Друк

Про звіт про періодичне відстеження результативності рішення Токмацької міської ради «Про орендну плату за землі сільськогосподарського призначення» від 24 травня 2013 р. № 3

УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

Сімдесят перша сесія сьомого скликання

 

РІШЕННЯ

26 липня 2018 р.                                                                    № 9

 

 

Про звіт про періодичне відстеження результативності рішення Токмацької міської ради «Про орендну плату за землі сільськогосподарського призначення» від 24 травня 2013 р. № 3

 

            Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10, Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст. 71 Статуту територіальної громади м. Токмак, заслухавши звіт комісії виконавчого комітету Токмацької міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики та з метою відстеження результативності регуляторного акту, Токмацька міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

           1. Узяти до відома результати з відстеження  регуляторного акту «Про орендну плату за землі сільськогосподарського призначення» затвердженого рішенням Токмацької міської ради від 24 травня 2013 р. № 3 (звіт додається).

     2. Управлінню комунальної власності Токмацької міської ради в 10-и денний термін оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційному сайті Токмацької міської ради в мережі INTERNET та у Центральній бібліотеці.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, захисту прав громадян та з питань реалізації державної регуляторної політики.

 

 

Міський голова                                                                                                        І.В. Котелевський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до рішення Токмацької міської ради

від 26 липня 2018  р. №  9

 

Звіт

про періодичне відстеження

результативності рішення Токмацької міської ради

«Про орендну плату за землі сільськогосподарського призначення» від 24 травня 2013 р. № 3

 

Виконавець: комісія виконавчого комітету Токмацької міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики.

Розробник: Управління комунальної власності Токмацької міської ради.

Цілі прийняття акту: оперативне вирішення питань щодо земельних відносин, забезпечення та стимулювання ефективності використання земельного фонду, наповнення бюджету.

Строк виконання заходів з відстеження: 11 робочих днів.

Тип відстеження: періодичне відстеження результативності регуляторного акту.

Метод одержання результатів відстеження: статистичний та соціологічний

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність. Способи одержання даних:

1)   прогнозні заплановані показники результативності є збільшення надходжень орендної плати від орендарів протягом календарного року.

2)  способи одержання даних показників результативності є інформація Фінансового управління Токмацької міської ради.

Прогнозні значення статистичних показників:

Назва показника

на 2016р.

на 2017р.

1.Стимулювання ефективності використання земельного фонду

+

+

2.Ріст додаткових надходжень в місцевий бюджет призведе до ефективності виконання соціальних програм міста

+

+

3.Збільшення наповнення бюджету

+

+

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Показники результативності

2016р.

2017р.

Розмір надходжень до місцевого бюджету, пов’язаних з дією акта (тис. грн.)

50,1 тис. грн.

65,9 тис. грн.

Кількість суб’єктів господарювання та / або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

105

109

Розмір коштів, що витрачаються суб’єктами господарювання та / або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта

65,1 тис. грн.

85,6 тис. грн.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та / або фізичних осіб стосовно основних положень регуляторного акта %

90%. Інформування юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб про вимоги прийнятого регуляторного акту здійснювалося шляхом розміщення РА в газеті “Наше місто Токмак”, на офіційному веб-сайті Токмацької міської ради в мережі INTERNET та у Центральній бібліотеці.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілейрезультати періодичного відстеження результативності положень регуляторного акта свідчать, що в цілому регуляторний акт має достатній рівень досягнення визначених цілей. Так, за результатами кількісних та якісних показників роботи регуляторного акту можна зробити висновок, що при сплаті за діючими ставками за 2016 рік до міського бюджету надійшло  50,1 тис. грн. орендної плати за землі сільськогосподарського призначення, за відповідний період 2017 року міський бюджет отримав 65,9 тис. грн. орендної плати за землі сільськогосподарського призначення. Порівняння надходжень за 2016 – 2017 роки свідчить про збільшення кількісного показника результативності акта. Шляхом прийняття регуляторного акту – рішення Токмацької міської ради від 24.05.2013 року № 3 «Про орендну плату за землі сільськогосподарського призначення» досягнуто цілей, а саме: встановлено ставки від нормативної грошової оцінки земельних ділянок для розрахунку орендної плати за землі сільськогосподарського призначення у місті Токмак Запорізької області, відповідно до виду їх цільового призначення; забезпечено своєчасне поповнення місцевого бюджету та стабільне зростання цих надходжень; відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань щодо механізму справляння та порядку сплати  орендної плати за землі сільськогосподарського призначення. Регуляторний акт в повній мірі реалізовує поставлені цілі щодо вирішення питань земельних відносин при укладанні нових договорів оренди та поновлені раніше укладених, що свідчить про ефективність його впровадження.

Враховуючи викладене, передбачається, що регуляторний акт на даний час не потребує внесення змін та доповнень.

      У разі виникнення потреби, у зв’язку із зміною чинного законодавства України та за підсумками відстеження його результативності, вноситимуться зміни до даного регуляторного акта.

 

Міський голова                                                                                                      І.В.Котелевський