Друк

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ ПРО ВКЛЮЧЕННЯ ОБ’ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТОКМАЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ДО ПЕРЕЛІКІВ ОБ’ЄКТІВ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ

УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

Чотирнадцята сесія  восьмого скликання

РІШЕННЯ

 

27 травня 2021 року                                                                         № 10

 

Про затвердження Порядку подання та розгляду заяв про включення об’єктів комунальної власності Токмацької міської  територіальної громади до переліків об’єктів, що підлягають приватизації

 

Керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до  частини сьомої статті 11 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»,  Токмацька міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Порядок подання та розгляду заяв про включення об’єктів комунальної власності Токмацької міської територіальної громади до переліків об’єктів, що підлягають приватизації (додається).

2. Управлінню комунальної власності Токмацької міської ради оприлюднити це рішення на офіційному сайті міської ради в мережі INTERNET згідно законодавства.

3. Рішення Токмацької міської ради від 22.11.2018 № 4 «Про затвердження Порядку подання та розгляду заяв про включення об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Токмак до переліків об’єктів, що підлягають приватизації» вважати таким, що втратило чинність.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію ради з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, реформ, захисту прав громадян та з питань реалізації державної регуляторної політики.

 

Міський голова                                                                                       Ігор КОТЕЛЕВСЬКИЙ

 

 

 

 

 

Додаток до рішення Токмацької міської ради

від 27.05.2021 №10

 

ПОРЯДОК

подання та розгляду заяв про включення об’єктів комунальної власності Токмацької міської територіальної громади до переліків об’єктів, що підлягають приватизації

 

1. Цей Порядок розроблено відповідно до частини сьомої статті 11 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

2. Цей Порядок визначає процедуру подання та розгляду заяв про включення об’єктів комунальної власності Токмацької міської територіальної громади до переліків об’єктів, що підлягають приватизації (далі - заява).

3. До об’єктів комунальної власності Токмацької міської територіальної громади відносяться об’єкти великої та малої приватизації (далі - об’єкти), класифікація яких передбачена статтею 5 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

4. Заявниками можуть бути потенційні покупці - фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни) або юридичні особи (юридичні особи, зареєстровані на території України, юридичні особи інших держав).

5. Заявник забезпечує достовірність наданої інформації та повноту поданих документів.

6. Заяви заповнюють потенційні покупці державною мовою друкованими літерами за встановленою формою для юридичних осіб згідно з додатком 1 до цього Порядку, а для фізичних осіб - згідно з додатком 2 до цього Порядку та подають до управління комунальної власності Токмацької міської ради.

7. Право підпису заяв мають:

від юридичної особи - керівник юридичної особи або уповноважена ним особа, яка діє на підставі довіреності;

від фізичної особи - особисто заявник або його представник, який діє на підставі довіреності.

8. Заяви подаються у одному примірнику  як для об’єктів малої приватизації так і для об’єктів  великої приватизації.

9. Датою подання заяв є дата їх прийняття управлінням комунальної власності Токмацької міської ради.

Примірники заяви та подані разом з нею документи передаються до управління комунальної власності Токмацької міської ради.

10. Управління комунальної власності Токмацької міської ради, розглянувши заяву та додані до неї документи, має право повернути її заявнику з таких причин:

заява не відповідає встановленій формі;

документи, обов’язкове подання яких передбачено цим Порядком, відсутні, подано не в повному обсязі або оформлено неналежним чином;

об’єкт уже включено до переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Токмак, що підлягають приватизації;

у заяві або документах, що подаються разом із заявою, містяться помарки, виправлення або помилки, які суттєво впливають на зміст заяви.

Після усунення недоліків заявник має право повторно подати заяву.

11. До заяви про включення об’єктів права державної власності до переліку об’єктів великої приватизації, що підлягають приватизації, додаються:

для юридичних осіб - нерезидентів - документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений українською мовою;

для фізичних осіб громадян України - копія паспорта громадянина України;

для іноземних громадян - копія паспорта.

У разі якщо заяву підписано особою, уповноваженою керівником юридичної особи, або представником фізичної особи, до заяви також додається копія паспорта такої особи та довіреність.

У разі якщо документом, що посвідчує особу, є паспорт громадянина з безконтактним електронним носієм, до заяви додається копія такого паспорта з відповідною підтвердною інформацією.

12. У разі відсутності підстав для відмови в приватизації об’єкта, що належить до комунальної власності Токмацької міської територіальної громади, управління комунальної власності готує проект рішення щодо включення відповідного об’єкта до переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Токмак, що підлягають приватизації.

13. У п’ятиденний строк після прийняття рішення Токмацькою міською радою щодо затвердження (включення об’єкта до) переліку об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації, або щодо невключення об’єкта до такого переліку управління комунальної власності письмово повідомляє про це заявника, підприємство, що приватизується (балансоутримувача об’єкта).

14. Відмова управління комунальної власності Токмацької міської ради у включенні об’єктів до відповідного переліку об’єктів комунальної власності Токмацької міської територіальної громади, що підлягають приватизації, можлива у разі:

коли підприємство, що пропонується приватизувати, перебуває у процесі ліквідації;

коли законодавством установлено обмеження щодо приватизації об’єкта;

невключення Токмацькою міською радою до переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Токмак, що підлягають приватизації.

15. У разі наявності підстав для відмови у включенні об’єктів до відповідного переліку об’єктів комунальної власності Токмацької міської територіальної громади, що підлягають приватизації, управління комунальної власності Токмацької міської ради, до якого надійшла заява, повідомляє заявника про причини відмови у письмовій формі або за проханням заявника - засобами електронного зв’язку.

 

 

 

Додаток 1

до Порядку  подання та розгляду заяв про включення об’єктів права комунальної власності Токмацької міської територіальної громади до переліків об’єктів, що підлягають приватизації (пункт 6)

 

 

ЗАЯВА

про включення об’єктів комунальної власності Токмацької міської територіальної громади до переліку об’єктів, що підлягають приватизації

(для юридичних осіб)

(заповнюється друкованими літерами)

 

 

 

Об’єкт приватизації

єдиний майновий комплекс, окреме майно, об’єкт незавершеного будівництва, об’єкт соціально-культурного призначення              

 
   

 

 

пакет акцій (частка) розміром                                                                             % статутного капіталу акціонерного товариства

 

 

 

Відомості про об’єкт приватизації

Найменування об’єкту приватизації, його площа в м2 (у разі наявності)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відомості про комунальне підприємство, господарське товариство (для пакетів акцій, часток)

 
   

 

 

Код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ

 

Повне найменування юридичної особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
   
 
     

 

 

 

Місцезнаходження відповідного об’єкта приватизації                        Поштовий індекс

 

 

Область

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місто                               Селище міського типу                                      Селище                                          Село

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вулиця (інший тип елемента вулично-дорожньої мережі) – зазначається разом із назвою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будинок №

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відомості про балансоутримувача об’єкта приватизації (у разі наявності)

 

Код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повне найменування юридичної особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місцезнаходження балансоутримувача об’єкта приватизації (у разі наявності)

 

Поштовий індекс

 

 

 

 

 

 

Область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місто                               Селище міського типу                                      Селище                                          Село

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вулиця (інший тип елемента вулично-дорожньої мережі) – зазначається разом із назвою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будинок №

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявник – юридична  особа

 

Код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повне найменування юридичної особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повне офіційне найменування держави, де зареєстрований заявник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місцезнаходження юридичної особи                                                          Поштовий індекс

 

Україна                                  Область

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інша країна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місто                               Селище міського типу                                      Селище                                          Село

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вулиця (інший тип елемента вулично-дорожньої мережі) – зазначається разом із назвою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будинок 

 

 

 

 

 

 

   Корпус

 

 

 

 

 

 

    Тип приміщення*

 

 

 

 

 

 

 

 №

 

 

 

 

 

________________

* зазначається тип приміщення – квартира, кімната, кабінет, офіс тощо

 

 

 

 

Уповноважена особа заявника

Прізвище

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ім’я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По батькові

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспортні данні                                                                               серія                               номер

 

Дата видачі паспорта

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

 

Ким виданий паспорт (найменування органу, що видав паспорт)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація для здійснення зв’язку із юридичною (уповноваженою) особою

 

Телефон 1                                                                                                          Телефон 2

+

3

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

3

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факс                                                                                     Адреса сторінки в мережі Інтернет

+

3

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адреса електронної пошти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Інші відомості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

____________________

(посада)

_________________________

(підпис)

________________________

(прізвище, ініціали)

 

 Дата заповнення заяви

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

! Заявник забезпечує достовірність наданої інформації та повноту поданих документів

 

   
   
 
   

 

 

 

 

 

Вхідний №

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього прийнято від  заявника сторінок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

_______________________________________________

 

М.П.

дата надходження заяви до органу приватизації

(прізвище, ініціали, підпис відповідальної

особи органу приватизації)

 

 

органу приватизації

                                                                                                                                                                                           

 

 

Додаток 2

до Порядку  подання та розгляду заяв про включення об’єктів права комунальної власності Токмацької міської територіальної громади до переліків об’єктів, що підлягають приватизації (пункт 6)

 

 

ЗАЯВА

про включення об’єктів комунальної власності Токмацької міської територіальної громади до переліку об’єктів, що підлягають приватизації

(для фізичних осіб)

(заповнюється друкованими літерами)

 

 

 

Об’єкт приватизації

єдиний майновий комплекс, окреме майно, об’єкт незавершеного будівництва, об’єкт соціально-культурного призначення              

 
   

 

 

пакет акцій (частка) розміром                                                                             % статутного капіталу акціонерного товариства

 

 

 

Відомості про об’єкт приватизації

Найменування об’єкту приватизації, його площа в м2 (у разі наявності)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відомості про комунальне підприємство, господарське товариство (для пакетів акцій, часток)

 
   

 

 

Код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ

 

Повне найменування юридичної особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
   
 
     

 

 

 

Місцезнаходження відповідного об’єкта приватизації                        Поштовий індекс

 

 

Область

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місто                               Селище міського типу                                      Селище                                          Село

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вулиця (інший тип елемента вулично-дорожньої мережі) – зазначається разом із назвою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будинок №

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відомості про балансоутримувача об’єкта приватизації (у разі наявності)

 

Код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повне найменування юридичної особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місцезнаходження балансоутримувача об’єкта приватизації (у разі наявності)

 

Поштовий індекс

 

 

 

 

 

 

Область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місто                               Селище міського типу                                      Селище                                          Село

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вулиця (інший тип елемента вулично-дорожньої мережі) – зазначається разом із назвою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будинок №

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявник – фізична  особа

 

Прізвище

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ім’я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По батькові

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспортні данні                                                                               серія                               номер

 

Дата видачі паспорта

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

 

Ким виданий паспорт (найменування органу, що видав паспорт)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повне офіційне найменування держави, громадянином якої є заявник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місце проживання фізичної особи                                                          Поштовий індекс

 

Україна                                  Область    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інша країна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місто                               Селище міського типу                                      Селище                                          Село

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вулиця (інший тип елемента вулично-дорожньої мережі) – зазначається разом із назвою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будинок 

 

 

 

 

 

 

   Корпус

 

 

 

 

 

 

    Тип приміщення*

 

 

 

 

 

 

 

 №

 

 

 

 

________________

* зазначається тип приміщення – квартира, кімната, кабінет, офіс тощо

 

Представник заявника

Прізвище

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ім’я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По батькові

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспортні данні                                                                               серія                               номер

 

Дата видачі паспорта

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

 

Ким виданий паспорт (найменування органу, що видав паспорт)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація для здійснення зв’язку із фізичною особою (представником заявника)

 

Телефон 1                                                                                                          Телефон 2

+

3

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

3

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адреса електронної пошти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Інші відомості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

______________________________

(прізвище, ініціали)

 

________________________

(підпис)

 

Дата заповнення заяви

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 

! Заявник забезпечує достовірність наданої інформації та повноту поданих документів

 

   
   
 
   

 

 

 

 

 

Вхідний №

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього прийнято від  заявника сторінок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

_______________________________________________

 

М.П.

дата надходження заяви до органу приватизації

(прізвище, ініціали, підпис відповідальної

особи органу приватизації)

 

 

органу приватизації