Конкурси на заняття вакантних посад

Друк

Увага, конкурс !

Виконавчий комітет Токмацької міської ради, відповідно до ст.10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», повідомляє про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади начальника архівного відділу виконавчого комітету Токмацької міської ради, віднесеної до V категорії посад в органах місцевого самоврядування.

Відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169, та Типових професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого самоврядування встановлюються наступні вимоги до кандидатів на посаду: повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 4 років. Післядипломна освіта у галузі знань «Державне управління».

 

    Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, надають до конкурсної комісії міської ради наступні документи:

 • заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та її проходження;                                                                                                            
 • заповнену особову картку форми П-2ДС з відповідними додатками;
 • дві фотокартки розміром 4х6 см;
 • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;                                                                                          
 • копію документа, який посвідчує особу;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);
 • довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції».                                                                                                                                                                                                                                                            

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою.

Термін прийняття документів конкурсною комісією – 30 календарних днів з дня опублікування оголошення. (опубліковано 22 березня газета “Вісник Токмаччини”)

Документи надаються за адресою: м. Токмак, вул. Центральна, 45, виконавчий комітет Токмацької міської ради, каб. № 24, тел. 4 -57-27.

 

                                                                                               Виконком Токмацької міської ради 

 

Друк

Увага, конкурс !

Виконавчий комітет Токмацької міської ради, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 545 “Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр”, повідомляє про проведення конкурсу на зайняття посади директора Комунальної установи “Токмацький інклюзивно-ресурсний центр” Токмацької міської ради.

Відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади директора Комунальної установи “Токмацький інклюзивно-ресурсний центр” Токмацької міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 28.12.2017 №245, встановлюються наступні вимоги до кандидатів на посаду: повна вища освіта не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю “Спеціальна освіта”, “Корекційна освіта”, “Дефектологія”, “Психологія”. Стаж роботи за фахом не менше п’яти років.

 

Особи, які відповідають основним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, надають (особисто або поштою) до конкурсної комісії наступні документи:

 • копію паспорта громадянина України;
 • письмову заяву про участь у конкурсі;
 • копію (копії) документа (документів) про освіту;
 • заповнений особовий листок по обліку кадрів з автобіографією;
 • згоду на обробку персональних даних;
 • підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції”).
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою.

Термін прийняття документів конкурсною комісією – 30 календарних днів з дня опублікування оголошення. (опубліковано 15 березня газета “Вісник Токмаччини”)

Документи надаються за адресою: м. Токмак, вул. Центральна, 45, виконавчий комітет Токмацької міської ради, каб. № 24 (відділ кадрової роботи та інформації)

тел. 4 -57-27.

 

                                                                                  Виконком Токмацької міської ради 

 

Друк

Увага, конкурс !

        Постійно діюча  конкурсна комісіяна зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного лікаря комунального підприємства «Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Токмацької міської ради згідно частини дев’ятої статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я, постанови Кабінету Міністрі України від 27 грудня 2017р. № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я»

Найменування та місцезнаходження комунальної установи:

Комунальне підприємство  «Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Токмацької міської ради

 71701, Запорізька область, м. Токмак, вулиця Центральна, 55Ж.

Напрямки діяльності: коди КВЕД 86.10 ДІЯЛЬНІСТЬ ЛІКАРНЯНИХ ЗАКЛАДІВ.

Комунальне підприємство  «Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Токмацької міської ради (надалі – Підприємство) є закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством Токмацької міської ради, що надає вторинну медичну допомогу та здійснює управління медичним обслуговуванням населення міста Токмак. Мешканцям Токмацького району та інших територіальних громад медичне обслуговування надається на договірних засадах. Підприємство вживає заходи з профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров’я.

Статут та структура комунального підприємства «Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Токмацької міської ради (електронне посилання). ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ СТАТУТУ КП «ТОКМАЦЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ»

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності комунального підприємства «Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Токмацької міської ради складають:

     -  кошти загального фонду      30890,6 тис.грн.,

     -  власні надходження             2149,2 тис.грн.

Оплата праці керівника закладу:        

Посадовий оклад головного лікаря закладу встановлюється на підставі пункту 1.5.наказу Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров*я України від 05.10.2005р. № 308/519 «Про упорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров*я та установ соціального захисту населення»:  посадовий оклад 7462 грн. +  доплата за наявність  кваліфікаційної категорії у сумі 792 грн. + доплата в розмірі 15% за наявність поліклініки у сумі 1238 грн.  + надбавка за вислугу років в розмірі 10% в сумі 950 грн.. Загальний посадовий оклад  складає 10442 грн.

Строки і місце приймання заяв на участь у конкурсі, номер телефону для довідок та адреса електронної пошти: заяви приймаються з 22 лютого 2018 до 23 березня 2018 року за адресою: м. Токмак, вул. Центральна, 45, перший поверх, каб. 1.

номер телефону та адреса електронної пошти для довідок:

тел. 45727, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (тема: Конкурс керівник лікарні).

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) біографічна довідка (резюме);

4) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

5) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

6) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

план реформування закладу протягом одного року;

заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

7) довідку МВС про відсутність судимості;

8) медичні довідки  (сертифікати) про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

9) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції”  вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

10) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

11) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції”).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

28 березня в приміщенні виконавчого комітету (малий зал) відбудеться засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів.

Вимоги до претендентів:

       - Повна вища освіта за напрямом підготовки «Медицина» (спеціаліст, магістр), післядипломна спеціалізація за фахом «Організація і управління охороною здоров'я».

        - Вища кваліфікаційна категорія за лікарською спеціальністю та за фахом «Організація управління охороною здоров'я».

       - стаж роботи за лікарською спецiальнiстю – не менше 7 років, та за фахом «Органiзацiя i управління охороною здоров’я» – не менше 5 років;

Вкладення:
Скачати цей файл (додатки.doc)додатки.doc[ ]68 Кб
Друк

Увага, конкурс !

Виконавчий комітет Токмацької міської ради, відповідно до ст.10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», повідомляє про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади спеціаліста 1 категорії відділу бухгалтерського обліку та автоматизованої обробки інформації фінансового управління міської ради,  віднесеної до VІ категорії посад органів місцевого самоврядування.

Відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169 зі змінами, та Типових професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого самоврядування, встановлюються наступні вимоги до кандидатів на посаду спеціаліста 1 категорії відділу бухгалтерського обліку та автоматизованої обробки інформації фінансового управління міської ради: базова вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра; без вимог до стажу роботи.

    Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, надають до конкурсної комісії міської ради наступні документи:

 • заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та її проходження;                                                                                                            
 • заповнену особову картку форми П-2ДС з відповідними додатками;
 • дві фотокартки розміром 4х6 см;
 • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;                                                                                         
 • копію документа, який посвідчує особу;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);
 • довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).
Друк

25.05.2017 УВАГА, КОНКУРС !

Виконавчий комітет Токмацької міської ради, відповідно до ст.10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», повідомляє про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу розвитку житлово-комунального господарства управління комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради,  віднесеної до VІ категорії посад органів місцевого самоврядування.

Відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169 зі змінами, та Типових професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого самоврядування, встановлюються наступні вимоги до кандидатів на посаду головного спеціаліста відділу розвитку житлово-комунального господарства управління комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради: повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років.