отримати фонд заробітної плати в обсязі 185,0 млн.грн, що більше програмного завдання на 30,2 %, в  2017 році прогнозується збільшення ФОП на   11,3 % та складе  205,9 млн.грн. ,середньомісячна заробітна плата  збільшиться на 10,0 % та складе  3945 грн. ФОП малих  та середніх підприємств прогнозується відповідно  на рівні 15,8 млн.грн. та 26,7 млн.грн. 

Фінансові показники

            Фінансовий результат (збиток) великих та середніх підприємств до оподаткування  по місту Токмак за січень–червень 2016 року склав (51,2 млн.грн).

Прибутку за підсумками 1 півріччя 2016 року   отримано в обсязі 0,5  млн.грн., що менше   минулого року на 58,0%. Від’ємний фінансовий результат отримано в сумі 51,7 млн.грн.  

            Позитивний  результат отримано ТОВ «Перлина Запоріжжя», ТДВ «Токмацький Завод Прогрес» та інші.

Така ситуація виникла через  економічні ускладнення, напружені  обставини на споживчому ринку. Значною мірою на формування загальноміського показника вплинула діяльність промислових підприємств.

Ускладнилася  ситуація на промислових підприємствах  міста через зростання тарифів на електроенергію, відсутність ефективних заходів державної підтримки.

            З метою зменшення збиткової діяльності суб’єктів господарювання рішенням  виконкому  від 26.01.2012 року  № 15  створено міську робочу групу при виконавчому комітеті Токмацької міської ради   з питань збиткової діяльності суб’єктів господарювання, засідання  якої проводяться згідно плану. З початку року проведено 3 засідання.

Рішеннями виконкому міської ради  щорічно затверджуються фінансові плани комунальних підприємств , та що півроку  розглядається їх виконання.

В 2016 році очікується отримати прибутку в обсязі 3,0 млн.грн, а збитки на рівні 52,0 млн.грн.

В 2017 році планується збитки зменшити до 40,0 млн.грн та отримати прибутку 4,5 млн.грн, що відповідно складатиме 76,9 % та 150,0% до очікуваного 2016 року.

В 2016 році очікується отримано 203,3 млн. грн. доходів до місцевого бюджету, що складає 102,1% до  програмного завдання.   Дотацій та субвенцій планується отримати в сумі 152,9 млн.грн.  Видатки в с сумі 202,2 млн.грн.

 В 2017 році плануються показники: доходи -105,6 млн.грн, видатки -218,6 млн.грн.,( з урахуванням дотації по субсидіям), дотації, субвенції 52,8  млн.грн. Показники  будуть скореговані після затвердження бюджету.

Розвиток малого підприємництва

Рішенням  сесії  міської ради від 16.10.2014р  № 6  затверджено Програми розвитку малого підприємництва міста  Токмака  на 2015 – 2016  роки.

За статистичними даними  в  2015р.  у м. Токмаку діяло всього  105 середніх та малих підприємств. Кількість зайнятих працівників  складає 1545 осіб, найманих 1482 особи що, відповідно, менше минулого року на 20,2%(- 390 осіб) та 21,4%(-403 особи).

За оцінкою найбільша частка кількості підприємств за розмірами (у % до загальної кількості підприємств) належала малим підприємствам (94,3%), середнім – 5,7%. Кількість малих підприємств складає 99 одиниць , що на 4, або 3,9% менше проти минулого року.  Кількість середніх підприємств зменшилося на 1. Значно зменшилася в порівняння з минулим роком кількість найманих працівників  яка  склала 850 особу.(-222)

На малих підприємствах кількість найманих працівників складає 677осіб, що на 16,6% менше проти минулого року.  Останні роки відмічається тенденція до зниження  кількості малих підприємств (2013рік- 115од; 2014рік- 103 од; 2015р -99 од.)

Витрати на оплату праці найманих працівників малих та середніх підприємств складають 33,3 млн.грн., що також менше проти  минулого року на 7,0%.

За оцінкою витрати на оплату праці найманих працівників малих підприємств у 2015р. склали 12,4  млн.грн., що на 9,5 % меньше проти 2014 року.             Середньомісячна заробітна плата  найманих працівників у малому підприємництві  у 2015 році склала   близько 1531,8 грн., що більше   проти 2014 року на 9,1 %.

За оцінкою витрати на оплату праці найманих працівників середніх  підприємств  склали 20,8 млн.грн., та зменшилися в порівнянні з в.п. минулого року на 5,5 %.    Середньомісячна заробітна плата  найманих працівників на середніх підприємствах у 2015 році склала   близько 2043,1 грн., що більше   проти 2014 року на 19,5 %.            

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг)  підприємств м. Токмака    у 2015р. складав 305,8 млн. грн.  Найбільшу питому вагу по обсягу реалізації продукції (товарів, послуг) серед середніх підприємств займали підприємства промисловості серед малих – підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів.

Внесок малого бізнесу в розвиток промисловості міста залишається стабільним. нажаль фінансова підтримка місцевими органами влади – недостатньою.

Причинами зменшення кількості малих та середніх підприємств є  обмеженість внутрішнього попиту на продукцію та наявність кризи збуту; недостатня урегульованість відносини між суб’єктами підприємницької діяльності і органами влади; негативні інфляційні процеси, що ведуть  до збільшення витрат підприємства на сировину, матеріали  та всі інші елементи, що включаються до собівартості.

Обсяг надходжень податків до бюджету м. Токмака від діяльності малого та середнього підприємництва за 9 місяців 2016 року склав 18 493 тис.грн ( що становить 44,7% від загального обсягу надходжень) , в тому числі від діяльності малих підприємств – 4748,4тис.грн.(що становить 11,5% від загального обсягу надходжень). Для порівняння, за 2015рік надійшло від малого та середнього підприємництва 14884,4тис.грн (що становить 37,1% від загального обсягу надходжень).

Із-за нестачі коштів в місцевому бюджеті у 2016 році не виділялись кошти на  підтримку малого підприємництва.

Згідно з вимогами Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" за 9 місяців 2016 року Токмацькою міською радою та її виконавчим комітетом ухвалено  чотири регуляторних акти та розглянуто сім звітів  про відстеження. Кожен проект регуляторного акту після обговорення розглядався на відповідність його вимогам законодавству на засіданні постійної комісії міської ради з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, захисту прав громадян та з питань реалізації державної регуляторної політики. Постійно проводиться обговорення регуляторних актів в мережі Інтернет та міській  бібліотеці.

Постійно функціонує дозвільний центр. Видача документів дозвільного характеру  здійснюється за принципом організаційної єдності. Суб'єкт господарювання за одержанням документів дозвільного характеру, що видаються місцевими дозвільними органами, звертається лише до державного адміністратора в дозвільному центрі. 

Постійно функціонує Центр надання адміністративних послуг. Протягом  9 місяців 2016року надійшло 3328 звернень по адмінпослугам, по яких видано 3173 рішення  та 34 звернення по документам дозвільного характеру, по яких видано 21 рішення.

Токмацьким міськрай центром зайнятості протягом 9місяців 2016року проведено 1097 семінарів для осіб які звернулися з техніки пошуку роботи. 309 осіб направлено на навчання незайнятого населення основам  підприємницької діяльності.

   В 2016 році планується довести  кількість малих підприємств до 101 одиниць, ФОП очікується в обсязі 15,0 млн.грн.(93,8% від програмного завдання).  Кількість зареєстрованих підприємців-фізичних осіб складе 2064 осіб, що 99,2% від програмного завдання та 100% до минулого року. Кількість середніх підприємств залишиться на попередньому рівні -6 одиниць, ФОП складе 25,4 млн.грн.

  В 2017 році прогнозується  створити 3 малих підприємства (104од.) кількість фізичних осіб збільшити на 0,3% та досягти 2070 осіб.

            ФОП малих підприємств збільшиться на 5,3%  та складе 15,8 млн.грн., середніх підприємств зросте на 5,1% та досягне 26,7 млн.грн.

Чисельність найманих  працівників  в 2017 році на малих підприємствах складе 0,710 тис.осіб, на середніх підприємствах - 0,860 тис.осіб, що більше очікуваного в 2016 році відповідно на 4,4% та 1,2%.

Сфера послуг

Загальний обсяг роздрібного товарообігу підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства за усіма  каналами реалізації по м. Токмак за 1 півріччя 2016 року склав 418,6  млн.грн., що на 11,4% більше проти в.п. минулого року.

За підсумками 2016 року очікується отримати товарообіг в сумі 810,0 млн.грн., що  перевищить  програмне  завдання  на 5,2%.

В 2017 році обсяг роздрібного товарообігу підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства за усіма  каналами реалізації збільшиться на 10,0% та складе 891,0 млн.грн.

 Продаж непродовольчих товарів домінує в структурі роздрібного товарообігу, їх частка становить близько 65,0 % .

     Значна кількість об’єктів торговельної мережі розташована в центральних районах міста. Забезпечення мешканців віддалених від центральної частини районах здійснюється за рахунок розташування об’єктів роздрібної  торгівлі.

 За оцінкою у місті Токмак мережа діючих підприємств роздрібної торгівлі складає 203 одиниці,з них:

            - продовольчі 42од.;

            - непродовольчі 153 од.,

            - змішані 8од.

            Об’єктів оптової торгівлі  9 одиниць, ресторанного господарства 27 одиниць.

2 ринки загальною площею 12,008 тис.кв.м. на яких здійснюється торгівля продовольчими та непродовольчими товарами,2213 торгових місць.

За рахунок реконструкції на ринках міста, дещо збільшена кількість торгових місць, упорядкована торгівля по групах, здійснено розмежування  по торговельних зонах. Проводиться робота по забезпеченню містами сільгосптоваровиробників.

На території міста здійснюються заходи щодо недопущення стихійної торгівлі.

Торговельна діяльність на ринках контролюється виконавчими органами, щодо відповідності до Правил торгівлі на ринках.

З метою запобігання безпідставного  зростання цін та виникнення ажіотажного попиту на окремі групи товару проводиться щотижневий моніторинг цін на основні продукти харчування.

За січень- червень поточного року реалізовано послуг ( в ринкових цінах) в обсязі 14,99 млн.грн, що на 9,3% більше проти в.п. минулого року. Реалізація послуг населенню залишилась на рівні минулого року та склала 5,26 млн.грн.

Програмне завдання по реалізації послуг взагалі  та населенню за 2016 рік буде виконане на 100,0 %.

   Відповідно до дислокації кількість суб’єктів які надають побутові послуги складає 50 одиниць.

 В 2017 році планується збільшення обсягу реалізованих послуг як взагалі так і населенню  відповідно на 5,0 % та 2,0%. Обсяг реалізації послуг усіма категоріями споживачів у розрахунку на одну особу складе 1063,13 грн.

Залучення іноземних інвестицій та стан інвестиційної діяльності

Загальний обсяг іноземних  інвестицій, залучений в економіку міста Токмак   станом на 01.01.2016 року склав 0,398 млн. дол. США.

       Станом на 01.07.2016 року показник зменшився та склав 0,385 млн. дол. США. З початку поточного року  інвестиції в економіку міста підприємствами  не залучались.  Показник зменшився за рахунок збільшення курсової різниці. За даними   підприємств до кінця 2016 року не  планується залучати інвестиції.

 Загальний обсяг інвестицій на кінець звітного періоду залишиться без змін  та складе 0,39  млн. дол. США, тобто 86,7 % від Програмного завдання.

За прогнозними даними підприємств  Програмне завдання  на  2017 планується  на рівні 2016р в обсязі 0,39 млн.дол.США. 

Прогноз надходжень прямих іноземних інвестицій є орієнтовним через конфіденційність такої інформації.

Пріоритетними галузями для залучення інвестицій є: машинобудування та металообробка, житлово- комунальна, харчова промисловість, виробництво будівельних матеріалів, легка промисловість (виробництво одягу та ін.).

30 липня 2015 року Українським фондом соціальних інвестицій, що діє на підставі постанови Кабінету Міністрів України №740 від 23.04.2000 було оголошено конкурс по створенню житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Конкурс проводився в рамках проекту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури, УФСІ V», який фінансується Урядом Федеративної Республіки Німеччини через Німецький банк розвитку KfW.

Протягом вересня-жовтня 2015 року містом Токмак було підготовлено та подано 2 мікропроекти:  «Створення належних житлових умов, для проживання ВПО в м. Токмак, шляхом реконструкція  нежитлової будівлі під житло  по вул.Центральна,55к»  та «Створення належних умов для навчання в м. Токмак, шляхом капітального ремонту будівлі  загальноосвітньої школи №5».

Згідно Протоколу № 1 від 13.11.2015 Запорізькою обласною спостережною радою Українського фонду соціальних інвестицій місто Токмак отримає кошти на реалізацію проектів: «Створення житлових умов для ВПО в м. Токмак, Запорізька область (соціальне житло – квартири)/KfW» (13,0 млн. грн.) та «Покращення умов надання послуг шкільної освіти для громади м. Токмак. Першочергові заходи по капітальному ремонту та енергоефективності ЗОШ І-ІІІст. №5, навчання громади. Токмацький район, Запорізька область/KfW» (4,5 млн. грн.).

18 лютого та 12 квітня 2016 року відбулося підписання Рамкових угод щодо реалізації проекту «Створення житлових умов для ВПО в м. Токмак, Запорізька область (соціальне житло – квартири)/KfW» та «Покращення умов надання послуг шкільної освіти для громади м.Токмака. Першочергові заходи по капітальномі ремонту та енергоефективності ЗОШ І-ІІІст. №5, навчання громади. Токмацький район, Запорізька область/KFW» відповідно.

За кошти місцевого бюджету розроблено проектно-кошторисну документацію на реалізацію вищевказаних проектів. Наразі дані проекти знаходяться на погодженні в УФСІ. До кінця поточного року планується розпочати будівельні роботи з реконструкції нежитлової будівлі під житло. Роботи з реконструкції школи за умовами рамкової угоди розпочнуться лише після початку будівельних робіт на об’єкті житла. Орієнтовний строк завершення робіт по об’єктам – кінець 2017 року.

Участь міста Токмак у конкурсах проектів та програм.

1. Для участі у конкурсі в рамках проекту GIZ «Програма зміцнення спроможності територіальних громад до прийняття внутрішньо переміщених осіб» за участі установ було підготовлено та подано дві проектні пропозиції по 2-м проектам: 1) Покращення умов перебування дітей у  дошкільних навчальних закладах міста Токмак шляхом заміни ігрових павільйонів; 2) Придбання медичного автомобільного транспорту для надання невідкладної медичної допомоги внутрішньо  переміщеним особам та  мешканцям місцевої громади.

2. Для участі у конкурсі в рамках проекту GIZ «Розвиток соціальної інфраструктури муніципалітетів» було підготовлено та направлено 2 проектні пропозиції по проектам: 1) Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 21 "Барвінок" з використанням енергозберігаючих технологій, за адресою вул. Шевченка, 44 м. Токмак, Запорізької області; 2)Реконструкція частини нежитлової будівлі під житло по вул. Шевченка, 3 м. Токмак Запорізької області.

3. До Міністерства екології та природних ресурсів України підготовлено та подано пакет документів для отримання коштів цільових екологічних (зелених) інвестицій для реалізації проекту відділу освіти міської ради «Капітальний ремонт зовнішнього освітлення з встановленням LED світильників м. Токмак, Запорізької області».

4. Підготовлено та подано 3 проекти на учать у конкурсі Генерального консульства Федеративної Республіки Німеччина: 1) Покращення умов перебування дітей в дошкільному навчальному закладі «Журавлик» міста Токмак шляхом заміни ігрових павільйонів; 2) Покращення умов навчання дітей в загальноосвітній школі № 4 шляхом проведення капітального ремонту покрівлі; 3) Покращення умов надання первинної медико-санітарної допомоги мешканцям міста Токмак шляхом проведення капітального ремонту покрівлі будівлі КУ «Токмацький центр первинної медико-санітарної допомоги» Токмацької міської ради.

5. В рамках Регіональної цільової програми "Питна вода Запорізької області" на 2012-2020 роки місту Токмак з обласного бюджету виділені кошти у розмірі 1349,594 тис. грн. на реалізацію проекту «Реконструкція водопостачання мікрорайону "Ковальський" м. Токмак Запорізької обл.». Проектом передбачається заміна 2499 м водопровідних труб та реконструкція насосної станції. Роботи тривають.

6. Для  участі в конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2017 році містом підготовлено та направлено до регіональної комісії пакети документів по наступним проектам: 1) Будівництво артезіанської свердловини на мікрорайоні "Центральний" м. Токмак Запорізької області; 2) Придбання медичного автомобільного транспорту для надання первинної медико-санітарної допомоги; 3) Придбання шкільного автобуса.

7. Сумісно з громадською організацією, створеною батьками при ДНЗ «Журавлик», підготовлено та подано проектну пропозицію «Влаштування  ігрового дитячого майданчика «ІГРОЛЕНД» в ДНЗ» для участі у конкурсі мікрогрантів «Посилення громадянського суспільства у місцевих громадах».

8. Для участі у конкурсному відборі кандидатів для підвищення кваліфікації міських голів в рамках міжнародного проекту «Професіоналізація та стабілізація управління українським комунальним господарством» розроблена концепція проекту «Забезпечення єдиної диспетчерської системи в місті Токмак Запорізької області».

9. З обласного екологічного фонду бюджету місто Токмак отримало кошти в розмірі 5 000,0 тис. грн. на придбання 3-х машин для збору та транспортування твердих побутових відходів (4770,0 тис. грн.) та контейнерів для збору твердих побутових відходів (230,0 тис. грн.).

Щодо впровадження проектів по створенню промислових парків у Запорізькій області, на теперішній час у м. Токмак розроблено проект відведення та зареєстровано право власності (свідоцтво про право власності індексний номер 25463976 від 12.08.2014) за Токмацькою міською радою на земельну ділянку площею 4,5 га по вул. Володимирська (в районі будинку №257) кадастровий номер 2311000000:01:042:0074, для розміщення та експлуатації основних, машинобудівних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, для будівництва  об’єкта харчової промисловості.

З метою подальшої реалізації проекту був визначений перелік заходів, спрямованих на проведення робіт із забезпечення об’єкта зовнішніми комунікаційними мережами:

1. Забезпечення об’єкта водопостачанням включає наступні  роботи:

- розробка та узгодження проектно-кошторисної документації по бурінню свердловини на воду;

- геолого-технічне забезпечення;

- буріння свердловини;

- комплекс робіт з монтажу та обладнання свердловини для водозабезпечення;

- забезпечення матеріалами, обладнанням.

2. Будівництво об’єктів газопостачання включає наступні  роботи:

- розроблення технічних умов на підключення до газової мережі;

- розроблення та узгодження проектно-кошторисної документації з будівництва газових мереж;

- врізка газопроводу;

- монтаж газопроводу і обладнання;

- забезпечення технічного нагляду;

- забезпечення матеріалами, обладнанням; внесок у кооператив, що побудував газопровід.

3. Будівництво об’єктів енергопостачання.

 Для забезпечення об’єкту промисловості необхідним резервом потужності з урахуванням майбутнього розвитку підприємства, потребою надійності та енергопостачальної організації з розвитку мереж передбачено будівництво нової підстанції, що включає наступні  роботи:

- розробка та узгодження проектно-кошторисної документації на будівництво підстанції та електричних мереж;

- проведення загальних будівельно-монтажних робіт;

- встановлення обладнання, монтаж протиаварійної автоматики;

- роботи з прокладення живлячих кабельних ліній високої напруги від точки приєднання до підстанції.

- проведення пусконалагоджувальних робіт та електровимірювань;

- введення об'єкту в експлуатацію.

Враховуючи те, що на теперішній час вид об’єкта харчової промисловості, його потужності та потреби не визначено, неможливо точно розрахувати вартість робіт по забезпеченню його зовнішніми комунікаційними мережами через відсутність вихідних даних.

Транспорт

На території міста працюють два спеціалізованих автопідприємства :   ТОВ „Магістраль-В” та ПрАТ «Токмацьке автопідприємство 12308» і 1 – фізична особа – підприємець Яковенко В.В. Функціонують 3 автобусні маршрути.

Для роботи на маршрутах загального користування використовується 8 одиниць транспорту.

Перевезення населення міста також забезпечується за рахунок приватних перевізників на таксі по замовленню.

За  одинь день через місто походить  близько 112 внутрішньообласних та близько 22 міжобласних маршрутів.  Міжнародні маршрути відсутні. За 8 місяців  2016 року  у. м. Токмак перевезено    0,35 млн. чол. пасажирів автотранспортом загального користування з урахуванням  пасажирообігу фізичних та юридичних осіб, що складає  69,0 % до показника відповідного періоду минулого року. Річне завдання по перевезенню пасажирів очікується виконати на 70,1%. Пасажирообіг  досяг 2,6 млн. пас.км. та також зменшився на 3,4% Зменшення пояснюється зменшенням кількості внутрішньо обласних маршрутів на 8 одиниць.

            В 2017 році планується збільшення обсягу перевезень пасажирів на 1,1 % , поток пасажирів прогнозується  довести до 0,475 млн.чол. Перевозки пасажирів у місті здійснюються транспортом приватних підприємців.

Вантажів автотранспортом загального користування  за 8 міс. поточного року перевезено  13,4  тис.т., що більше в.п. минулого року на 1,0%. Вантажообіг  досяг 3,3 млн. т. км., та збільшився проти в.п. минулого року на 1,6%.До кінця поточного року очікується перевезти 17,7 тис.тн.

            В 2017 році прогнозується збільшення  обсягу перевезень на 1,1 % , тобто до 18,2 тис.т .

             

Трудові ресурси та  демографічна ситуація

            На 1 серпня  2016р. в м.Токмаку за оцінкою проживало 32,0 тис.осіб. Природний приріст (скорочення) населення складає (182) особи. Кількість народжених  146 ,кількість померлих 328 осіб. Міграційний рух населення 38 осіб.

            За підсумками 1 півріччя 2016 року середньооблікова кількість  робітників і службовців –  складає    4200 чоловік,чисельність робітників малих підприємств – 0,677 тис. чол.,середніх підприємств 0,850 тис. осіб. Відслідковується динаміка зниження чисельності працюючих, так в порівнянні з минулим роком середньооблікова кількість  робітників і службовців зменшилась на 4,8%,малих підприємств на 16,8%, середніх підприємств на 20,8%.

Зменшення  середньооблікової кількості штатних працівників по відношенню до відповідного періоду минулого року відбулося через перереєстрації страхувальників до інших територій (Великотокмацька дистанція колій 119 осіб, МРВ УМВС 113 осіб, зменшення чисельності працюючих у зв’язку з зниженням рентабельності виробництва на підприємствах ПАТ « Токмацький Ковальсько штампувальний завод» (-24 ),  ТОВ «Гора Україна» (-83), ТОВ «Хліб Токмака»(-16) та інші.

            Середньоблікова кількість штатних працівників по місту до кінця 2016 року складе  4,300 тис.осіб, на малих підприємствах 0,680 тис.осіб, середніх підприємствах 0,850 тис.осіб.  В 2017 році чисельність планується відповідно збільшити на 1,2%; 2,%,1,2% що складе 4,350тис. осіб; 0,760 тис.осіб та 0,820 тис.осіб.

     З метою покращення ситуації на ринку праці працевлаштовано за направленням центру зайнятості 293 чол., направлено на навчання новим професіям 283 чол., взяли участь у громадських роботах 498 чол.

Постійно оновлюється банк даних вакансій для працевлаштування безробітних. На жаль, станом на 01.10.16р ситуація на зареєстрованому ринку праці така, що в наявності 1 вакансія.         

У міському центрі зайнятості станом на 01.10.16р. перебувають на обліку 1470 жителі міста. Отримали одноразову виплату для започаткування підприємницької  діяльності 4 безробітних.

До кінця року очікується  збільшення чисельності безробітних що перебувають  обліку до 1600 осіб ,що більше   програмного завдання на 3,2 %,  та меньше проти минулого року на 5,2%.

В 2017 році прогнозується що  кількість безробітних що перебувають  обліку збільшиться  на 3,1% складе 1650 осіб.

            Середня чисельність наявного населення , виходячи з динаміки останніх років, планується на рівні 32,0 тис.осіб.

Охорона природи

 

В місті Токмак затверджена та діє «Програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів  та забезпечення екологічної безпеки міста Токмак на 2016-2019 роки», затверджена рішенням сесії міської ради від 25.02.2016 р.  № 34 «Про затвердження Програм на 2016 рік».

Джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету є:

- екологічний податок;

- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності.

Рішенням Запорізької обласної ради від 28.03.2013 року № 29 затверджено обласну комплексну програму охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. Відповідною програмою затверджено напрямок «Поліпшення якості атмосферного повітря», яким передбачено оцінку ризику, який спричиняють здоров’ю населення викиди шкідливих речовин промислових підприємств м. Токмака, строк виконання – 2016-2018р.р.

Основні джерела забруднення атмосферного повітря – промислові підприємства та автотранспорт.

В зв’язку із зменшенням обсягів виробництва підприємствами м. Токмак  викиди шкідливих речовин в повітря значно скоротились.

Основні підприємства – забруднювачі навколишнього середовища   стаціонарними джерелами:

-   ПАТ “Токмацький ковальсько-штампувальний завод”;

-   ТОВ “ГОРА - Україна”;

-   ТОВ “Хліб Токмака”;

-   ДП “Токмацький державний ветеринарно-санітарний завод”.

Всі вище зазначені підприємства – забруднювачі мають дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, проте заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не розроблялося.

Токмацьким міжрайонним відділом Державної Установи "Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України" проведено 84 дослідження атмосферного повітря, перевищень встановлених нормативів гранично допустимих викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря не зафіксовано.

Залишок коштів на початок 2016 року склав 0,000 тис.грн.

Заплановані надходження на 2016 рік склали 30,200 тис.грн.    

На 2016 рік затверджені кошти для виконання природоохоронних заходів у сумі  30,200 тис. грн.

Станом на 01.10.2016р. у місцевий екологічний фонд надійшло 38,129 тис.грн.

Профінансовані з початку року наступні заходи на загальну суму 20,400 тис.грн., в тому числі:

Придбання 12 контейнерів для збору твердих побутових відходів – 20,400 тис.грн.

Разом залишок станом на 01.10.2016 року склав 17,731 тис.грн.

До кінця року планується використати  передбачені на 2016 рік асигнування в повному обсязі.

На 2017 рік заплановано надходжень до місцевого екологічного фонду в розмірі 38,300 тис. грн., що становить 126,8 відсотків від запланованих надходжень на 2016 рік,  в тому числі:

-                     надходження екологічного податку – 38,300 тис. грн.

Заплановані надходження до місцевого екологічного фонду в розмірі 38,300 тис. грн. будуть спрямовані на:

  1. Заходи з озеленення м. Токмак – 34,000 тис.грн., в тому числі:

- придбання саженців дуба червоного – 21шт. x1,310,тис.грн.=27,500 тис.грн.;

- придбання саженців шовковиці плакучої – 5шт.x1,300тис.грн.=6,500тис.грн.

2. Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення і захоронення відходів в рамках заходів приурочених до Дня довкілля – 4,300 тис.грн.

Cуми очікуваних надходжень не є остаточними та можуть бути змінені при формуванні бюджету на 2017 рік та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди.

 

 

Начальник відділу економіки виконкому                             Л.М.Аненко