Друк

ПРО СТАН ВИКОНАННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ ТА ПРОГРАМ З ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я У М. ТОКМАКУ

                                                  УКРАЇНА

                                  ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА 

                     Дев’ятнадцята     сесія   восьмого  скликання

 

                        Р І Ш Е Н Н Я

 

 

22 липня 2021 року                                             №7

 

Про стан виконання

медико-соціальних програм

та програм з охорони здоров`я

у м. Токмаку.

 

           Керуючись ст.25, п.11 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, рішенням міської ради від 12.12.2019р. №8 «Про Програми які фінансуються в  2020 році» та заслухавши інформацію директора  Комунального  підприємства  «Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» ТМР  Пасєвіна В.В.,Токмацька міська рада

 

 ВИРІШИЛА:

 

1.  Інформацію КП «Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування»                  ТМР « Про стан виконання медико-соціальних програм та програм охорони здоров`я по   м. Токмаку за 2020 рік» прийняти до відома (додається).

2.  Директору КП «Токмацька БЛІЛ» ТМР по хід виконання зазначених програм інформувати міську раду до 1 січня2022 року.

3.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з гуманітарних питань соціальної політики та охорони здоров`я.

 

 

 

 

Міський голова                                                                                  Ігор КОТЕЛЕВСЬКИЙ

 

 

 

                                                                                              Додаток 1

                                                                                              до рішення міської ради

                                                                                                                 від 22 липня 2021р. №7

 

 

Інформація

про стан виконання медико-соціальних програм та програм

з охорони здоров`я по м. Токмаку за 2020 рік.

 

          У 2020 році в м. Токмаку продовжувалась робота спрямована на  збереження  діяльності лікувально – профілактичних закладів.

 

         На вирішення медичних, соціальних проблем населення міста націлені медико – соціальні програми та програми з охорони здоров`я, що прийняті Державою, обласною та міською радами на довгостроковий період і діють сьогодні на території громади.

Всього таких програм затверджено, фінансується і діє – 4. Їх виконання знаходиться на постійному контролі виконкому міської ради та адміністрації лікарні.

 

Про хід виконання програми удосконалення систем допомоги хворим нефрологічного профілю у м. Токмаку на 2020 рік.

Заміснутерапію (гемодіаліз) хворі на термінальнустадіюотримують в палатіамбулаторногодіалізу на базівідділенняанестезіології та реанімації КП «Токмацької багатопрофільноїлікарніінтенсивного лікування». Палата забезпеченаусімнеобхідним. Діалізпроходить 6 днів на тиждень в двізміни.

Хворі, якіпотребують на гемодіалізвчаснопредставлені на комісіюповідбору в Запорізькаобласна клінічна лікарня.

Накінець 2020 року курс проходять 11хворих на термінальнустадіюхронічну хворобу нирок -5мешканці Токмака; 5 - Токмацького району та 1 - Чернігівського району.  Проведено – 1605 гемодіалізів.

ВиконуючиПрограмурозвитку, хворі з термінальноюстадією хронічну хворобу нирок забезпеченіліками на патогенетичнутерапію та препаратами гемо стимуляції.

В зв'язкузіствореннямНаціональногореєструхворих на хронічну хворобу нирокведетьсядиспансернийнагляд за хворими на вториннінефропатії.

Виконуючинаказ МОЗ України № 43/454 від 10.07.2006 , на кожного диспансерного хворого заведеніреєстраційнікартки (форма №167/о), даніякихвносяться в регіональнийреєстрхворих на хронічну хворобу нирок. Своєчаснооформляються форма звітності№67.

На забезпечення виконання програми з місцевого бюджету фактично використаного 218320 грн., на придбання медикаментів та господарчих матеріалів для забезпечення роботи палат амбулаторного гемодіалізу.

Приймаючи до уваги, зростаннякількостіхворих на хронічну хворобу нирок, актуальність та великізатрати на гемодіаліз і донорство нирок, Програмарозвиткудопомогинефрологічнимхворимзалишаєтьсявкрайважливою.

 

 

 

 

 

Про хід виконання програми «Цукровий діабет у м. Токмаку на 2020 рік».

На 01.01.2021 року інсулін отримує 328 хворих цукровим  діабетом, з них  20 дітей. За березень 2020р.інсуліном  хворі цукровим  діабетом забезпечувалися не регулярно в зв’язку з недофінансуванням з місцевих бюджетів та перереєстрацією деяких видів інсулінів (генсуліни, інсумани, інсулари.).

На 01.01.2021р. хворі на цукровий діабет інсуліном забезпеченні на 100% .

За 2020 рік визнано інвалідами 5 хворих цукровим діабетом.

Померлих відхронічнихускладненьцукровогодіабетуне було.

Хворі на цукровий діабет забезпечуються інсулінами по програмі реімбурсації згідно Постанові КМУ  від 23.03.2016 №239. 

За програмою заплановано на 2020 рік для забезпечення хворих на цукровий діабет м. Токмака лікарськими засобами виділити із місцевого бюджету 479675 грн., фактично освоєно 469498 грн., що становить 97,9%.

Хворі цукровим діабетом 2 типу перебуває на «Д» обліку у сімейних лікарів.

Таблетованіпрепарати видаються дільничними лікарями за програмою «Доступні ліки».

 

 

Про хід виконання програми забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання-нецукровий діабет лікарськими засобами по м. Токмаку на 2020 рік.

 На «Д» обліку у ендокринолога КП «Токмацька БЛІЛ» ТМР на 01.01.2021 перебуває 5 пацієнтів з орфанними захворюваннями (нецукровий діабет).

На протязі 2020 року всі пацієнти були забезпеченні на 100% лікарськими препаратами (десмопресин, уропрес, мінірин), на суму 50000 грн. за рік, що складає 100%

 

 

 

Про хід виконання програмизабезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування за рецептами лікарів окремим групам населення та за певними категоріями захворювань по м. Токмаку на 2020 рік.

У зв’язку наявністю соціально незахищених громадян, які потребують невідкладного забезпечення пільговими лікарськими засобами, від яких залежить не лише збереження

здоров’я, але часто і життя виконання даної програми знаходиться під контролем адміністрації лікарні.

Пільговий відпуск лікарських засобів при амбулаторному лікуванні за рецептами лікарів окремих груп населення по м. Токмаку за 2020 рік склав:

-          Воїнам – інтернаціоналістам (УБД, АТО) виписан5 рецептів на суму 735 грн.,

-          Онкологічним хворим - 104рец. на суму 41856 грн.,

-          Хворим епілепсією – 299рец. на суму 106373 грн.,

-          Психічним хворим – 34рец. на суму 4331 грн.,

-          Хворим шизофренією – 263рец. на суму 41618грн.,

-          Інваліди 1-2 групи (50%) – 21рец. на суму 6415ргн..

-          Міастенія – 6 рец. на суму 4411 грн.

-          Гіпотеріоз – 7 рец. на суму 654 грн..

-          Інваліди дитинства – 7 рец. на суму 1430 грн..

Для забезпечення жителів м. Токмака лікарськими засобами Програмою виділено182944 грн. з місцевого бюджету.

 

 

 

Директор                                                                        Віталій  ПАСЄВІН