Друк

Про затвердження нової редакції Статуту КП «Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування»

УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

П’ятдесят дев’ята сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

 

12 лютого 2018 р.                                                                                                                   № 3

 

Про затвердження нової редакції Статуту

КП «Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування»

Керуючись статтею 25, п.п. 30 ч.1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою приведення статуту підприємства у відповідність до вимог чинного законодавства України, Токмацька міська рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Статут  комунального підприємства «Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Токмацької міської ради (нова редакція), що додається.

2. Виконуючому обов’язки головного лікаря комунального підприємства  забезпечити проведення державної реєстрації Статуту комунального підприємства «Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Токмацької міської ради (нова редакція), у порядку передбаченому чинним законодавством України.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Токмацької міської ради з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, захисту прав громадян та з питань реалізації державної регуляторної політики.

 

 

Міський голова                                                                                               І.В. Котелевський

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Токмацької

міської ради

від 12 лютого 2018 р. №3

 

 

 

 

  

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО  ПІДПРИЄМСТВА

«ТОКМАЦЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ»

ТОКМАЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(нова редакція)

 

м. Токмак

2018 рік


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальне підприємство  «Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Токмацької міської ради (надалі – Підприємство) є закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством Токмацької міської ради, що надає вторинну медичну допомогу та здійснює управління медичним обслуговуванням населення міста Токмак. Мешканцям Токмацького району та інших територіальних громад медичне обслуговування надається на договірних засадах. Підприємство вживає заходи з профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров’я.

1.2. Підприємство створене за рішеннямТокмацької міської радивід 20.07.2017 №1, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.3.Підприємство створене на базі комунального майна територіальної громади міста Токмак та/або майна інших форм власності.

1.4.Засновником та власником Підприємства є Токмацька міська рада (надалі – Засновник). Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Засновнику.

1.5. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку, та є неприбутковим підприємством.

1.6. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним Кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов’язковими для всіх закладів охорони здоров’я наказів та інструкцій Міністерства охорони здоров’я України, загальнообов’язковими нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Токмацької міської ради, відповідних рішень місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та цим Статутом.

1.7. Підприємство є розпорядником публічної інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та забезпечує доступ до публічної інформації у формі відкритих даних відповідно до діючого законодавства України.

 

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

2.1.      Найменування:

2.1.1.   Повне найменування Підприємства – Комунальне підприємство  «Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Токмацької міської ради;

2.1.2.   Скорочене найменування Підприємства: – КП «Токмацька БЛІЛ» ТМР.

2.2.      Місцезнаходження Підприємства: 71701, Запорізька область, м. Токмак, вулиця Центральна, 55Ж.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Основною метою створення Підприємства є надання вторинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає на території міста Токмак. Мешканцям Токмацького району та інших територіальних громадах медичне обслуговування надається на договірних засадах. Підприємство вживає заходи з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я. 

3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

3.2.1. медична практика з надання вторинної медичної допомоги населенню;

3.2.2. організація надання вторинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, а при необхідності переведення ургентних хворих на третинний (високоспеціалізованний) рівень надання медичної допомоги;

3.2.3. проведення профілактичних щеплень;

3.2.4. забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання вторинної медичної  допомоги у визначеному законодавством порядку;

3.2.5. планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;

3.2.6. консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;

3.2.7. взаємодія з суб’єктами надання первинної, вторинної (спеціалізованої), екстреної (швидкої) медичної допомоги, екстреної (невідкладної) медичної допомоги та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта;

3.2.8. організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;

3.2.9. забезпечення дотримання міжнародних принципів доказової медицини та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;

3.2.10. упровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів;

3.2.11. організація стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги;

3.2.12. проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

3.2.13. направлення на МСЕК осіб зі стійкою втратою працездатності;

3.2.14. участь у проведенні інформаційної та освітньо–роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;

3.2.15. участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;

3.2.16. участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку визначеному відповідними програмами та законодавством.

3.2.17. участь у визначенні проблемних питань надання вторинної медичної допомоги у місті Токмак, Токмацькому районі та інших територіальних громад, і шляхів їх вирішення;

3.2.18. надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку вторинної медичної допомоги міста Токмак;

3.2.19. визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;

3.2.20. моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;

3.2.21. забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;

3.2.22. медична практика;

3.2.23. зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;

3.2.24. залучення кваліфікованих медичних працівників для надання вторинної медико-санітарної допомоги, в тому числі лікарів, що працюють як фізичні особи – підприємці, підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг;

3.2.25. закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;

3.2.26. координація діяльності лікарів із надання вторинної медичної допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами первинної, вторинної, екстреної (швидкої) медичної допомоги, екстреної (невідкладної) медичної допомоги та третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальна служба, та правоохоронними органами;

3.2.27. надання платних послуг з медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України;

3.2.28. надання будь-яких послуг іншим суб’єктам господарювання, що надають вторинну медичну допомогу;

3.2.29. інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань.

3.3. Підприємство може бути клінічною базою вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.

 

4. ПРАВОВИЙ СТАТУС

4.1. Підприємство є юридичною особою.

4.2. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

4.3. Підприємство користується закріпленим за ним комунальним майном, що є власністю територіальної громади міста Токмак на праві оперативного управління.

4.3.1. Підприємство також має право використовувати в своїй діяльності майно інших форм власності.

4.4. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність відповідно до затвердженого фінансового плану, самостійно організовує надання послуг (робіт, виробництво продукції) і реалізує їх за тарифами (цінами), що визначаються в порядку, встановленому законодавством.

4.5. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

4.6. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

4.7. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі України, установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

4.8. Підприємство має право укладати договори (угоди), набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

4.9. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність і затверджує штатний розпис, відповідно до чинного законодавства України, згідно затвердженого фінансового плану.

4.10. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.

 

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ

5.1. Майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

5.2. Підприємство не має право відчужувати або іншим способом розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів без попередньої згоди власника майна. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи фізичним особам) крім випадків, прямо передбачених законодавством. Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі Підприємства або її відчуження, вирішуються виключно Засновником.

5.3. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:

5.3.1. Комунальне майно, передане Підприємству відповідно до рішення про його створення;

5.3.2. Кошти місцевого бюджету;

5.3.3. Капітальні вкладення і кошти з бюджету;

5.3.4. Позабюджетні кошти, отримані від юридичних та фізичних осіб, які надходять на рахунок Лікарні в порядку, що не суперечить чинному законодавству;

5.3.5. Кошти або майно, що надходять від надання платних послуг;

5.3.6. Власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду (зі згоди Засновника) майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та інше майно, одержані від реалізації послуг (робіт, продукції);

5.3.7. Цільові кошти;

5.3.8. Кредити банків;

5.3.9. Майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб;

5.3.10. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб; надходження коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі;

5.3.11. Майно, отримане з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України;

5.3.12. Інші джерела, не заборонені законодавством України.

5.3.13. Обсяг видатків на утримання Підприємства використовується виключно на його утримання,  реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед засновників, працівників Підприємства (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних із ними осіб.

Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.

5.4. Статутний капітал Підприємства не формується.

5.5. Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних завдань під гарантію Засновника.

5.6. Підприємство має право надавати в оренду майно, закріплене за ним на праві оперативного управління, юридичними та фізичними особами відповідно до чинного законодавства України та локальних нормативних актів органів місцевого самоврядування.

5.7. Підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Підприємства у визначеному законодавством порядку.

5.8. Власні надходження Підприємства використовуються відповідно до чинного законодавства України.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

6.1. Підприємство має право:

6.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань.

6.1.2. Самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до своїх завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення.

6.1.3. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства України.

6.1.4. Самостійно визначати напрямки використання грошових коштів у порядку, визначеному чинним законодавством України.

6.1.5. Здійснювати поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку. Власне будівництво, реконструкцію та  капітальний ремонт цих фондів підприємство має право здійснювати лише зі згоди Засновника.

6.1.6. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.

6.1.7. Співпрацювати з іншими центрами та лікувально-профілактичними закладами первинного, вторинного та третинного рівнів, екстреної (швидкої) медичної допомоги, екстреної (невідкладної) медичної допомоги, науковими установами в межах госпітального округу та поза його межами.

         6.1.8. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я на їх запит.

6.1.9. Створювати структурні підрозділи Підприємства відповідно до чинного законодавства України за погодженням із Засновником.

6.1.10. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.

6.2. Підприємство:

6.2.1. Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

6.2.2. Здійснює бухгалтерський облік, веде фінансову та статистичну звітність згідно з законодавством.

6.3. Обов’язки Підприємства:

6.3.1. Керуватись у своїй діяльності Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я України, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

6.3.2. Планувати свою діяльність з метою реалізації єдиної комплексної політики в галузі охорони здоров’я (зі свого напрямку).

6.3.3. Створювати для працівників належні і безпечні умови праці, забезпечувати додержання чинного законодавства України про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

6.3.4. Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного законодавства України.

6.3.5. Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікації працівників.

6.3.6. Акумулювати власні надходження та витрачати їх в інтересах Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

 

7. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

7.1. Органом управління Підприємством є виконавчий комітет Токмацької міської ради.

7.2. Поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством здійснює керівник Підприємства – Головний лікар (Директор), який призначається і звільняється з посади у відповідності з чинним законодавством. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність головного лікаря (директора), умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

7.3. Засновник (Власник):

7.3.1. Затверджує статут Підприємства та зміни до нього.

7.3.2. Затверджує фінансовий план Підприємства та контролює його виконання;

7.3.3. Погоджує Підприємству договори про спільну діяльність, за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в його оперативному управлінні, кредитні договори та договори застави.

7.3.4. Погоджує створення філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Підприємства (надалі – Філії). Такі Філії діють відповідно до положення про них, погодженого із Засновником та затвердженого наказом керівника Підприємства.

7.3.5. Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є власністю територіальної громади міста Токмак та/або майна інших форм власності, та закріплене за Підприємством на праві оперативного управління;

7.3.6. Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства, призначає ліквідаційну комісію, комісію з припинення, затверджує ліквідаційний баланс.

7.3.7. Засновник не має права втручатись в господарську діяльність Підприємства,  в діяльність з ведення кадрової політики та в структуру Підприємства.

7.3.8. Надає згоду на будівництво, реконструкцію та  капітальний ремонт майна, яке знаходиться в оперативному управлінні  Підприємства.

7.4. Місцеві та районні органи виконавчої влади укладають з Підприємством договори про надання медичного обслуговування за рахунок коштів місцевих та районних бюджетів.

7.5. Керівник Підприємства:

7.5.1. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності та делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки.

7.5.2. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника.

7.5.3. Організовує роботу Підприємства щодо надання населенню, згідно з вимогами нормативно-правових актів медичної допомоги.

7.5.4. Несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і плану розвитку Підприємства, результати його господарської діяльності, виконання показників ефективності діяльності Підприємства, якість послуг, що надаються Підприємством, використання наданого на праві оперативного управління Підприємству майна територіальної громади та/або майна іншої форми власності і доходу згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених Підприємством договорів.

7.5.5. Користується правом розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства України та цього Статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління майна.

7.5.6. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства.

7.5.7. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої документації.

7.5.8. У строки і в порядку, встановлені законодавством України, повідомляє відповідні органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення яких є обов’язковим до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

7.5.9. Подає в установленому порядку органу управління квартальну, річну, фінансову та іншу звітність Підприємства, бухгалтерську та статистичну звітність, інформацію про рух основних засобів. За запитом Засновника або органу управління надає звіт про оренду майна, а також інформацію про наявність вільних площ, придатних для надання в оренду.

7.5.10. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників Підприємства, а також інші, передбачені законодавством про працю рішення в сфері трудових відносин, укладає трудові договори (строкові та безстрокові) з працівниками Підприємства. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом.

7.5.11. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному законодавством України.

7.5.12. Призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників і головного бухгалтера Підприємства. Призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів, інших працівників.

7.5.13. Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці.

7.5.14. Уживає заходи до своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, а також передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

7.5.15. Несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з вини керівника Підприємства в порядку, визначеному законодавством.

7.5.16. Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема:

- положення про преміювання працівників за підсумками роботи Підприємства;

- порядок надходження і використання власних надходжень;

- порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів.

7.5.17. Має право укладати договори оренди майна у відповідності із рішеннями Засновника та вимогами законодавства.

7.5.18. Вирішує інші питання, віднесені до компетенції керівника Підприємства згідно із законодавством, цим Статутом, контрактом між Засновником і керівником Підприємства.

7.6. Керівник Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

7.7. У разі відсутності керівника Підприємства або неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин, обов’язки виконує заступник керівника (заступник головного лікаря, заступник директора) чи інша особа згідно з функціональними (посадовими) обов’язками.

 

8. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА

8.1. Структура Підприємства включає:

8.1.1. Адміністративно-управлінський відділ.

8.1.2. Допоміжні підрозділи, у тому числі господарчі.

8.1.3. Лікувально-профілактичні та діагностичні підрозділи.

8.2. Структура Підприємства, порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів Підприємства затверджуються керівником Підприємства.

8.3. Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Підприємства затверджуються його керівником. Керівник самостійно визначає посади до яких застосовуються окремі форми трудових договорів.

8.4. Штатну чисельність Підприємства керівник визначає на власний розсуд на підставі кошторису Підприємства, погодженого в установленому законодавством та цим Статутом порядку з урахуванням необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної доступності та якості медичної допомоги.

 

9. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

9.1. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

Представники первинної профспілкової організації, представляють інтереси працівників в органах управління Підприємства відповідно до законодавства.

Підприємство зобов’язане створювати умови, які б забезпечували участь працівників у його управлінні.

9.2. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх осіб, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

9.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися керівник Підприємства. Повноваження цих органів визначаються законодавством. Під поняттям керівник Підприємства в цьому пункті Статуту слід розуміти особу, яка постійно здійснює повноваження керівника Підприємства або особу, яка здійснює або може здійснювати тимчасові повноваження керівника Підприємства згідно посадових обов’язків.

9.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.

9.5. Право укладання колективного договору надається керівнику Підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.

9.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

9.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є кошти, отримані в результаті його господарської некомерційної діяльності.

Умови оплати праці та матеріального забезпечення керівника Підприємства визначаються контрактом.

9.8. Працівники Підприємства провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством та правил внутрішнього трудового розпорядку.

 

10. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

10.1. Контроль якості надання медичної допомоги хворим на Підприємстві здійснюється шляхом експертизи відповідності якості наданої медичної допомоги міжнародним принципам доказової медицини, вимогам галузевим стандартам в сфері охорони здоров’я та діючому законодавству України.

 

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

11.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законодавством України, – за рішенням суду або відповідних органів державної влади. У разі припинення Підприємства шляхом ліквідації, злиття, поділу, приєднання чи перетворення, його активи  передаються одному чи кільком неприбутковим підприємствам Токмацької міської ради або зараховуються до доходу місцевого бюджету.

11.2. У разі реорганізації Підприємства вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.

11.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником або за рішенням суду.

11.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з дня опублікування рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

11.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки.

Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Підприємства.

11.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку.

Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що ліквідується.

11.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.

11.8. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

11.9. Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, із дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

 

12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Питання, які не відображенні в цьому Статуті, вирішуються відповідно до чинного законодавства.

     12.2. Статут  Лікарні затверджується Засновником.

            12.3. Цей Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України. Зміни і доповнення до Статуту вносяться шляхом затвердження нової редакції Статуту Підприємства та державної реєстрації нової редакції відповідно до вимог законодавства.