Друк

Декларація Дружинця А.О.

Публікація в порядку ст. 12 ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції».

Відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік Дружинця Андрія Олександровича

Посада – заступник начальника відділу освіти Токмацької міської ради.

Члени сім’ї: Дружинець Л.В. – дружина, Дружинець О.А. – син.

ІІ. Відомості про доходи.

Декларанта: загальна сума сукупного доходу - 67358 грн. (в тому числі: 67358 грн. - заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору).

Членів сім’ї: загальна сума сукупного доходу - 83260 грн. (в тому числі: 41606 грн. - заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) членам сім’ї декларанта відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору, 103 грн – дивіденди, проценти, 11851 – матеріальна допомога, 29700 – дохід від впровадження підприємницької та незалежної професійної діяльності).

ІІІ. Відомості про нерухоме майно.

Декларанта: земельна ділянка загальною площею 370 кв.м; житловий будинок площею 84,6 кв.м.

Членів сім’ї: - інше нерухоме майно -

ІV. Відомості про транспортні засоби.

Декларанта: -

VІ. Відомості про фінансові зобов’язання.

Декларанта: погашення основної суми позики (кредиту) - 10341 грн.; погашення суми процентів за позикою (кредитом) – 1520 грн..