Друк

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ

         

УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

Двадцять шоста   сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ

 

18 жовтня  2021 р.                                                  №   13

 

Про проведення земельних торгів

 

Керуючись  ст. 25, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12, 20,  83, 122, 134-137 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», Постановою Кабінету міністрів України від 22.09.2021 №1013 «Деякі питання підготовки до проведення та проведення земельних торгів для продажу земельних ділянок та набуття прав користування ними (оренди, суперфіцію, емфітевзису)», з метою сприяння соціально-економічному розвитку міста, Токмацька міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0257 га по вулиці Центральна (район будинку №61) в місті Токмак Запорізької області, кадастровий номер 2311000000:01:011:0412, за цільовим призначенням: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (землі житлової та громадської забудови).

2. З метою передачі в користування (оренду) земельної ділянки на конкурентних засадах (земельних торгах), виставити окремим лотом земельну ділянку площею 0,0257 га за кадастровим номером 2311000000:01:011:0412, розташовану по вулиці Центральна (район будинку №61) в місті Токмак Запорізької області, цільове призначення якої: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (землі житлової та громадської забудови).

3. Встановити стартову річну орендну плату на земельну ділянку площею 0,0257  га за кадастровим номером 2311000000:01:011:0412, розташовану по вулиці Центральна (район будинку №61)  в місті Токмак Запорізької області у розмірі 9 374 гривень 46 копійок               (дев’ять  тисяч триста сімдесят чотири гривні 46 копійок), що складає 5% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

4. Встановити, що строк права оренди земельною ділянкою площею 0,0257 га за кадастровим номером 2311000000:01:011:0412, розташовану по вулиці Центральна (район будинку №61) в місті Токмак Запорізької області, становить 10 (десять) років.

5. Провести земельні торги у формі електронного аукціону щодо продажу права оренди на земельну ділянку площею 0,0257 га за кадастровим № 2311000000:01:011:0412 по вулиці Центральна (район будинку №61)  в місті Токмак Запорізької області, цільове призначення якої: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (землі житлової та громадської забудови), за стартовою річною орендною платою в розмірі 9 374 гривень 46 копійок  (дев’ять  тисяч триста сімдесят чотири гривні 46 копійок), з умовою відшкодування переможцем земельних торгів здійснених витрат на підготовку земельних торгів. На вказаній земельній ділянці знаходиться зона дії обмежень за кодом 07.01 Право проходу та проїзду на велосипеді, площею 0,0229 га.

            6. Уповноважити міського голову Котелевського Ігоря Вікторовича на укладання  договору оренди земельної ділянки, визначеної в пункті 1 цього рішення.

7. Встановити, що земельні торги відбудуться через 35 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення земельних торгів.

8. Затвердити проєкт договору оренди земельної ділянки, визначеної в пункті 1 цього рішення.

  9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, землекористування, агропромислового розвитку, архітектури, будівництва та екології.

 

Міський голова                                                                                             Ігор КОТЕЛЕВСЬКИЙ

 

 

 

 

Додаток

до рішення Токмацької міської ради

від 18.10.2021 № 13

 

ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЛІ

 

м. Токмак Запорізької обл.                                                «____» _____________ 2021 р. №  _____

 

Орендодавець  Токмацька міська рада в особі міського голови Котелевського Ігоря Вікторовича, діючого на підставі  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст.12, ст. 83 Земельного кодексу України, з одного боку,

та орендар _____________________________________, з другого боку (надалі «Сторони»), уклали цей договір про нижченаведене:

 

Предмет договору

1. За результатами проведених земельних торгів у формі електронного аукціону,  на підставі протоколу про результати земельних торгів №_____ від _________ 2021 року, Орендодавець надає, а орендар приймає у строкове платне користування земельну ділянку несільськогосподарського призначення (землі житлової та громадської забудови), якарозташована по вул. Центральна (район будинку №61) в м. Токмак Запорізької області  за кадастровим номером 2311000000:01:011:0412, цільове призначення якої: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі(реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна:).

        

Об’єкт оренди

2. В оренду передається земельна ділянка загальною площею: 0,0257 га.

3. На земельній ділянці не розміщені об’єкти нерухомого майна, а також інші об’єкти інфраструктури.

4. Земельна ділянка передається в оренду разом з --------------------------------------------------------------------

5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки згідно Витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки від 20.09.2021 року № 903/374-21 на дату укладання договору становить:187 489 грн. 21 коп. (Сто вісімдесят сім тисяч чотириста вісімдесят дев’ять  грн. 21 коп.) і підлягає щорічній індексації.

6. Земельна ділянка, яка передається в оренду, не має недоліків, що можуть перешкоджати її ефективному використанню.

7. Інші особливості об’єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини: не має.

 

Строк дії договору

8. Договір укладено строком на 10 років. Дата закінчення дії договору оренди обчислюється від дати його укладення. Право оренди земельної ділянки виникає з моменту державної реєстрації такого права.

Після закінчення строку, на який було укладено договір оренди землі, орендар, у разі належного виконання обов’язків за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк в порядку, визначеному статтею 33 Закону України «Про оренду землі».

Орендна плата

9. Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі: у грошовій формі у розмірі ______ відсотка від грошової нормативної оцінки земельної ділянки, що складає ____ грн. ___ коп. (________ грн. ___коп.) в рік.

Орендна плата за перший рік оренди сплачується орендарем  протягом п’яти робочих днів з дня підписання договору оренди, а починаючи з наступного року - відповідно до Податкового кодексу України.

10. Обчислення розміру орендної плати за земельні ділянки комунальної власності здійснюється з урахуванням її цільового призначення та коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, за затвердженими Кабінетом Міністрів України формами, що заповнюються під час укладання або зміни умов договору оренди чи продовження його дії.

11. Орендна плата вноситься орендарем у такі строки:

за перший рік – протягом пяти робочих днів днів з дня підписання договору оренди;

починаючи з наступного року – відповідно до Податкового кодексу України:

ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

один раз на рік у розмірі річної орендної плати з урахуванням індексації відповідно до офіційно встановленого індексу інфляції на рахунок місцевого бюджету №UA448999980334189815000008507, отримувач: ГУК у Зап.обл/ТГ м. Токмак/18010900, банк отримувача – Казначейство України (ЕАП), код отримувача ЄДРПОУ – 37941997, код платежа – 18010900, протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення кожного звітного року.

ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

з урахуванням індексації відповідно до офіційно встановленого індексу інфляції на рахунок місцевого бюджету № UA028999980334179812000008507, отримувач: ГУК у Зап.обл/ТГ м. Токмак/18010600, банк отримувача – Казначейство України (ЕАП), код отримувача ЄДРПОУ - 37941997, код платежа – 18010600, не пізніше 30 числа, наступного за звітним місяця.

12. Передача продукції та надання послуг в рахунок орендної плати не допускається.

13. Розмір орендної плати переглядається один раз у рік у разі:

- зміни умов господарювання, передбачених договором;

- зміни граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим кодексом України, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;

- погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини орендаря, що підтверджено документами;

- зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності, зміни розміру відсоткової ставки орендної плати за землю;

 - в інших випадках, передбачених законом.

14. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором:

- у  10-денний строк сплачується штраф у розмірі 100 відсотків річної орендної плати, встановленої цим договором;

- справляється пеня. Нарахування пені проводиться відповідно до вимог Податкового кодексу України.

Умови використання земельної ділянки

15. Земельна ділянка передається в оренду для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

16. Цільове призначення земельної ділянки згідно з КВЦПЗ: 03.07. для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

17. Умови збереження стану об’єкта оренди: забороняється самовільна забудова земельної ділянки. Орендар несе повну відповідальність за збереження стану земельної ділянки.

Умови повернення земельної ділянки

18. Після припинення дії договору орендар повертає орендодавцеві земельну ділянку у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в оренду.

Орендодавець у разі погіршення корисних властивостей орендованої земельної ділянки, пов’язаних із зміною її стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір розв’язується у судовому порядку.

У разі погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей орендованої земельної ділянки  або приведення її  у непридатний для використання за цільовим призначенням стан збитки, що підлягають відшкодуванню, визначаються відповідно до Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. N 284 (ЗП України, 1993 р., N 10, ст. 193).

19. Здійснені орендарем без згоди орендодавця витрати на поліпшення орендованої земельної ділянки, які неможливо відокремити без заподіяння шкоди цій ділянці, не підлягають відшкодуванню.

20. Поліпшення стану земельної ділянки, проведені орендарем за письмовою згодою з орендодавцем землі, не підлягають відшкодуванню.

21. Орендар має право на відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання орендодавцем зобов’язань, передбачених цим договором.

Збитками вважаються:

- фактичні витрати, яких орендар зазнав у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням умов договору орендодавцем, а також витрати, які орендар здійснив або повинен здійснити для відновлення свого порушеного права;

- доходи, які орендар міг би реально отримати в разі належного виконання орендодавцем умов договору.

22. Розмір фактичних витрат орендаря визначається на підставі документально підтверджених даних.

Обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки

23. Земельна ділянка, яка є предметом цього договору має наступні обмеження:

- 0,0229 га  – зона дії обмежень за кодом 07.01 Право проходу та проїзду на велосипеді;

Інших обмежень (обтяжень), прав третіх осіб у використанні земельна ділянка не має.

24. Передача в оренду земельної ділянки не є підставою для припинення або зміни обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб на цю ділянку.                   

                                                  Інші права та обов’язки сторін

25. Права орендодавця. Токмацька міська рада має право вимагати від Орендаря:

- використання земельної ділянки за цільовим призначенням згідно з договором оренди;

- дотримання екологічної безпеки землекористування, додержання державних стандартів, норм і правил, у тому числі місцевих правил забудови населених пунктів;

- дотримання режиму санітарно-захисних зон;  

- своєчасного внесення орендної плати.                                      

26. Обов’язки орендодавця. Токмацька міська рада зобов’язана:

- передати в користування земельну ділянку у стані, що відповідає умовам цього договору;

- не вчиняти дій, які б перешкоджали орендареві користуватися орендованою земельною ділянкою.

27. Права орендаря. Орендар має право:

- самостійно господарювати на землі з дотриманням умов договору оренди землі;

- отримувати продукцію і доходи.

28. Обов’язки орендаря. Орендар зобов’язаний:

- приступати до використання земельної ділянки після підписання сторонами договору оренди землі та державної реєстрації речового права оренди земельної ділянки у порядку, встановленому законом;

      - виконувати встановлені   щодо   об'єкта   оренди    обмеження (обтяження)  в обсязі,  передбаченому законом або договором оренди землі; 

- використовувати земельну ділянку згідно з її цільовим призначенням;

- забезпечувати дотримання санітарних та протипожежних норм;

- своєчасно та в повному обсязі вносити орендну плату;

- у разі зміни місця проживання письмово повідомити протягом десяти днів Токмацьку міську раду та відділу №1 управління у Пологівському районі Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області;

- у  п'ятиденний  строк  після  державної  реєстрації  права оренди землі надати копію договору відповідному органу   державної податкової служби.

Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта оренди чи його частини

29. Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта оренди чи його частини несе орендодавець.

Страхування об’єкта оренди

30. Згідно з цим договором об’єкт оренди не підлягає страхуванню на весь період дії цього договору.

Зміна умов договору і припинення його дії

31. Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін.

У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору спір розв’язується у судовому порядку.

32. Дія договору припиняється у разі:

- закінчення строку, на який його було укладено;

- придбання орендарем земельної ділянки у власність;

- викупу земельної ділянки для суспільних потреб або примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом.

Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

33. Дія договору припиняється  шляхом його розірвання за:

- взаємною згодою сторін;

- рішенням суду на вимогу однієї із сторін у наслідок невиконання другою стороною обов’язків, передбачених договором, та внаслідок випадкового знищення, пошкодження орендованої земельної ділянки, яке істотно перешкоджає її використанню, а також з інших підстав, визначених законом.

34. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається.

35. Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до другої особи не є підставою для зміни умов або розірвання договору.

Право на орендовану земельну ділянку у разі смерті фізичної особи-орендаря, засудження або обмеження її дієздатності за рішенням суду переходить до спадкоємців або інших осіб, які використовують цю земельну ділянку разом з орендарем.

 

Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання договору

36. За невиконання або неналежне виконання договору сторони несуть відповідальність відповідно до закону та цього договору.

37. Сторона, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.

 

Умови передачі у заставу та внесення до статутного фонду права оренди земельної ділянки

38. Право оренди землі за цим договором не може бути внесено до статутного фонду (капіталу) юридичної особи, а також передано у заставу.

 

Прикінцеві положення

39. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами та після державної реєстрації речового права оренди земельної ділянки у порядку, встановленому законодавством. Якщо сторони домовилися про нотаріальне посвідчення договору, такий договір є укладеним з моменту його нотаріального посвідчення.

Цей договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться в орендодавця, другий – в орендаря.

Невід’ємними частинами договору є:

- план земельної ділянки;

- кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлених земельних сервітутів;

- акт приймання-передачі об’єкта оренди;

- розрахунок розміру орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності;

Реквізити сторін

 

Орендодавець

Токмацька міська рада

в особі міського голови

Котелевського Ігоря Вікторовича 

71701, Запорізька обл.,  м. Токмак, вул. Центральна, 45

Код ЄДРПОУ № 20520724                                                                                                                

Орендар ПІБ або назва юридичної особи з зазначення ПІБ керівника

паспорт __, виданий__, дата (для фізичних осіб)

адреса

банківським реквізити юридичної особи

Ідентифікаційний номер

Контактний номер телефону:

                                                                      

                                                               Підписи сторін

 

         Орендодавець                                                                               Орендар

 

____________________ І.В. Котелевський                           _________________ ПІБ

М.П.                                                                                                              М.П