Діючі

Друк

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста Токмак»

У К Р А Ї Н А

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

         25.06.2020                                                                                             № 114

Друк

Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у м.Токмаку

 

УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

 

            120    сесія           7              скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

   25 червня 2020 року                                                                         № 3

 

Про встановлення податку на нерухоме

майно, відмінне від земельної ділянки

у м.Токмаку

 

 

Керуючись п. 24 ст. 26 ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”, згідно  вимог пп. 10.1.1 п.10.1, п.10.3 ст. 10,  п.12.3 ст.12, ст.266 Податкового Кодексу України , Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, Постанови КМУ від 24.05.2017р №483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»,  ст. 71 Статуту територіальної громади м. Токмак , з урахуванням Закону України від 16 січня 2020 року № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», з метою приведення рішення Токмацької міської ради у відповідність до вимог діючого законодавства, Токмацька міська рада

 

В И Р І Ш И Л А  :

 

Друк

Про встановлення єдиного податку у м.Токмаку

 

УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

 

120 сесія                   7                  скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

25 червня 2020 року                                                                № 2

 

Про встановлення єдиного

податку у м.Токмаку

 

 

Керуючись п. 24 ст. 26 ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”, згідно  вимог пп. 10.1.2 п.10.1, п.10.2 ст. 10,  п.12.3 ст.12, глави 1 розділу XIV Податкового Кодексу України , Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, ст. 71 Статуту територіальної громади м. Токмак , з урахуванням Закону України від 16 січня 2020 року № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», з метою приведення рішення Токмацької міської ради до вимог діючого законодавства, Токмацька міська рада

 

В И Р І Ш И Л А  :

 

1. З 01 січня 2021 року установити в м.Токмаку єдиний податок.

1.1. Платники податку визначаються  відповідно до статті 291 Податкового кодексу України з урахуванням вимог статті 292 Податкового кодексу України.

 

1.2. Ставки податку

1.2.1. Ставки податку для першої групи платників єдиного податку(згідно пункту 293.2 статті 293 Податкового кодексу)  встановити незалежно від виду господарської діяльності з розрахунку на календарний місяць у розмірі 9 відсотків до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, крім випадків передбачених пунктом 293.4 з урахуванням пунктів 293.6 та 293.8 статті 293 Податкового кодексу України.

 

1.2.2 Ставки податку для другої групи платників єдиного податку(згідно пункту 293.2 статті 293 Податкового кодексу)  встановити незалежно від виду господарської діяльності (крім оптової торгівлі) з розрахунку на календарний місяць у розмірі 15 відсотків до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, та для суб’єктів господарювання, які здійснюють оптову торгівлю у межах міста Токмака - 20 відсотків до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, крім випадків передбачених пунктом 293.4 з урахуванням пунктів 293.6 та 293.8 статті 293 Податкового кодексу України.

 

1.2.3  У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів

господарської діяльності або здійснення господарської діяльності на територіях більш як

однієї сільської, селищної, міської ради або ради об'єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

 

1.3 Податковий період визначається  відповідно до статті 294 Податкового кодексу України

 

1.4. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку визначаються  відповідно до статті 295 Податкового кодексу України

 

1.5 Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку визначаються  відповідно до статті 296 Податкового кодексу України

 

1.6 Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів платниками єдиного податку проводяться відповідно до статті 297 Податкового кодексу України

 

1.7 Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, або відмови від спрощеної системи оподаткування визначаються  відповідно до статті 298 Податкового кодексу України

 

1.8 Порядок реєстрації та анулювання реєстрації платників єдиного податку визначаються  відповідно до статті 299 Податкового кодексу України

 

1.9 Відповідальність платника єдиного податку визначаються  відповідно до статті 300 Податкового кодексу України

 

2. Відділу економіки виконавчого комітету Токмацької міської ради в 10-ти денний термін оприлюднити рішення шляхом його розміщення на сайті Токмацької міської ради та у Центральній бібліотеці, та повідомлення по прийняте рішення в друкованому засобі масової інформації .

 

3. Контроль за сплатою єдиного податку здійснюється державною податковою інспекцією.

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів.

 

Міський голова                                                               Ігор КОТЕЛЕВСЬКИЙ

Друк

Про встановлення туристичного збору та збору за місця для паркування транспортних засобів у м.Токмаку

УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

 

120  сесія                 7                    скликання

 

  Р І Ш Е Н Н Я

 

                            25 червня 2020 р.                                                                                    №4

 

Про встановлення туристичного збору

та збору за місця для паркування

транспортних засобів у м.Токмаку

 

 

Керуючись п. 24 ст. 26 ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”, згідно  вимог п.10.2, п.10.3 ст. 10,  п.12.3 ст.12, ст.268 Податкового Кодексу України , Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, ст. 71 Статуту територіальної громади м. Токмак , з урахуванням Закону України від 16 січня 2020 року № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», з метою встановлення ставок місцевих зборів, Токмацька міська рада

 

В И Р І Ш И Л А  :

 

1. Установити з 01 січня 2021р в м.Токмаку Запорізької області місцеві збори:

1.1. туристичний збір; 

1.2. збір за місця для паркування транспортних засобів.

 

2. Туристичний збір.

2.1. Платники збору визначаються  відповідно до пункту 268.2 статті 268 Податкового кодексу України

 

2.2. База справляння збору визначається  відповідно до пункту 268.4 статті 268 Податкового кодексу України

 

2.3. Ставка збору встановлюється за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 Податкового кодексу України, у розмірі 0,5 відсотка - для внутрішнього туризму та 0,5 відсотка - для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

 

2.4 Податкові агенти визначаються  відповідно до підпункту 268.5.2 пункту 268.5 статті 268 Податкового кодексу України.

 

2.5 Податковий період визначається  відповідно до підпункту 268.7.3 пункту 268.7 статті 268 Податкового кодексу України

 

2.6 Порядок сплати збору визначається  відповідно до пункту 268.7 статті 268 Податкового кодексу України

 

2.7 Особливості справляння збору визначаються  відповідно до пункту 268.6 статті 268 Податкового кодексу України

 

3. Збір за місця для паркування транспортних засобів

3.1. Платники збору визначаються  відповідно до пункту 2681.1 статті 2681 Податкового кодексу України

 

3.2. Об’єкт і база оподаткування збором визначається  відповідно до пункту 2681.2 статті 2681 Податкового кодексу України

 

3.3. Ставка збору встановлюється за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі 0,05відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

 

3.4 Порядок обчислення та строки сплати збору визначаються  відповідно до пункту 2681.5 статті 2681 Податкового кодексу України

 

3.5 Податковий період визначається  відповідно до підпункту 2681.5.3 пункту 2681.5 статті 2681 Податкового кодексу України

 

3.6 Особливості встановлення збору визначаються  відповідно до пункту 2681.4 статті 2681 Податкового кодексу України

 

4. Відділу економіки виконавчого комітету Токмацької міської ради в 10-ти денний термін оприлюднити рішення шляхом його розміщення на сайті Токмацької міської ради та у Центральній бібліотеці, та повідомлення по прийняте рішення в друкованому засобі масової інформації .

 

5. Контроль за сплатою збору за місця для паркування транспортних засобів та туристичного збору здійснюється державною податковою інспекцією.

        

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів.

 

 

Міський голова                                                        Ігор КОТЕЛЕВСЬКИЙ

 

Друк

Про встановлення плати за землю у місті Токмак Запорізької області

 

УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

Сто дев’ятнадцята  сесія сьомого скликання

 

РІШЕННЯ

 

 

 25 червня  2020р.                                                                                                                       № 5

 

 

Про встановлення плати за землю  у місті Токмак Запорізької області

 

Керуючись ст. 143 Конституції України, ст.ст. 10, 12, 265, 269-289 Податкового кодексу України, п. 24 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст. 71 Статуту територіальної громади м. Токмак, з урахуванням Закону України від 16.01.2020 року № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення  адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», з метою уточнення порядку обчислення і сплати земельного податку та встановлення пільг зі сплати земельного податку на території міста Токмака Запорізької області, Токмацька міська рада