Друк

Декларація Баглая О.М.

Публікація в порядку ст. 12 ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції».

 

Відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік Баглая Олександра Миколайовича.

Посада - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Члени сім’ї: Баглай Л.О. – дружина; Баглай І.О. – син.

ІІ. Відомості про доходи.

Декларанта: загальна сума сукупного доходу - 126255 грн. (в тому числі: 126255 грн. - заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору).

Членів сім’ї: загальна сума сукупного доходу - 83419 грн. (в тому числі: 70706 грн. - заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) членам сім’ї декларанта відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору; 12713 грн. - інші види доходів).

ІІІ. Відомості про нерухоме майно.

Декларанта: земельна ділянка загальною площею 917 кв.м; житловий будинок загальною площею 54,7 кв.м.

V. Відомості про вклади в банках, цінні папери та інші активи.

Декларанта: цінні папери номінальною вартістю 6 грн. ТОВ «КРАЗ-Капітал».