Друк

Про звіт щодо періодичного відстеження результативності рішення Токмацької міської ради від 19.12.2013 р. №2 "Про затвердження Порядку визначення та відшкодування Токмацькій міській раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, само

     УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

 

Двадцять третя сесія сьомого скликання

 

РІШЕННЯ

 

22 грудня  2016 р.                                                                               № 9

 

 

Про звіт щодо періодичного відстеження результативності рішення Токмацької міської ради від 19.12.2013 р. №2 "Про затвердження Порядку визначення та відшкодування Токмацькій міській раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням земельного законодавства"          

 

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст. 71 Статуту територіальної громади м. Токмак, заслухавши звіт постійної комісії міської ради з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, захисту прав громадян та з питань реалізації державної регуляторної політики та з метою відстеження результативності регуляторного акту, Токмацька міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

           1. Узяти до відома результати з відстеження  регуляторного акту "Про затвердження Порядку визначення та відшкодування Токмацькій міській раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням земельного законодавства", затвердженого рішенням Токмацької міської ради від 19 грудня 2013 р. № 2  (звіт додається).

2. Управлінню комунальної власності Токмацької міської ради в 10-ти денний термін оприлюднити рішення шляхом його розміщення на сайті Токмацької міської ради та у Центральній бібліотеці.

      3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію міської ради з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, захисту прав громадян та з питань реалізації державної регуляторної політики.

 

 

Міський голова                                                                                І.В. Котелевський

 

управлінням комунальної власності ради

Начальник управління                                                                               О.В. Сидоренко

 

Начальник юридичного відділу

виконкому міської ради                                                                           Т.Р. Левченко

 

  

  Додаток № 1 до рішення

Токмацької міської ради

від 22 грудня 2016 р. № 9

Звіт

про періодичне відстеження

результативності рішення Токмацької міської ради

"Про затвердження Порядку визначення та відшкодування Токмацькій міській раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням земельного законодавства"

від 19 грудня 2013 р. № 2  

 

Виконавець: комісія виконавчого комітету Токмацької міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики.

Розробник: Управління комунальної власності Токмацької міської ради.

Цілі прийняття акту: стимулювання вчасного оформлення правовстановлюючих документів та повної оплати за користування земельними ділянками фізичними та юридичними особами на території міста Токмак, встановлення порядку визначення та відшкодування розмірів збитків, завданих власнику землі внаслідок порушення земельного законодавства та збільшення надходжень до місцевого бюджету. 

Строк виконання заходів з відстеження: 11 робочих днів.

Тип відстеження: періодичне відстеження

Метод одержання результатів відстеження: статистичний та соціологічний

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність. Способи одержання даних:

1)прогнозні заплановані показники результативності є збільшення оформлення правовстановлюючих документів та повної оплати за користування земельними ділянками фізичними та юридичними особами на території міста Токмак.

2)способи одержання даних показників результативності є інформація Фінансового управління Токмацької міської ради.

Прогнозні значення статистичних показників:

Назва показника

на 2014 р.

на 2015 р.

Стимулювання ефективності використання земельного фонду

+

+

Ріст додаткових надходжень в місцевий бюджет призведе до ефективності виконання соціальних програм міста

+

+

Збільшення наповнення бюджету

+

+

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Показники результативності

2014 р.

2015 р.

Розмір надходжень до місцевого бюджету, пов’язаних з дією акта в цілому, тис. грн.

10,7

33,9

Кількість суб’єктів господарювання та / або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

8

8

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та / або фізичних осіб стосовно основних положень регуляторного акта, %

90

90

Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей:  оцінюючи результати реалізації положень регуляторного акту в межах міста, в цілому спостерігається позитивна динаміка. Разом з цим, в основі регуляторного акту лежить вчасне оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки та плата за користування земельними ділянками фізичними та юридичними особами на території міста Токмак.

Регуляторний акт в повній мірі реалізовує поставлені цілі щодо вирішення питань земельних відносин, а саме оформлення права користування та власності на земельні ділянки, що призводить до нових надходжень зі сплати за землю до місцевого бюджету.

Враховуючи викладене, передбачається, що регуляторний акт на даний час не потребує внесення змін та доповнень. У разі виникнення потреби, у зв’язку із зміною чинного законодавства України та за підсумками відстеження його результативності, вноситимуться зміни до даного регуляторного акта.

 Міський голова                                                                                                      І.В. Котелевський