Друк

Декларація Мамчак Н.В.

Публікація в порядку ст. 12 ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції»

Відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік Мамчак Наталії Вікторівни.

Посада: заступник начальника фінансового управління Токмацької міської  ради - начальник відділу доходів та фінансування програм соціального захисту населення.

Члени сім’ї: Мамчак А.П. – чоловік, Мамчак Т.А. – донька, Мамчак М.А. – син.

II. Відомості про доходи.

Декларанта: загальна сума сукупного доходу 23150 грн. (в т.ч.: 12713 грн. - заробітна плата та інші виплати, нараховані декларанту відповідно до умов трудового договору; 117 грн. - дивіденди, проценти; 10320 грн. - інші види доходів). Членів сім’ї: загальна сума сукупного доходу 128723 грн. (в т.ч.: 128614 грн. - заробітна плата та інші виплати, нараховані відповідно до умов трудового договору; 109 грн. - інші види доходів).

III. Відомості про нерухоме майно.

Декларанта: земельна ділянка загальною площею 759 кв.м, житловий будинок загальною площею 68,1 кв.м, гараж загальною площею 20,7 кв.м, інше нерухоме майно загальною площею 28,7 кв.м. Членів сім’ї: квартира загальною площею 11,25 кв.м.

VI. Відомості про фінансові зобов’язання.

Членів сім’ї: погашення основної суми позики (кредиту) - 24413 грн., ПАТ КБ «Приватбанк»; погашення суми процентів за позикою (кредитом) – 4303 грн., ПАТ КБ «Приватбанк».