Друк

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ, ПРИДБАННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ТОКМАЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ КП «МІСЬКВОДОКАНАЛ» ТМР НА 2021-2026 РІК

                   

                    УКРАЇНА

                              ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

                                  Двадцять  шоста    сесія    восьмого   скликання

                                   Р І Ш Е Н Н Я

 

 

    18  жовтня  2021 року                                               № 4

 

 

Про затвердження  Програми розвитку комунальної інфраструктури, придбання комунальної техніки Токмацької міської територіальної громади на умовах фінансового лізингу КП «Міськводоканал» ТМР на 2021-2026 рік

 

 

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Бюджетного кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про фінансовий лізинг», Токмацька міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити  Програму розвитку комунальної інфраструктури, придбання комунальної техніки Токмацької міської територіальної громади на умовах фінансового лізингу КП «Міськводоканал» ТМР на 2021-2026 роки  (додається).

2. Контроль за виконаннямзаходів Програми здійснюють постійні комісії міської ради з питань життєзабезпечення (комунальне господарство, торгівля, побутове обслуговування, підприємницька діяльність) та з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів.

 

 

 

Міський голова                                                                                                 Ігор КОТЕЛЕВСЬКИЙ

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Токмацької міської ради

                           від 18 жовтня 2021року №4

 

 

 

 

 

 

Програма

розвитку комунальної інфраструктури,

придбання комунальної техніки

Токмацької міської територіальної громади

на умовах фінансового лізингу

 КП «Міськводоканал» ТМР

на 2021-2026  роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Токмак

2021


1. Характеристика Програми

 

1. Назва: «Програма розвитку комунальної інфраструктури, придбання комунальної техніки Токмацької міської територіальної громади на умовах фінансового лізингу КП «Міськводоканал» ТМР на 2021-2026 рік» .

2. Підстава для проведення: необхідність оновлення парку техніки комунального підприємства Токмацької міської територіальної громади та покращити якість комунальних послуг у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, що надаються підприємством

 

Програма розвитку комунальної інфраструктури, придбання комунальної техніки Токмацької міської територіальної громади на умовах фінансового лізингу КП «Міськводоканал» ТМР  на 2021-2026 рік  розроблена відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про фінансовий лізинг» та ст. ст. 26, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

3. Ініціатор- замовник: Токмацька міська територіальна громада.

 

4. Розробник: Комунальне підприємство «Міськводоканал» Токмацької міської ради.

 

5. Мета: оновлення застарілого парку техніки комунального підприємства Токмацької міської територіальної громади та покращити якість комунальних послуг у сфері  централізованого  водопостачання та водовідведення, що надаються підприємством.

 

6. Початок: 2021 рік, закінчення: 2026 рік

 

7. Етапи виконання: І етап – 2021 рік, ІІ етап – 2022 рік, ІІІ етап – 2023 рік, ІV етап – 2024 рік, V етап – 2025 рік, VІ етап – 2026 рік.

 

8. Загальні обсяги фінансування – 4015,416 тис. грн., у т.ч. державний бюджет – 0 тис.грн.,  видатки місцевого бюджету – 1435,810 тис. грн., кошти підприємства – 2579,606 тис. грн.

 

9. Очікувані результати виконання:

Виконання Програми дасть можливість оновити застарілий парк спецтехніки комунального підприємства «Міськводоканал» Токмацької міської ради та покращити якість комунальних послуг у сфері централізованого водопостачання та водовідведення , що надаються підприємством.

 

 

10. Контроль за виконанням заходів Програми здійснюють постійні комісії міської ради з питань життєзабезпечення (комунальне господарство, торгівля, побутове обслуговування, підприємницька діяльність) та з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів.

 

 

Начальник управління комунального

господарства виконавчого комітету

Токмацької міської ради                                                                                  Ігор НІКІТЕНКОВ


2. Мета Програми

 

Програма спрямована на оновлення застарілого парку техніки комунального підприємства «Міськводоканакл» Токмацької міської ради та покращити якість комунальних послуг у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, що надаються підприємствами.

 

3. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання

програмним методом

 

Використання застарілої матеріально-технічної бази не дозволяє швидко вирішувати проблеми, що виникають на території громади. Застаріла технічна база вимагає додаткових, а часто невиправданих витрат.

Техніка яка призначена для проведення земельних робіт дозволяє здійснювати їх на об'єктах водопостачання  та водовідведення громади за оптимально короткі проміжки часу з найменшими витратами. У комунального підприємства громади технічні засоби постійно ремонтуються. Невиправдані витрати праці, витрати на запчастини спонукають до вирішення проблеми шляхом закупівлі нового транспортного засобу.

Оновлення  парку техніки забезпечить своєчасне усунення аварійних ситуацій на об'єктах  та мережах централізованого водопостачання та водовідведення Токмацької міської територіальної громади

В зв’язку з обмеженим фінансовим ресурсом комунального підприємства, виникла необхідність у її придбанні на умовах фінансового лізингу, що дозволить шляхом помірних щомісячних витрат забезпечити закупівлю необхідної техніки.

Лізинг – це вид інвестиційної діяльності, при якій лізингова компанія (що виконує функції інвестора) купує вказане Клієнтом майно і передає йому це майно в користування на термін не менше одного року за плату, з можливістю викупу цього майна клієнтом після закінчення договору лізингу по залишковій вартості. Лізинг дозволяє швидко реагувати на зміни кон’юнктури, оновлювати капітал не вдаючись до великомасштабних інвестицій, уникати морального старіння обладнання.

Послуга фінансового лізингу включає в себе страхування, банківський відсоток, витрати, пов’язані з реєстрацією предмету лізингу і оплату всіх обов’язкових платежів протягом всього терміну лізингу.

Підписуючи контракт з лізинговою компанією, клієнт отримує комплексний продукт, який дає можливість придбати дорогий основний засіб з мінімальними первинними витратами.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

 

У рамках реалізації Програми у 2021-2026 роки комунальному підприємству «Міськводоканал» Токмацької міської ради (код ЄДРПОУ 32815075) планується провести процедуру закупівлі послуг лізингу з врахуванням наступних умов: загальна сума фінансування – не більше 5 000 000,00 грн. (п’яти мільйонів гривень); авансовий платіж – не більше 45 відсотків від суми договору фінансового лізингу; відсоткова ставка – не більше 10 відсотків річних; строк лізингу – 60 місяців.

Надати дозвіл керівнику або особі, яка виконує обов’язки керівника комунального підприємства «Міськводоканал» Токмацької міської ради, на підписання договору фінансового лізингу, договору страхування майна та всіх необхідних документів для оформлення цих договорів.

Лізингоодержувачем визначити комунальне підприємство «Міськводоканал» Токмацької міської ради, що має здійснити придбання (на умовах фінансового лізингу) колісного багатофункціонального екскаватора-навантажувача для проведення ремонтних робіт на мережах водопостачання Токмацької громади Пологівського району з дотриманням вимог Закону України «Про публічні закупівлі».

Після закінчення дії договору фінансового лізингу та виконання зобов’язань, передбачених цим договором, комунальне підприємство «Міськводоканал» Токмацької міської ради забезпечить реєстрацію права власності на техніку, яка є предметом лізингу.

З моменту укладення договору фінансового лізингу на комунальному підприємству «Міськводоканал» Токмацької міської ради покладається обов’язок забезпечити страхування, належне утримання, експлуатацію, ремонт та технічне обслуговування техніки, яка є предметом лізингу.

Виконання зобов’язань за договором фінансового лізингу покладаються на комунальне підприємство «Міськводоканал» Токмацької міської ради. Підприємство здійснює погашення лізингових платежів, що включають суми відшкодування вартості предмета лізингу, відсотки за користування лізингом та комісію за управління.

На виконання рішеннія сесії Токумацької міської ради від  18 жовтня  2021 року № 3 «Щодо забезпечення співфінансування з місцевого бюджету лізингових платежів відповідно до умов та в порядку, встановленому договором фінансового лізингу», в разі неможливості своєчасного виконання КП «Міськводоканал» ТМР лізингових платежів, забезпечить співфінансування з місцевого бюджету лізингових платежів на придбання колісного багатофункціонального екскаватора-навантажувача для проведення ремонтних робіт на мережах водопостачання Токмацької громади Пологівського району.

Джерелами фінансування Програми є: кошти бюджету Токмацької міської територіальної громади та кошти підприємства. 

В ході реалізації заходів Програми можливі коригування пов’язані з фактичним надходженням коштів на реалізацію заходів Програми, виходячи з реальних можливостей бюджету та необхідності виконання заходів Програми.

 

5. Строки та етапи виконання Програми

 

«Програма розвитку комунальної інфраструктури, придбання комунальної техніки Токмацької міської територіальної громади на умовах фінансового лізингу КП «Міськводоканал» ТМР на 2021-2026 рік» буде реалізовуватися поетапно, а саме:

І етап –    2021 рік       1536,653 тис.грн.,

ІІ етап –   2022 рік,      583,109 тис.грн.,

ІІІ етап –  2023 рік,      546,423 тис.грн.,

ІV етап –  2024 рік,      510,004 тис.грн.,

V етап –    2025 рік,      473,050 тис.грн.,

VІ етап –  2026 рік,      366,177 тис.грн.,

Обсяг фінансування Програми може уточнюватися у процесі складання проекту місцевого бюджету на відповідний рік.

 

 

 

6. Перелік заходів і завдань Програми

 

Найменування заходів і завдань

Виконавці

Термін виконання

Джеререло фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.

Загальний обсяг

по роках

2021       рік

2022     рік

2023     рік

2024     рік

2025     рік

2026     рік

Усього    І етап*

Усього, наступні етапи**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9

9

12

13

Придбання (на умовах фінансового лізингу) колісного багатофункціонального екскаватора-навантажувача (фінансування КП «Міськводоканал»ТМР)

Управління комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради

2021-  2026 рр

Місцевий бюджет

1435,810

1435,810

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1435,810

0,000

Держаний бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Кошти підприємства

2579,606

100,843

583,109

546,423

510,004

473,050

366,177

100,843

2478,763

Разом

4015,416

1536,653

583,109

546,423

510,004

473,050

366,177

1536,653

2478,763

 

7. Ресурсне забезпечення Програми

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування Програми розвитку комунальної інфраструктури, Придбання (на умовах фінансового лізингу) колісного багатофункціонального екскаватора-навантажувача для проведення ремонтних робіт на мережах водопостачання Токмацької громади Пологівського району КП «Міськвгодоканал»ТМР на 2021-2026 рік

Джеререло фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.

Загальний обсяг

по роках

2021       рік

2022     рік

2023     рік

2024     рік

2025     рік

2026     рік

Усього    І етап*

Усього, наступні етапи**

Місцевий бюджет

1435,810

1435,810

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1435,810

0,000

Держаний бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Кошти підприємства

2579,606

100,843

583,109

546,423

510,004

473,050

366,177

100,843

2478,763

Разом

4015,416

1536,653

583,109

546,423

510,004

473,050

366,177

1536,653

2478,763

 

*    За наявності наступних етапів

** Інші джерела можуть включати кошти державного, обласного бюджету, позабюджетних фондів, гранти, власні кошти, залучені кредити, інші джерела, не заборонені чинним законодавством

Обсяг фінансування Програми може уточнюватися у процесі складання проекту місцевого бюджету на відповідний рік.

 


 

8. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми

 

Для обслуговування договору лізингу, сплати авансового внеску та погашення лізингових платежів з бюджету Токмацької міської територіальної громади виділятимуться кошти, як внесок до статутного капіталу комунального підприємства «Міськводоканал» Токмацької  міської ради.

Головним розпорядником коштів бюджетів є управління комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради, одержувач бюджетних коштів – комунальне підприємство «Міськводоканал» Токмацької  міської ради.

Управління комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради несе повну відповідальність за цільове використання бюджетних коштів, достовірність розрахунків на фінансування Програми та за своєчасну і якісну звітність із використання цих коштів.

Контроль за виконаннямзаходів Програми здійснюють постійні комісії міської ради з питань життєзабезпечення (комунальне господарство, торгівля, побутове обслуговування, підприємницька діяльність) та з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів.

 

9. Очікувані кінцеві результати виконання Програми

 

Виконання Програми дасть можливість забезпечити оновлення парку спеціалізованої техніки комунального підприємства «Міськводоканал» Токмацької  міської ради та покращити якість послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, що надаються підприємством.  

 

 

 

Начальник управління комунального

господарства виконавчого комітету

Токмацької міської ради                                                                                  Ігор НІКІТЕНКОВ