Друк

Про хід виконання Програми розвитку освіти м. Токмака на 2013-2017 роки затвердженої рішенням сесії від 21 лютого 2013 року № 8

УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

 

         Двадцять перша          сесія             п’ятого             скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

17 листопада 2016р.                                                                                         № 8      

 

Про хід виконання  Програми розвитку освіти

м. Токмака на 2013-2017 роки затвердженої

рішенням сесії  від 21 лютого 2013 року  № 8

 

 

Керуючись  ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», для  інформування громадян міста про виконання Програми розвитку освіти м. Токмака на 2013-2017 роки затвердженої рішенням сесії  від 21 лютого 2013 року  № 8, Токмацька міська рада

ВІРІШИЛА:

 

1. Інформацію про хід виконання Програми розвитку освіти м. Токмака на 2013-2017 роки затвердженої рішенням сесії  від 21 лютого 2013 року  №8 відділу освіти Токмацької міської ради прийняти до відома (додається).

2. Виконавцям Програми розвитку освіти м. Токмака на 2013-2017 роки затвердженої рішенням сесії від 21 лютого 2013 року  №8 забезпечити виконання заходів щодо її реалізації.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з гуманітарних питань, соціальної політики та охорони здоров’я.

 

 

Міський голова                                                                          І.В. Котелевський                            

 

 

 

Додаток 1

Рішення Токмацької міської ради

від ______________ № __

 

 

Інформація

про хід виконання Програми розвитку освіти м. Токмака

на 2013-2017 роки затвердженої рішенням від 21 лютого 2013 року №8

 

 

  Виконання пріоритетних завдань Програми розвитку освіти м. Токмака на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням Токмацької міської ради шістдесят шостої  сесії  шостого скликання від 21 лютого 2013 року №8, сприяє забезпеченню умов рівного доступу для населення  міста до сучасної повноцінної якісної освіти, що відповідає актуальним і перспективним запитам особистості, суспільства і держави.

 Дошкільна освіта є обов’язковою первинною складовою частиною системи безперервної освіти  в Україні, в м. Токмаку.

Основні завдання, які вирішуються в дошкільній освіті – створення оптимальних умов для отримання дітьми відповідного віку якісної освіти в межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти та з урахуванням соціального запиту батьків, вимог щодо готовності дитини до успішного навчання в школі.

Відділом освіти проводиться послідовна робота щодо створення умов для забезпечення рівного доступу дітей до обов’язкової та якісної дошкільної освіти, збільшення охоплення дітей відповідного віку освітою, створення розвивального середовища, матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладів.

Станом на 01.09.2016 року в місті функціонують 8 дошкільних навчальних закладів та 2 НВК, в яких виховуються 1265 дітей. На виконання ст..19 ЗУ «Про дошкільну освіту» в місті здійснено облік дітей дошкільного віку. Так, на сьогодні в місті проживає 1906 дітей від 0 до 6 (7) років, дошкільні заклади відвідує 1265 дітей. Результати обліку довели, що кількість дітей, які відвідують дошкільні заклади щорічно  збільшується на 2-3%.

Підвищився рівень охоплення дітей 3-6 років дошкільною освітою із 93% в минулому році до 95% в поточному році, що дорівнює середньому показнику по Україні.

Показник охоплення суспільним дошкільним навчанням та вихованням дітей п’ятирічного віку на сьогодні складає 100%, що дорівнює загальнодержавному показнику. Але станом на 01.09.2016 року кількість дітей к дошкільних закладах міста у розрахунку на 100 місць складає 110 дітей, тому дошкільні заклади, особливо в центрі міста, перевантажені.

В місті працюють 7 дошкільних закладів з україномовним режимом навчання, в них виховується 1139 дітей, що становить 90%, та 1 дошкільний заклад – російськомовний, в ньому виховується 126 дітей, що становить 10% від загальної кількості дітей. В дошкільних закладах створені умови для забезпечення місцями дітей , відповідно до потреб населення. В місті немає черги на влаштування дітей в дитячі садки.

Успішно функціонує в дитячих садках програма «Курс-Дошкілля», запроваджена з метою обліку поточних потреб та середньострокового прогнозування потреб населення в дошкільній освіті.

Для задоволення освітніх потреб дітей з вадами фізичного та психічного розвитку на базі ДНЗ №24 «Журавлик» відкрито 1 інклюзивну групу, в якій виховується 15 дітей та 2 з них дітей-інвалідів.

Організація освітньої роботи в дошкільних закладах здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Всі дошкуль ні заклади працюють за Державною базовою програмою розвитку дитини  дошкільного віку «Я у Світі» та регіональною програмою розвитку «Дитина в дошкільні роки».

Національно-патріотичне виховання, якість управління закладами освіти, дотримання вимог державних стандартів освіти, питання збереження та зміцнення фізичного , психічного , духовного здоров’я дітей, забезпечення соціального захисту, якість дитячого харчування знаходиться на постійному контролі.

Всі дошкільні заклади оснащені комп’ютерною технікою та підключені до мережі Інтернет. Педагоги дошкільних закладів міста приймають активну участь в обласних конкурсах.

Переможцями конкурсів в 2016 році були педагоги ДНЗ №7 «Калинка» та ДНЗ №8 «Метелик».

Відділом та закладами освіти проводиться послідовна робота з метою  реалізації  стратегії  Національної  доктрини розвитку освіти щодо забезпечення рівного доступу до якісного навчання.  На сучасному етапі в місті функціонує 7 загальноосвітніх навчальних закладів   із контингентом   2926 учнів (станом на 05.09.2016 року). Щороку скорочення контингенту складало 3,5% – 4,3% у порівнянні з попереднім навчальним роком.  Зараз ситуація стабілізувалася (для порівняння: на початок дії Програми було   на 267 учнів менше).

Із загальної кількості функціонуючих денних шкіл комунальної форми власності: 1 загальноосвітній навчальний заклад І-П ступенів (14,3%), 4 загальноосвітніх навчальних заклади І-Ш ступенів (57,1%),       2 навчально – виховних комплекси  «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» (28,6%). Функціонує    1 (12-й) заочний клас при загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №5. 

Для учнів з підвищеними освітніми потребами, здібних, обдарованих у 57% загальноосвітніх навчальних закладів  забезпечено умови поглибленого вивчення предметів,   кількість класів з поглибленим вивченням предметів і учнів в них постійно зростає.

У 2016/2017 навчальному році поглиблено вивчається 11 предметів, класів з поглибленим вивченням предметів 32(26,2% від загальної кількості), в них навчається 802 (27,4%) учнів, з них – класів з профільним навчанням 8 (в них 204 учнів – 7% від загальної кількості учнів, що на 1,2 %більше, ніж у минулому навчальному році. 

Створено умови для забезпечення прав національних меншин, які компактно проживають на території міста, на задоволення потреб у вивченні рідної мови. Російською мовою навчається 391 учень, що становить 13,4% від загальної кількості школярів (на 0,6% менше минулорічних показників).  

У цілому мережа загальноосвітніх навчальних закладів  міста      має варіативну адресність для різних категорій учнів, кількісно достатня і продовжує вдосконалюватися.

 Відділом та закладами освіти вже давно й систематично проводиться   робота  щодо  реалізації   положень Концепції профільного навчання у старшій школі. У загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів упроваджено профільне і допрофільне навчання, яке розширило можливості учнів у виборі власної освітньої траєкторії, забезпечило реалізацію принципу індивідуалізації на підставі здійснення зовнішньої диференціації. Щорічно вивчаються освітні запити,  враховуються державні цілі та конкретні цілі міста, навчального закладу, відповідно до чого напрями навчання змінюються.

У 2016/2017 навчальному році, як вже декілька років поспіль,  спостерігається тенденція переважання української мови серед предметів, що обираються учнями для поглибленого вивчення. 342 учня (на 74  більше,ніж у минулому році)    8-11 класів (11,7%  від загальної кількості учнів   та 42,6% – на 9,1% більше, ніж у минулому році, – від кількості учнів з поглибленим вивченням предметів). Така тенденція цілком пояснюється загальним зростанням авторитету державної мови, необхідністю підтверджувати  знання з української мови  на ЗНО, а потім у кожному вищому навчальному закладі. У кожному закладі розроблено Програму розвитку школи на певний період часу, у кожній школі І-ІІІ ступенів  складено перспективний план-схему роботи факультативів, спецкурсів, поглибленого вивчення предметів щодо профільного та допрофільного навчання, який максимально враховує  усі можливості закладу щодо навчально-методичного,  кадрового забезпечення  та освітні запити учнів, їхніх батьків.

Реалізація допрофільного, профільного навчання здійснюється не лише через відповідні навчальні предмети, освітній простір збагачується профільними спецкурсами, факультативами. Не зважаючи на фінансові труднощі, в основному варіативна складова задовольняє майже всі запити профільного та допрофільного навчання.

В управлінській роботі щодо розвитку здібностей та обдаровань учнів відділ та заклади освіти керуються Програмою розвитку освіти міста Токмака на 2013-2017 роки (проект «Обдарована дитина»), Програмами розвитку кожного закладу та іншими документами чинного законодавства для реалізації державної освітньої політики щодо розвитку здібностей та обдаровань учнів.

Це питання знаходиться на постійному контролі, заслуховується на колегії щорічно ( «Про  стан виконання проекту «Обдарована дитина» Програми розвитку освіти м. Токмака на 2013-2017 роки» - протокол №5 від 29.04.2015.) та  на нарадах керівників ЗНЗ.

Успішна діяльність по організації підготовки учнів до конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт (МАН), а відтак, і до інших інтелектуальних змагань – це запорука підвищення якості освіти здібних і обдарованих учнів.

У минулому навчальному році у науковому захисті робіт взяли участь  понад 1000старшокласників з 29 регіонів області (серед них - 5 з м. Токмака). Визнані переможцями 460 учнів, серед якихученицяСШ І-ІІІ ступенів №2 (Кащук Маргарита – вчитель Жандарова Л.Б.) та учениця ЗОШ №5 (Терентьєва Анастасія – вчитель Скворцова Л.О.) Учні 9-Б класу СШ І-ІІІ ступенів №2 Юдіна Ангелина ( І місце), Єременко Карина (ІІ місце) та  Тарасенко Поліна (ІІІ місце)під керівництвом вчителя Борисової Н.А. взяли також участь та стали переможцями у Всеукраїнському відкритому інтерактивному конкурсі «МАН – Юніор Дослідник», номінація «Екологія».

У школах  відпрацьовано систему пошуку, відбору, творчого розвитку й педагогічного супроводу обдарованих дітей, оновлено банки даних обдарованих дітей як на шкільному, так і на міському  рівнях. 

Серед інтелектуальних змагань найпочесніше місце посідають учнівські предметні олімпіади, які виявляють індивідуальність, природну обдарованість, талант кожного школяра. В 2015/2016 навчальному році в І етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад взяли участь 1145  учнів, в ІІ етапі – 301 (30,5%) учень.

 

                                       Результати міських олімпіад

      2013/2014 н.р.                   2014/2015 н.р.                            2015/2016 н.р.

 

     98 перемог                         98 перемог                               113 перемог

І місце – СШ № 2                 I місце - ЗОШ№ 1                   I місце - ЗОШ№ 5

 П місце – ЗОШ № 1           II місце - ЗОШ№ 6                   II місце - СШ№ 2

Ш місце – ЗОШ № 6            III місце – СШ№ 2                   III місце – ЗОШ№ 6

 

Із 24 учасників  ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 10 (41,6%) стали переможцями  (в 2014-2015 н.р. – 6 (30%) учнів). За цим показником місто займає 17 місце в області ( минулого року - 22 місце.). Як свідчать результати ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 10  переможців 7 (7%) навчаються в загальноосвітніх школах №1, 5, 6; в спеціалізованій школі №2 – 3 (3%).  Упродовж останніх чотирьох  років учениця СШ№2 Діденко Дар'я   представляла  Запорізьку  область на ІУ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови та літератури та посідала третє призове місце. Кожного року збільшується кількість переможців олімпіад на обласному рівні. Отже, якість підготовки учнів до олімпіад підвищилась, що свідчить про наступність і системність роботи з обдарованими учнями та  про підвищення персональної відповідальності вчителів за результати своєї роботи.

 

Динаміка змін загальнокомандного місця м. Токмака за результатами участі в III етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад

         2011/2012 н. р.

30  місце

         2012/2013 н. р.

21  місце

          2013/2014 н. р

21   місце

         2014/2015 н. р.

22  місце

       2015/2016 н. р.

17  місце

Все більшої активності набуває участь учнів  у Міжнародних та Всеукраїнських інтерактивних  конкурсах.  Про стабільну роботу з обдарованими учнями свідчать результати участі учнів у Всеукраїнських  інтелектуальних конкурсах. У 2015/16 н.р. учасниками були 1885  учнів (минулого року - 1620 ),кількість учасників збільшилась на 265. Виявленню та розвитку здібностей школярів сприяли літературні конкурси та конкурси художньо-естетичного, технічного змісту.
     Так, з метою розвитку творчих здібностей учнів, виявлення обдарованих дітей та сприяння розвитку рідної мови у День української писемності щорічно проводиться Міжнародний конкурс з української мови ім. П. Яцика. 

     В обласному  етапі ХУІ Міжнародного конкурсу імені П.Яцика було 4 учнів міста , які результативно влилися в ряди переможців обласного етапу. Компетентне журі вибрало достойних: Діденко Дар'я учениця 10 класу посіла друге місце, Козюра Мілена учениця 6 класу -  третє місце, Мамчак Таїсія учениця п’ятого класу – третє місце. Всі переможці із СШ№2. Слова вдячності заслуговують вчителі, які доклали чимало зусиль, щоб створити умови для конкурсантів: Романенко В.А., Будак-Захарова Т.І.

     У УІ Міжнародному  мовно-літературному  конкурсі  в обласному  етапі - 2 переможці : Коновальська Карина учениця ЗОШ№ 6, яка посіла перше місце(вчитель Щічка С.Б.), Козюра Мілена учениця 6 класу СШ№2 – третє місце (вчитель Романенко В. А.). Учитель української мови та літератури ЗОШ №6 Щічка С.Б. підготувала ученицю 9-Б класу Коновальську К., яка отримала І місце в обласному етапі мовно-літературного конкурсу імені Т.Г.Шевченка. Лебедєва І.М., учитель української мови та літератури ЗОШ №5, є наставником Вовк Поліни, учениці 10 класу, яка посіла ІІІ місце в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об'єднаймося                  ж, брати мої» у номінації «поезія».

Команда учнів під керівництвом учителя української мови та літератури СЗШ №2 Будак-Захарової Т.І. здобула перемогу в обласному конкурсі квестів з української мови, посівши ІІ місце.

Антипенко О.В., учитель української мови та літератури НВК №11, підготувала ученицю Карач Д., яка отримала ІІІ місце в обласному етапі ІІІ Всеукраїнського конкурсу есе «Я — європеєць».

     Отже, аналіз кількісних та якісних показників дозволяє простежити  позитивні тенденції у роботі з обдарованою молоддю.
      На позитивний результат навчання здібних і обдарованих учнів працює професійний розвиток педагогів ЗНЗ. Заслуговує на наслідування підготовка переможців на обласному рівні майже щороку вчителем СШ №2 Романенко В.А., а відтепер є переможці й Всеукраїнського етапу змагань – загалом 4 перемоги, 3-х учнів підготувала до конкурсу-захисту на МАН Борисова Н.А.(переможці на обласному етапі МАН(біологія) та «МАН-Юніор Дослідник»(екологія) – СШ №2. Підготували учнів, які посіли призові місця в обласних змаганнях у 2015/2016 н. р. вчителі: Ситник В.П., Куковинець Т.М.(історія) – ЗОШ №6,1; Кременчутська О.І ( правознавство) – ЗОШ №5; Солодовник Л.В. (трудове навчання) – ЗОШ №1; Михайлов О.О.(географія) – ЗОШ №6;     Щічка С.Б.,   Лебедєва І.М., Будак-Захарова Т.М.,   (мовно-літературні конкурси ) – ЗОШ №6,5,СШ №2. Подліпенко К.В. підготував переможця(ІІІ місце) ІІ етапу XI Всеукраїнського чемпіонату  інформаційних технологій  «Екософт 2016».

Досягненню зазначених результатів на інтелектуальних змаганнях різних рівнів сприяє певна система заохочення здібних і обдарованих учнів та їх наставників. Стало вже традицією нагородження щороку премією міського голови учнів-медалістів, щороку напередодні Міжнародного дня захисту дітей на обласному святі «Обдаровані учні» нагороджується премією облдержадміністрації  найінтелектуальніший учень міста, на міському святі теж  кращим учням щороку вручаються премії, а напередодні Дня вчителя премією міського голови нагороджуються кращі вчителі.

Говорячи про інноваційні процеси у освіті, не можливо не торкнутися теми інформатизації закладів. Протягом 2015-2016 н.р. відділом освіти, адміністраціями навчальних закладів міста проводилася активна робота щодо подальшого  розвитку єдиного інформаційного освітнього простору системи освіти м. Токмака.

Плідну роботу відділу освіти Токмацької міської ради з питання розбудови єдиного інформаційного освітнього простору Запорізької області було відзначено у підсумковому звіті кафедри інформатизації та інформаційних технологій ЗОІППО (червень, 2016 р).

Одним з найважливіших питань реалізації  інформатизації освіти є матеріальне забезпечення навчальних закладів міста  сучасною комп'ютерною технікою. 

Станом на 01.07.2016 загальна кількість ПК в ЗНЗ міста становить 193 од., з яких 173 од. – стаціонарні ПК, 20 од. – мобільні ПК.

З наявної комп'ютерної техніки безпосередньо у навчальному процесі використовується    150 од. ПК, що становить 77,7% від їх загального числа. У порівнянні з минулим роком  спостерігається тенденція до збільшення кількості ПК , задіяних у навчальному процесі на 8,7%.

Загальний рівень комп'ютерного забезпечення  навчальних закладів міста  становить 15 учнів на 1 ПК, рівень забезпеченості навчального процесу 19 учнів на 1 ПК. 

Разом з тим, потрібно відмітити, що 27% одиниць комп'ютерної техніки у навчально-виховному процесі не використовується:

-                               17% ПК – застарілі  і потребують списання;

-                               10% ПК – потребують ремонту.

На кінець2015/2016 навчального року оновлення комп'ютерної техніки складало 10,3%.

Найкраще в цьому напрямку попрацювали ЗОШ № 5, ЗОШ № 6, у яких стан оновлення комп'ютерної техніки становить 17% і 13% відповідно. Протягом навчального року у навчальних закладах міста проводилася цілеспрямована робота по оснащенню навчальних кабінетів комп'ютерною технікою і підключення їх до мережі Інтернет. На сьогоднішній день ми маємо 65 кабінетів, підключених до мережі Інтернет (з них 20 у початковій школі) і 14 кабінетів, які обладнані комп'ютерною технікою.

Якщо у 2014/2015 н. р. у навчальних закладах міста до мережі Інтернет було підключено 32 навчальні кабінети, що складало 22% від загального числа, то у 2015/2016 н. р.  вже 65 кабінетів, тобто 46% від загального числа. Збільшення становить 24%.

 Найбільше навантаження на 1 ПК у ЗОШ № 1 (23учня на 1 ПК),                          у НВК № 12 (22 учня на 1 ПК), ЗОШ № 5 (20 учнів на 1 ПК). 

Починаючи з 2012 року постійно покращується стан забезпечення навчальних закладів міста інтерактивними комплексами. На сьогоднішній день, у навчальних закладах міста функціонують 11 інтерактивних комплексів SMART  BOARD. На початок навчального року у ЗНЗ міста було 9 таких комплексів. Протягом року інтерактивне обладнання було встановлено ще у двох закладах:  у ЗОШ № 1 – кабінет фізики і ЗОШ № 5 – кабінет інформатики. Протягом останніх років зберігається тенденція і щодо збільшення кількості мультимедійного обладнання (ноутбук+проектор) у навчальних закладах міста.

Всі навчальні заклади міста забезпечені програмними комплексами КУРС.Школа,  Курс.Дошкілля , КУРС.Сайт. Це дало змогу створити електронні бази навчальних закладів, автоматично сформувати основні державні статистичні звіти по навчальних закладах та на рівні міста.

Починаючи з 2015 року  у навчальних закладах  міста розпочато роботу щодо впровадження ідей відкритої освіти.

Вчителі української мови ЗОШ № 1 Кромченко А.І., Гловацька Т.П. успішно завершили дистанційний курс «Проектування україномовного  електронного освітнього середовища» та отримали сертифікати.

Вчителем Кромченко А.І. протягом навчального року проводилося навчання учнів 6 класу в умовах хмаро орієнтованого навчального середовища. Для цього учнів зареєстровано у хмарному кабінеті. Через індивідуальний логін і пароль кожному учневі надана можливість індивідуального доступу до хмарного кабінету.

Успішне впровадження проекту  вчителем української мови ЗОШ № 1 Кромченко А.І..відзначено наказом Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації від 03.06.2016   № 0418 «Про впровадження інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи в умовах створення хмаро орієнтованого навчального середовища».

З метою продовження  інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи в умовах створення хмаро орієнтованого навчального середовища у навчальних закладах міста до проекту в 2016/2017 н.р  заплановано залучити вчителів української мови ЗОШ № 6.

Навчальні заклади міста у жовтні-грудні 2015 року активно долучилися до участі у  Міжнародному освітньому проекті «Міксіке». У конкурсі прийняло участь 625 учнів  ЗОШ № 1, СШ № 2, ЗОШ № 5, ЗОШ № 6. Найбільша кількість учасників була у ЗОШ № 5 – 428 учнів.

За підсумками конкурсу з усного математичного рахунку «Прангліміне» Токмацька СШ №2  ввійшла до рейтингу найкращих шкіл України, Токмацька ЗОШ № 5 – найкращих шкіл регіону.

Згідно з рішенням колегії Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації від 23.04.2014 «Про виконання Програми розвитку освіти Запорізької області на 2013-2017 роки» з питання стану реалізації обласного освітнього проекту «Формування та розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів»  протягом навчального року проводилася цілеспрямована робота щодо створення та функціонування освітянських веб-ресурсів (авторських, бібліотечних, методичних об'єднань, творчих груп).

Станом на 01.07.2016 встановлено,  що  кількість  освітянських веб-ресурсів у 2015/2016 н. р. суттєво  зросла  і становить вже  167, а саме, в інформаційному освітньому просторі функціонує:      14 офіційних сайтів навчальних закладів; 17 блогів міських методичних об'єднань; 132 блоги вчителів; 4 блоги бібліотекарів шкіл.

У порівнянні з минулим навчальним роком значно збільшилась кількість авторських блогів вчителів.

Протягом навчального року навчальні заклади міста прийняли активну участь у міських, обласних та Всеукраїнських конкурсах веб-ресурсів.

У обласному фестивалі-огляді авторських веб-ресурсів прийняли участь вчителі Демченко В.А., Похвалітова Т.Д., Симоненко Г.В. (ЗОШ № 5), Борисова Н.І., Жандарова Л.Б. (СШ №2), методичне об'єднання вчителів історії (кер. Куковинець Т.М.), методичне об'єднання вчителів англійської мови (кер. Мінака А.В.). Наказом  Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації від 09.11.2015 № 0586 «Про підсумки обласного фестивалю-огляду авторських веб-ресурсів» відзначено грамотами Департаменту освіти і науки облдержадміністрації лауреатів фестивалю-огляду Симоненко Г.В., Похвалітову Т.Д., Борисову Н.А.

Заслуговують на увагу електронні ресурси вчителів Кромченко А.І., Гловацької Т.П., Терещенко (ЗОШ № 1), Борисової Н.А., Жандарової Л.Б., Скідан А.В., Мінченко І.О. (СШ № 2), Дружинець Л.В., Скворцової Л.О., Слободенюк О.В., Симоненко Г.В. (ЗОШ № 5), Ляцевич Л.М., Чумак К.А. (ЗОШ № 6), Овчиннікової Є.В., Кошель В.В. (НВК № 12), які було відібрано для створення каталогу електронних освітніх ресурсів Запорізької області.

До участі у обласному огляді електронних курсів регіональної програми «Школа сучасних знань» з метою створення електронного освітнього контенту долучилися вчителі Тверда І.Л. (СШ № 2), Радуляк О.В. (ЗОШ 3 2), Овчиннікова Є.В. (НВК № 12).

Таким чином, відділом та закладами освіти поступово реалізується виконання заходів, передбачених міською Програмою розвитку освіти на 2013-2017 роки.

 

 

Начальник відділу освіти                                            С.В. Черкасова