Друк

Про звіт щодо періодичного відстеження результативності рішення Токмацької міської ради від 19.12.2013 р. №2 "Про затвердження Порядку визначення та відшкодування Токмацькій міській раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, само

     УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

 

Сімдесят перша сесія   сьомого  скликання

 

РІШЕННЯ

 

26 липня  2018 р.                                                                                                                    №  10

 

 

Про звіт щодо періодичного відстеження результативності рішення Токмацької міської ради від 19.12.2013 р. №2 "Про затвердження Порядку визначення та відшкодування Токмацькій міській раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням земельного законодавства"         

 

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст. 71 Статуту територіальної громади м. Токмак, заслухавши звіт постійної комісії міської ради з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, захисту прав громадян та з питань реалізації державної регуляторної політики та з метою відстеження результативності регуляторного акту, Токмацька міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 

           1. Узяти до відома результати з відстеження  регуляторного акту "Про затвердження Порядку визначення та відшкодування Токмацькій міській раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням земельного законодавства", затвердженого рішенням Токмацької міської ради від 19 грудня 2013 р. № 2  (звіт додається).

2. Управлінню комунальної власності Токмацької міської ради в 10-ти денний термін оприлюднити рішення шляхом його розміщення на сайті Токмацької міської ради та у Центральній бібліотеці.

      3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію міської ради з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, захисту прав громадян та з питань реалізації державної регуляторної політики.

 

 

Міський голова                                                                                                       І.В. Котелевський

 

управлінням комунальної власності ради

Начальник управління                                                                                             О.В. Сидоренко

 

Начальник юридичного відділу

виконкому міської ради                                                                                               Т.Р. Левченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Додаток до рішення

      Токмацької міської ради

      від 26 липня 2018 р. № 10

 

Звіт

про періодичне відстеження

результативності рішення Токмацької міської ради

"Про затвердження Порядку визначення та відшкодування Токмацькій міській раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням земельного законодавства"

від 19 грудня 2013 р. № 2 

 

Виконавець: комісія виконавчого комітету Токмацької міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики.

Розробник: Управління комунальної власності Токмацької міської ради.

Цілі прийняття акту: стимулювання вчасного оформлення правовстановлюючих документів та повної оплати за користування земельними ділянками фізичними та юридичними особами на території міста Токмак, встановлення порядку визначення та відшкодування розмірів збитків, завданих власнику землі внаслідок порушення земельного законодавства та збільшення надходжень до місцевого бюджету. 

Строк виконання заходів з відстеження: 11 робочих днів.

Тип відстеження: періодичне відстеження

Метод одержання результатів відстеження: статистичний та соціологічний

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність. Способи одержання даних:

1)   прогнозні заплановані показники результативності є збільшення оформлення правовстановлюючих документів та повної оплати за користування земельними ділянками фізичними та юридичними особами на території міста Токмак.

2)  способи одержання даних показників результативності є інформація Фінансового управління Токмацької міської ради.

Прогнозні значення статистичних показників:

Назва показника

на 2016 р.

на 2017 р.

Стимулювання ефективності використання земельного фонду

-

+

Ріст додаткових надходжень в місцевий бюджет призведе до ефективності виконання соціальних програм міста

-

+

Збільшення наповнення бюджету

-

+

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Показники результативності

2016 р.

2017 р.

Розмір надходжень до місцевого бюджету, пов’язаних з дією акта в цілому , тис. грн.

0

26949,25

Кількість суб’єктів господарювання та / або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

0

4

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та / або фізичних осіб стосовно основних положень регуляторного акта, %

0

90

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей: реалізація положень регуляторного акта  забезпечує встановлення механізму реалізації принципу платності використання земельного фонду територіальної громади міста Токмак, залучення додаткових коштів до міського бюджету для успішної реалізації програм соціально-економічного розвитку місті та реалізації принципу платності використання земельних ресурсів, а також впорядкування питання відшкодування збитків за фактичне користування земельними ділянками без належного оформлення правовстановлюючих документів на них, відповідно до положень Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 року № 284 «Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам». Після впровадження в дію регуляторного акту суб’єкти господарювання – юридичні та фізичні особи – приватні підприємці, що не дотримуються обов’язку оформити право користування (чи власності) на земельну ділянку, на якій розташоване набуте майно, та здійснювати оплату за використання землі, зобов’язані дотримуватись норм закону щодо платного використання землі через укладання договорів про відшкодування втрат від недотримання коштів за фактичне використання земельної ділянки.

За результатами кількісних та якісних показників роботи регуляторного акту спостерігається спад динаміки реалізації його положень за останні роки, не в повній мірі реалізовуються поставлені цілі щодо вирішення питань земельних відносин, а саме в частині стимулювання суб’єктів господарювання для оформлення своїх правовстановлюючих документів на земельні ділянки якими фактично користуються та щодо залучення додаткових коштів до міського бюджету від плати за землю, однак це пов’язано з  відсутністю закріплених на законодавчому рівні дієвих важелів впливу органів місцевого самоврядування на порушників земельного законодавства. Враховуючи викладене передбачається, що регуляторний акт на даний час не потребує внесення змін та доповнень.

 
 

Міський голова                                                                                                      І.В. Котелевський