Друк

ПРО ВІДЧУЖЕННЯ ВБУДОВАНОГО НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ ПО ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 55І/1 ШЛЯХОМ ПРИВАТИЗАЦІЇ

УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

Дванадцята    сесія восьмого скликання

 

РІШЕННЯ

22 квітня 2021 р.                                                                                                  № 20

 

Про відчуження вбудованого нежитлового приміщення по вул. Центральна, 55І/1 шляхом приватизації

 

          Згідно ст. 18 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», п. 30 ч. 1 ст. 26, ч. 5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891, на виконання рішення Токмацької міської ради від 25.02.2021 № 30 «Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Токмак, що підлягають приватизації в 2021 році»,  на підставі звіту суб’єкта оціночної діяльності – приватного підприємця Усса С.А. про незалежну оцінку невід’ємних поліпшень, які були виконані орендарем нерухомому майну, що належить до складу комунальної власності від 14.12.2020 року, враховуючи рецензію від 15.12.2020 року експерта оцінювача Залати В.В.; звіту суб’єкта оціночної діяльності – приватного підприємця Усса С.А. від 20.03.2021 року, враховуючи рецензію від 21.03.2021 року експерта-оцінювача фізичної особи-підприємця Залати В.В., з метою забезпечення сталого соціально-економічного розвитку Токмацької міської територіальної громади, подальшого поглиблення ринкових відносин, виконання завдань по надходженню коштів до бюджету міста, Токмацька міська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити висновок про вартість майна від 20.03.2021 року вбудованого нежитлового приміщення площею 72,0 кв.м., розташованого за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Центральна, 55І/1.

2. Затвердити ринкову вартість вбудованого нежитлового приміщення площею 72,0 кв.м., розташованого за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Центральна, 55І/1, яке підлягає приватизації шляхом викупу в розмірі  242 686 (двісті сорок дві тисячі шістсот вісімдесят шість) гривень 00 копійок, без урахування податку на додану вартість, на підставі звіту з оцінки майна  від 20.03.2021 року.

3. Погодити звіт суб’єкта оціночної діяльності – приватного підприємця Усса С.А. про незалежну оцінку невід’ємних поліпшень, які були виконані орендарем нерухомому майну, що належить до складу комунальної власності від 14.12.2020 року в сумі 82 669 (вісімдесят дві тисячі шістсот шістдесят дев’ять) гривень 00 копійок, без урахування податку на додану вартість.

4. Визначити покупцем вбудованого нежитлового приміщення площею 72,0 кв.м., розташованого за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Центральна, 55І/1, яке підлягає приватизації шляхом викупу - орендаря цього вбудованого нежитлового приміщення приватне підприємство «ПИГМАЛИОН»  за ціною, визначеною в п. 2 цього рішення.

5. Зарахувати приватному підприємству «ПИГМАЛИОН» вартість здійснених ним невід’ємних поліпшень в орендованому вбудованому нежитловому приміщенню площею 72,0 кв.м., розташованому за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Центральна, 55І/1 в розмірі  82 669 (вісімдесят дві тисячі шістсот шістдесят дев’ять) гривень 00 копійок, без урахування податку на додану вартість, як остаточний розрахунок за об’єкт приватизації на умовах, визначених пунктами 2, 3 цього рішення.

6. Продати приватному підприємству «ПИГМАЛИОН» вбудоване нежитлове приміщення площею 72,0 кв.м., розташованого за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Центральна, 55І/1 за 192 020 (сто дев’яносто дві тисячі двадцять) гривень 40 копійок, з урахуванням податку на додану вартість. Вартість майна, за якою приватизується об’єкт нерухомості, складається із ринкової вартості об’єкту приватизації в сумі 160 017 (сто шістдесят тисяч сімнадцять) гривень 00 копійок (з урахуванням суми компенсації невід’ємних поліпшень), на яку нараховано 20%  податку на додану вартість, що становить 32 003 (тридцять дві тисячі три) гривні 40 копійок.

7. Доручити управлінню комунальної власності Токмацької міської ради укласти договір купівлі-продажу об’єкта комунальної власності, що підлягає продажу шляхом викупу, а саме вбудованого нежитлового приміщення площею 72,0 кв.м., розташованого за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Центральна, 55І/1 за ціною визначеною в п. 6 цього рішення.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну  комісію ради  з питань комунальної власності, землекористування, агропромислового розвитку, архітектури, будівництва та екології.

 

 

 

Міський голова                                                                                       Ігор КОТЕЛЕВСЬКИЙ