Друк

Про звіт щодо повторного відстеження результативності рішення Токмацької міської ради від 23.08.2017 р. № 2 "Про орендну плату за землі несільськогосподарського призначення"

УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

Шістдесят шоста сесія сьомого скликання

 

РІШЕННЯ

24 травня 2018 р.                                                                                                                         № 1

 

Про звіт щодо повторного відстеження результативності рішення Токмацької міської ради від 23.08.2017 р. № 2 "Про орендну плату за землі несільськогосподарського призначення"          

 

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст. 71 Статуту територіальної громади м. Токмак, заслухавши звіт постійної комісії міської ради з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, захисту прав громадян та з питань реалізації державної регуляторної політики та з метою відстеження результативності регуляторного акту, Токмацька міська рада

ВИРІШИЛА:

 

 

           1. Узяти до відома результати з відстеження  регуляторного акту "Про орендну плату за землі несільськогосподарського призначення", затвердженого рішенням Токмацької міської ради від 23 серпня 2017 р. №2  (звіт додається).

2. Управлінню комунальної власності Токмацької міської ради в 10-ти денний термін оприлюднити рішення шляхом його розміщення на сайті Токмацької міської ради та у Центральній бібліотеці.

      3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію міської ради з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, захисту прав громадян та з питань реалізації державної регуляторної політики.

 

 

Міський голова                                                                                                  І.В. Котелевський

 

управлінням комунальної власності ради

Начальник управління                                                                                             О.В. Сидоренко

 

Начальник юридичного відділу

виконкому міської ради                                                                                               Т.Р. Левченко

 

 

 

Додаток № 1 до рішення

Токмацької міської ради

від 24 травня 2018 р. № 1

Звіт

про повторне відстеження

результативності рішення Токмацької міської ради

"Про орендну плату за землі несільськогосподарського призначення"

від 23 серпня 2017 р. № 2  

 

Виконавець: комісія виконавчого комітету Токмацької міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики.

Розробник: Управління комунальної власності Токмацької міської ради.

Цілі прийняття акту: встановлення ставок орендної плати при укладанні договорів оренди земельних ділянок, з врахуванням змін законодавства України, що відповідає вимогам  Податкового кодексу України та Закону України № 1797-VIII від 21.12.2016 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році», інтересів як землекористувача, так і орендодавця, забезпечення раціонального та ефективного використання земельних ділянок, рівних прав суб’єктів господарювання, задоволення інтересів територіальної громади за допомогою стимулювання ефективності використання земельного фонду та стабільності обсягів надходжень до місцевого бюджету із збереженням диференційного співвідношення між розміром орендної плати в залежності від виду господарської діяльності.

Строк виконання заходів з відстеження: 11 робочих днів.

Тип відстеження: повторне відстеження

Метод одержання результатів відстеження: статистичний та соціологічний

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність. Способи одержання даних:

1)   прогнозні заплановані показники результативності є збільшення надходжень орендної плати від орендарів протягом календарного року.

2)  способи одержання даних показників результативності є інформація Фінансового управління Токмацької міської ради.

Прогнозні значення статистичних показників:

Назва показника

на 2017р.

на 2018р.

Стимулювання ефективності використання земельного фонду

+

+

Ріст додаткових надходжень в місцевий бюджет призведе до ефективності виконання соціальних програм міста

+

+

Збільшення наповнення бюджету

+

+

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Показники результативності

2017р.

2018р.

Розмір надходжень до місцевого бюджету, пов’язаних з дією акта в цілому , тис. грн.

2291,5

(*розмір надходжень до бюджету за підсумками перших чотирьох місяців року)

 

2024,7

(+ заборгованість)

(*розмір надходжень до бюджету за підсумками перших чотирьох місяців року)

Кількість суб’єктів господарювання та / або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

439

446

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та / або фізичних осіб стосовно основних положень регуляторного акта, %

90

90

Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілейоцінюючи результати реалізації положень регуляторного акту в межах міста, в цілому спостерігається позитивна динаміка. Даний регуляторний акт забезпечив: виконання вимог чинного законодавства України; прозорість та відкритість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних з укладанням договорів оренди землі; отримання стабільних надходжень до бюджету міста від оренди землі. 

             За час дії рішення Токмацької міської ради збільшилася кількість суб’єктів господарювання – орендарів земельних ділянок несільськогосподарського призначення в порівнянні з 2017 роком. Зменшення кількісного показника результативності розмірів надходження до місцевого бюджету за підсумками перших чотирьох місяців 2018 року, порівняно з відповідним періодом 2017 року, пов’язане з заборгованістю по сплаті орендної плати деякими суб’єктами господарювання (орієнтовано складає 816,7 тис. грн.). З орендарями, які мають заборгованість по сплаті орендної плати за використання земельних ділянок територіальної громади міста систематично  проводиться роз’яснювальна робота. З метою стягнення заборгованості по орендній платі ведеться претензійна робота. Тобто, після погашення заборгованості даний показник також збільшиться.

               Регуляторний акт в повній мірі реалізовує поставлені цілі щодо вирішення питань земельних відносин при укладанні нових договорів оренди та поновленні раніше укладених, що свідчить про ефективність його впровадження. Рівень поінформованості є високим, оскільки рішення 38 сесії Токмацької міської ради VII скликання від 23 серпня 2017 року № 2 «Про орендну плату за землі несільськогосподарського призначення» оприлюднене в газеті «Наше місто Токмак», розміщене на офіційному веб-порталі Токмацької міської ради в мережі Інтернет та у Центральній бібліотеці. 
               Але, Запорізьким обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України було прийнято рішення від 30 березня 2018 року № 8 – рш «Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції» по справі № 02/01-18, яким визнано дії Токмацької міської ради Запорізької області, які полягають у встановленні рішенням від 23.08.2017 № 2 «Про орендну плату за землі несільськогосподарського призначення» різних ставок орендної плати за користування земельними ділянками однакового виду цільового призначення, порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом третім статті 50, абзацом 7 частини другої статті 15 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних дій органів місцевого самоврядування, якими окремим суб’єктам господарювання надаються переваги, які ставлять їх у привілейоване становище стосовно конкурентів, що може призвести до спотворення конкуренції в м. Токмак на ринках. І, зокрема, зобов’язали Токмацьку міську раду Запорізької області припинити порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зазначене у вказаному рішенні, шляхом приведення відсоткових ставок орендної плати на земельні ділянки однакового виду цільового призначення суб’єктам господарювання до однакового рівні. Таким чином, враховуючи викладене та виходячи із норм статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якими передбачено,  що рішення органів Антимонопольного комітету України, голів його територіальних відділень, є обов’язковими до виконання, з метою удосконалення структури регуляторного акту та приведення його положень у відповідність до «Класифікації видів цільового призначення земель», затвердженої наказом Держкомзему від 23 липня 2010 року № 548  - регуляторний акт: рішення Токмацької міської ради від 23.08.2018 року № 2 «Про орендну плату за землі несільськогосподарського призначення» потребує перегляду, внесення змін та доповнень.
 
 

Міський голова                                                                                                      І.В. Котелевський