Друк

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на отримання мікрогрантів на проведення капітального ремонту будинків об’єднань співвласників багатоквартирних будинків по м. Токмак Запорізьк

 

Україна

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА 

   ________56_______   сесія     ____7___   скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 «25»  січня     2018 р.                                                                         №  14

 

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на отримання мікрогрантів на проведення капітального ремонту будинків об’єднань співвласників багатоквартирних  будинків по м. Токмак Запорізької області»

 

            Керуючись пп. 7 п. 1 ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», заслухавши звіт групи посадових осіб виконавчого комітету Токмацької міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики про повторне відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на отримання мікрогрантів на проведення капітального ремонту будинків об’єднань співвласників багатоквартирних  будинків по м. Токмак Запорізької області», Токмацька міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Прийняти до відома звіт групи посадових осіб виконавчого комітету Токмацької міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики про повторне відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на отримання мікрогрантів на проведення капітального ремонту будинків об’єднань співвласників багатоквартирних  будинків по м. Токмак Запорізької області» (додається ).

           

2. Управлінню комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради в 10-ти денний термін оприлюднити рішення шляхом його розміщення на сайті Токмацької міської ради та у Центральній бібліотеці.

 

            3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, захисту прав громадян та з питань реалізації державної регуляторної політики.

 

 

   Міський голова                                                                                              І.В. Котелевський

 

 

  

   Проект внесено:

Начальник управління комунального

господарства виконавчого комітету

Токмацької міської ради                                                                                  І.В. Нікітенков

                                                                   

Начальник юридичного відділу

виконавчого комітету міської ради                                                                 Т.Р.Левченко

 

 

 

 

                                                    Додаток

                                                                                                 до рішення сесії міської ради

                                                                                                  від     25.01.2018 р.   р. №  14

 

Звіт

про повторне відстеження результативності регуляторного акту

 

«Про затвердження Порядку проведення конкурсу на отримання мікрогрантів на проведення капітального ремонту будинків об’єднань співвласників багатоквартирних будинків по м. Токмак Запорізької області», затвердженого рішенням сесії Токмацької міської ради від  31.01.2017року  № 10.

 

Виконавець: група посадових осіб виконавчого комітету Токмацької міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики.

 

Розробник: управління комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради.

Ціль прийняття акту: Сприяння збільшення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків по м. Токмак, як ефективного власника житла, проведення капітального ремонту будинків об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, що забезпечать дотримання санітарних норм і правил, а також забезпечать якість виконання робіт з управління багатоквартирними будинками за умови залучення співфінансування робіт зі сторони мешканців. Встановлення чіткого порядку проведення конкурсу на отримання мікрогрантів на проведення капітального ремонту будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, урегулювання правових відносин між органами місцевого самоврядування та громадянами, організаціями, установами та підприємствами, які ремонтують, обслуговують багатоквартирні будинки, а також контроль в цій сфері.

Строк виконання заходів з відстеження: 18-20 грудня 2017 року.

 

Тип відстеження: повторне відстеження

 

Метод одержання результатів: отримання статистичних даних за результатами проведення конкурсу.

 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність. Способи одержання даних: Відстеження результативності цього регуляторного акта  мало здійснюватись шляхом аналізу інформації, отриманої від відділів виконавчого комітету Токмацької міської ради.

 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

В зв’язку з не проведенням конкурсу на отримання мікрогрантів на проведення капітального ремонту будинків об’єднань співвласників багатоквартирних  будинків по м. Токмак в 2017 році відсутня можливість визначення кількісних та якісних показників результативності  даного акту.

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей

             Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.2017р. №732 «Про надання статусу депресивної території м. Токмаку Запорізької області у 2017 році» За результатами проведення у 2016 році відповідно до статті 10 Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів» моніторингу соціально-економічних показників розвитку регіонів, районів та міст обласного м. Токмак надано статус депресивної території.

Згідно діючого законодавства, розподіл коштів місцевого бюджету на проведення будь яких робіт (заходів) в м. Токмак здійснюється безпосередньо депутатами міської ради, та затверджується рішенням сесії. На жаль, в зв’язку з обмеженістю асигнувань міського бюджету, відповідно затверджених бюджетних Програм по м. Токмак в продовж 2017 року,  коштів  на проведення Конкурсу на отримання мікрогрантів на проведення капітального ремонту будинків об’єднань співвласників багатоквартирних будинків по м. Токмак Запорізької області» не виділено.

 

Висновок:

Регуляторний акт має достатній рівень досягнення визначених цілей. Отже не потребує перегляду і внесення змін та доповнень відповідно до змін діючого законодавства.

 

 

Міський голова                                                                                                      І.В. Котелевський