Друк

Про здійснення державної регуляторної політики органами місцевого самоврядування м. Токмак у 2016 році

                                                                            УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

 

         Двадцять   третя    сесія      сьомого       скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

22  грудня 2016 року                                                                     № 7        

  

Про здійснення державної

регуляторної політики органами

місцевого самоврядування

м. Токмак у 2016 році

 

 

Згідно з п. 9 ст. 26 та ст. 25 Закону „Про місцеве самоврядування в Україні”, регламентом роботи Токмацької міської ради, ст. 38 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, ст. 71 Статуту територіальної громади міста Токмак Запорізької області

Токмацька міська рада

В И Р І Ш И Л А :

 

 

1. Затвердити звіт про здійснення державної регуляторної політики Токмацькою міською радою та її виконавчим комітетом (додається).

 

  1. Оприлюднити звіт шляхом його розміщення на сайті Токмацької міської ради та у Центральній бібліотеці.

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                           І.В. Котелевський   

 

Проект внесено:

відділом економіки виконкому

Токмацької міської ради

Начальник відділу                                                                                     Л.М. Аненко

Погоджено:

Начальник юридичного відділу

Виконавчого комітету  Токмацької

міської ради                                                                                                Т.Р. Левченко

 

 

 

 

Затверджено

рішенням міської ради

від 22.12.2016р. № 7

 

Звіт

про здійснення державної регуляторної політики

Токмацькою міською радою та її виконавчим комітетом.

 

Відповідно до вимог статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" 20 листопада 2015р. Токмацькою міською радою (рішення № 5) і 26 листопада 2015р. виконавчим комітетом Токмацької міської ради (рішення № 219) були затверджені плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік. У десятиденний строк плани оприлюднені.

Затверджені плани протягом року доповнювалися і змінювалися Токмацькою міською радою та виконкомом по чотири рази .

 Згідно з вимогами Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" протягом 2016 року Токмацькою міською радою прийнято два регуляторних акта  та затверджено по три звіти про повторне та періодичне відстеження регуляторних актів.

 Виконавчим комітетом Токмацької міської ради протягом 2016 року прийнято два регуляторних акта та затверджено один звіт про повторне та два звіти про періодичне  відстеження регуляторних актів.

Вагомим внеском по впровадженню Закону України „Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності” є можливість для громади реально побачити, як буде спрацьовувати той чи інший регуляторний акт і, головне, - наскільки правильним було їх прийняття. 21 січня та 30 червня 2016року Токмацькою міською радою розглянуті та прийняті рішення  «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у м.Токмаку» відповідно на 2016рік та з 01 січня 2017року , якими встановлено додаткові пільги від сплати податку для соціально незахищених верств населення на об'єкти житлової нерухомості та для мешканців міста на деякі об'єкти нежитлової нерухомості.

Даним рішенням також звільнено від сплати податку об'єкти нежитлової нерухомості, що перебувають у власності:

            комунальних підприємств та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої статутами;

релігійних організацій та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади, включаючи об'єкти нерухомості, в яких здійснюється  господарська діяльність.

Також на 50% звільнено від сплати податку об'єкти нежитлової нерухомості, що перебувають у власності підприємств, які здійснюють військово – патріотичну, технічну підготовку призовників і військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом і резервістів для Збройних сил України.

Згідно Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", кожен проект мав аналіз регуляторного впливу, показники базового відстеження проекту рішення. З метою ознайомлення суб'єктів господарювання міста з регуляторними актами кожне рішення було оприлюднено на сайті Токмацького міської ради і один примірник рішень з усіма додатками надавався в Центральну бібліотеку міста.

На виконання вимог ст. 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» до Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємницької діяльності  виконавчим комітетом було направлено два проект регуляторних актів Токмацької міської ради, аналізи регуляторного впливу , висновки про відповідність проектів регуляторних актів та повідомлення про їх оприлюднення для розгляду та надання пропозицій щодо удосконалення проектів відповідно до принципів державної регуляторної політики. Отримано позитивні висновки.

 

 

 

Міський голова                                                                                         І.В. Котелевський