Друк

ЗВІТ ПРО ПЕРІОДИЧНЕ ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРАВИЛ ТОРГІВЛІ НА РИНКАХ В М. ТОКМАКУ» (ЗІ ЗМІНАМИ)

УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

 

  Шістнадцята    сесія     восьмого     скликання     

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

24 червня  2021 року                                                                          №6                     

 

 

Звіт про періодичне відстеження результативності

регуляторного акту «Про затвердження правил

торгівлі на ринках в м. Токмаку» (зі змінами)

 

 

            Відповідно ст.  40 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 10 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст.71 Статуту територіальної громади м.Токмак ,заслухавши звіт голови  групи посадових осіб виконавчого комітету Токмацької міської ради, які здійснюють реалізацію державної регуляторної політики про відстеження результативності регуляторного акту  Про затвердження правил торгівлі на ринках в м. Токмаку» від 19.06.2008р. № 1 зі змінами внесеними рішенням сесії Токмацької міської ради від 22.06.2011 р. « Про внесення змін до рішення  від 19.06.2008р. № 1    Про затвердження правил торгівлі на ринках в м. Токмаку»  Токмацька міська рада

ВИРІШИЛА:

 

            1. Прийняти до відома результати з відстеження регуляторного акту   “Про затвердження  правил торгівлі на ринках в м. Токмаку” від 19.06.2008 р. № 1 ( зі змінами)  (додається).

2. Відділу підприємництва та обліку житла  виконкому міської ради в

10-ти денний термін оприлюднити рішення шляхом його розміщення на  сайті Токмацької міської ради та у Центральній бібліотеці.

            3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію міської ради   з питань депутатської діяльності, регламенту. законності, реформ,захисту прав громадян та з питань реалізації  державної регуляторної політики.

 

 

Секретар міської ради                                                                           Віктор ЗАГУМЕННИЙ

 

 

                                                                                                     Додаток

                                                             до рішення Токмацької міської ради

                                                                    від 24 червня 2021р.№6

                                          

 

 

Звіт

про періодичне відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження правил торгівлі на ринках в м.Токмаку» прийнятим рішенням міської ради

від 19.06.2008 р. №   1 (зі змінами)

 

 

  1.  Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується.

Рішення  Токмацької міської ради від 19.06.2008 р. №   1  «Про затвердження правил торгівлі на ринках в м.Токмаку»

 

      2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності регуляторного акта.

Відділ підприємництва та обліку житла  виконавчого комітету  міської ради. 

 

      3.  Цілі прийняття регуляторного акта.

 

Основною метою розробки нормативно-правового акту є встановлення єдиних Правил, які визначають вимоги щодо функціонування створених в установленому порядку ринків по місту Токмак , організація оптового та роздрібного продажу на них сільгосппродуктів, продовольчих і непродовольчих товарів, худоби, тварин, кормів тощо, надання послуг, додержання ветеринарних, санітарних, протипожежних  вимог і правил безпеки праці на ринках.. А також :

- урегулювання правових відносин між органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання, які займаються організацією ринкової торгівлі у місті або здійснюють торгівлю на ринках, і споживачами;

- забезпечення належних умов для здійснення торгівлі та обслуговування покупців на ринках, підвищення ефективності функціонування  ринку, як важливого структурного елементу ринкової економіки ;

- захист прав споживачів;

- контроль за організацією роботи ринків;

- створення необхідних умов для продажу сільськогосподарської продукції безпосередньо її виробниками; 

- упровадження ефективного контролю за якістю і безпекою товарів, що реалізуються на ринка

 

 

      4. Строк виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта.

            Термін виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта:

 

 з 01.05.2021 року по 30.05.2021 року. 

 

 

       5. Тип відстеження регуляторного акта.

 

Здійснюється періодичне відстеження результативності регуляторного акта.

 

  6. Методи одержання результатів відстеження результативності

регуляторного акта.

 

Методами одержання результатів відстеження є:

- проведення обстежень  ринків міста з питань дотримання вимог зазначеного регуляторного акта, як з боку адміністрацій ринків, так і з боку торгуючих;

- аналіз звернень громадян, громадських організацій міста до міського голови, виконавчого комітету міської ради.

 

  7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних.

 

Відстеження результативності здійснювалося методом аналізу роботи ринків міста, а також аналіз звернень громадян з питань організації роботи ринків, торговельного обслуговування покупців, створення умов торгуючим тощо.

 

     8. Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта.

 

Головним чинником результативності даного регуляторного акта є зменшення кількості звернень з питань організації роботи ринків, торговельного обслуговування покупців, створення умов торгуючим тощо. На теперішній час в м. Токмак  2 об’єкти ринкового господарства міста ( 1 – комунальна форма власності, 1- приватна форма власності)

 

Якісні показники:

Правила спрямовані на сталий розвиток ринкової торгівлі та інфраструктури ринків, про що свідчить удосконалення функціонування ринків, поліпшення їх зовнішнього вигляду, забезпечення належних умов для здійснення торгівлі та обслуговування покупців. На ринках здійснено низку заходів, направлених на визначення загальної стратегії
їх розвитку, підвищення соціально-економічної ефективності їх діяльності,  проведення  благоустрою територій  з метою покращення умов праці продавців та обслуговування покупців .На теперішній час на  ринках проведено переобладнання відкритих торговельних прилавків на ролетні конструкції, здійснено часткове асфальтування територій тощо.

 

Кількісні показники:

Сучасний стан функціонування ринків передбачає посилення вимог до порядку здійснення торговельної діяльності, захисту прав споживачів і учасників торгівлі на ринках. Ринки як торговельні об’єкти забезпечують мешканців міста найбільш різноманітним асортиментом товарів та послуг за цінами та якістю, що в значній мірі задовольняють попит споживачів.

Слід зазначити, що на ринках міста покращився рівень торговельного обслуговування та підвищився стан захисту прав споживачів. Так, відповідно до проведеного аналізу дії регуляторного акта, протягом підзвітного періоду значно зменшилась  кількість звернень громадян, громадських організацій міста до міського голови, виконавчого комітету міської ради.

 

 

Кількісні показники

2018 рік

2019 рік

2020 рік

5  місяців

2021 року

кількість ринків

2

2

2

2

кількість торгових місць на ринках

2213

2226

2226

2226

кількість скарг на порушення Правил торгівлі на ринках

м. Токмак

10

12

8

-

 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей.

 

 

Рішення міської ради «Про затвердження правил торгівлі на ринках в м. Токмаку» є регуляторним актом, який діє на невизначене коло осіб, є загальнообов’язковим до застосування на територіях об’єктів ринкового господарства міста.

Головними чинниками результативності дії регуляторного акта є те, що Правилами чітко визначено вимоги до організації роботи ринків, порядку продажу на ринках, обов’язки адміністрації ринку щодо цієї організації та обов’язки торгуючих при здійсненні діяльності на ринках, оформлення їх робочого місця та уточнено вимоги до реалізації продовольчих та непродовольчих товарів, у тому числі реалізацію яких на ринках міста здійснювати заборонено.

    На підставі періодичного відстеження результативності регуляторного акта слід зазначити, що рішення Токмацької  міської ради  від 19.06.2008 р. №   1  «Про затвердження правил торгівлі на ринках в м.Токмаку» ( зі змінами) є актуальним для подальшого впорядкування організації ринкової торгівлі, підвищення відповідальності адміністрацій ринків за створенням належних умов для покращення обслуговування покупців, сприяє поступовому  перевтіленню ринків у сучасні торговельні комплекси та їх відповідності вимогам діючого законодавства.

За період дії регуляторного акту  пропозиції та зауваження до зазначеного рішення міської ради від громадян, суб’єктів господарювання та їх об’єднань не надходили. Даний регуляторний акт має достатній ступень досягнення визначених цілей. Результати мають позитивну динаміку. Зазначений регуляторний акт пропонується залишити без змін.

 

 

Секретар міської ради                                                                          Віктор ЗАГУМЕННИЙ