Друк

КП «Міський ринок» ТМР

  Місцезнаходження КП «Міський ринок» ТМР – 71700 Запорізька обл.. м. Токмак, вул. Революційна, 42А.

  Види діяльності:

–        68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

–        73.11 рекламні агентства

Директор Шпагін Олександр Георгійович служб. тел2-98-62

Заст. директора Лисак Валентин Степанович служб. тел 2-37-65

Головний бухгалтер Солоннікова Ірина Сергіївна служб. тел 2-31-27

Розклад роботи ринку з 6.00 до 13.00 год.

Перелік та умови надання послуг:

- оренда рекламного щита 120 грн. за одну площину розміром 1,8 м * 1,2 м в місяць;

-          оренда торгівельної площі 1,75 грн. за 1 м2;

-          відвідування вбиральні 1 грн.;

-          розруб м’яса 0,71грн. за 1 кг;

-          зберігання м’яса в холодильнику 0,63 грн. за 1 кг м’яса на добу;

-          надання у використання вагів 5,63 грн. за 1 комплект на добу;

-          надання у використання спецодягу 5,29 грн. за  1 комплект на добу;

 Розрахунки за надані послуги проводяться через реєстратори розрахункових операцій у касі підприємства і контролерами на території ринку.

Боргові зобов’язання у підприємства відсутні.

ШТАТНИЙ РОЗПИС

вводиться в дію з 01 березня 2016р.

 

N з/п

Назва структурного підрозділу та посад

Код класифікатора професій
ДК 003-
2005

Кількість штатних одиниць

1

Директор

1210.1

1

2

Заступник директора

1229.1

1

3

Головний бухгалтер

1231

1

4

головний економіст

1231

1

5

Бухгалтер

20281

1

6

Адміністратор

4222

1

7

Секретар

4115

1

8

Касир

4211

1

9

Контролер

4215

5

10

Контролер КШЗ

4215

0,75

11

Рубач м’яса

7411.2

4

12

Слюсар сантехнік

7136.2

1

13

Електрик

3113

0,5

14

Прибиральніці мясного та молочного павільонів

9322

2

15

Бригадир двірник

11786

1

16

Двірник

9162

4

17

Охоронець

5169

3

18

Вагар

9411

1

19

Менеджер з реклами

1476.1

1

 

Разом

 

31,25

 

 

За період з 0101.2006р. по 31.03.2016р. бюджетні кошти не використовувались.

Звіт про фінансові результати за 2015 рік.

                                                                                                       (тис. грн..)                   (тис. грн..)

Стаття

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2020,3

1911,8

Інші операційні доходи

67,3

75,1

Інші доходи

150,1

124,7

Разом доходи (2000+2120+2240)

2237,7

2111,6

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

(         2283,1   )

(  2052,6  )

Інші операційні витрати

(    -    )

(        -       )

Інші витрати

(             -              )

(            3,4         )

Разом витрати (2050+2180+2270)

(   2283,1   )

(   2056,0   )

Фінансовий результат до оподаткування (2268 2285)

(45,4)

55,6

Податок на прибуток

(            -            )

(         23,5    )

Чистий прибуток (збиток) (2290-2300)

(45,4)

32,1