Друк

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження правил торгівлі на ринках в м. Токмаку»

УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

Шістдесят  дев’ята  сесія  сьомого  скликання

 

РІШЕННЯ

21 червня  2018 р.                                                                      №7

     

Звіт про періодичне відстеження результативності

регуляторного акту «Про затвердження правил

торгівлі на ринках в м. Токмаку»

 

            Відповідно ст.ст. 25,59  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 10 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст.71 Статуту територіальної громади м.Токмак ,заслухавши звіт голови  групи посадових осіб виконавчого комітету Токмацької міської ради, які здійснюють реалізацію державної регуляторної політики про відстеження результативності регуляторного акту  Про затвердження правил торгівлі на ринках в м. Токмаку”,  Токмацька міська рада

ВИРІШИЛА:

 

 

            1. Звіт про періодичне  відстеження результативності регуляторного акту  від 19.06.2008р. № 1Про затвердження  правил торгівлі на ринках в м. Токмаку” взяти до відома (додається).

2. Відділу підприємництва та обліку житла  виконкому міської ради в

10-ти денний термін оприлюднити результати відстеження регуляторного акту  на інтернет- сайті Токмацької міської ради.

            3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію  з питань депутатської діяльності, регламенту. законності, захисту прав громадян та з питань реалізації  державної регуляторної політики.

 

Міський голова                                                                                           І.В.Котелевський

 

Проект внесено:

відділом підприємництва

та обліку житла виконавчого комітету

Токмацької міської ради

Начальник відділу                                                                                      І.А. Сичова

 

 

Начальник  юридичного відділу                                                             

виконавчого комітету Токмацької

міської ради                                                                                                  Т.Р.Левченко

                                               

                                                             Додаток

                                                             до рішення Токмацької міської ради

                                                             від 21.06.2018р. №7

 

Звіт

про періодичне відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження правил торгівлі на ринках в м.Токмаку» прийнятим рішенням міської ради від 19.06.2008 р. №   1

  1.  Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується.

Рішення  Токмацької міської ради від 19.06.2008 р. №   1

 «Про затвердження правил торгівлі на ринках в м.Токмаку»

      2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності регуляторного акта.

Відділ підприємництва та обліку житла  виконавчого комітету  міської ради. 

      3. Цілі прийняття регуляторного акта.

Основною метою розробки нормативно-правового акту є встановлення єдиних Правил, які визначають вимоги щодо функціонування створених в установленому порядку ринків по місту Токмаку : організація оптового та роздрібного продажу на них сільгосппродуктів, продовольчих і непродовольчих товарів, худоби, тварин, кормів тощо, надання послуг, додержання ветеринарних, санітарних, протипожежних  вимог і правил безпеки праці на ринках, прав споживачів і вимог податкового законодавства

      4. Строк виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта.

            Термін виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта: з 01.05.2018 року по 30.05.2018 року. 

      5. Тип відстеження регуляторного акта.

Здійснюється періодичне відстеження результативності регуляторного акта.

      6. Методи одержання результатів відстеження результативності

регуляторного акта.

Періодичне відстеження результативності  Правил торгівлі на ринках

здійснювалось на основі:

- опитування суб’єктів підприємницької діяльності, які торгують на ринках;

-відгуків, скарг та пропозицій громадян.

  7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних.

При відстеженні результативності регуляторного акту оцінювався досягнутий рівень виконання вимог Правил торгівлі на риках міста Токмака.

     8. Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта.

показники

2015 рік

2016 рік

2017 рік

5  місяців

2018 року

кількість ринків

2

2

2

2

кількість торгових місць на ринках

1546

1743

2200

2213

кількість скарг на порушення Правил торгівлі на ринках

м. Токмак

10

12

2

-

     На території міста Токмак  розташовано 2 змішані ринки.

    З метою здешевлення  цін на основні продовольчі товари та забезпечення реалізації продуктів вітчизняних  товаровиробників,   в місті здійснюються заходи щодо організації додаткових торгівельних місць для  продажу сільськогосподарської продукції  і продуктів її переробки.  Проводиться певна робота по облаштуванню торгових місць та реконструкції ринків. За рахунок реконструкції ринків збільшилась кількість торгових місць,   що в свою чергу сприяло підвищенню культури обслуговування та створенню додаткових робочих місць.

Слід  зазначити, що на ринках покращився рівень торговельного

обслуговування та підвищився стан захисту прав споживачів. Ринками

проводяться заходи по виконанню вимог ветеринарно - санітарних правил.

     За період дії регуляторного акту,звернень від мешканців міста та підприємців щодо внесення змін в діючі Правила торгівлі на ринках міста Токмак  на адресу виконавчого комітету не  надходило.

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей.

    На підставі періодичного відстеження результативності зазначеного

регуляторного акта слід зазначити, що рішення Токмацької  міської ради  від 19.06.2008 р. №   1  «Про затвердження правил торгівлі на ринках в м.Токмаку» є актуальним для подальшого впорядкування організації ринкової торгівлі, підвищення відповідальності адміністрацій ринків за створенням належних умов для покращення обслуговування покупців, сприяє поступовому  перевтіленню ринків у сучасні торговельні комплекси та їх відповідності вимогам діючого законодавства, тому на даному етапі діючі Правила торгівлі на ринках не потребують внесення змін.

 

Міський голова                                                                   І.В.Котелевський