Друк

ДООПРАЦЬОВАНИЙ ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

 

                    сесія                     скликання                        

 

           ДООПРАЦЬОВАНИЙ ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я

 

                 квітня  2017р.                                                                                                     №

 

Про встановлення для комунальних унітарних

підприємств розміру частки чистого прибутку,

яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету

 

Керуючись п.29 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до підпункту 14.1.49 пункту 14.1 статті 14 та  абзацу 7 підпункту 57.1.2 пункту 57.1 статті 57 Податкового кодексу України, Токмацька міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

           

1. З другого кварталу 2017р встановити для комунальних унітарних підприємств відрахування частки чистого прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету.

 

1.1 Платниками податку є комунальні унітарні підприємства та їх об’єднання.

 

1.2 Об'єктом та базою оподаткування є  чистий прибуток  за результатами фінансово-господарської діяльності комунального унітарного підприємства.

 

1.3 Комунальні унітарні підприємства  відраховують до місцевого бюджету 50 відсотків чистого прибутку , розрахованого згідно з Національними стандартами бухгалтерського обліку, за результатами  фінансово-господарської діяльності підприємства.

 

1.4 Податковий період  дорівнює кварталу.

 

1.5 Порядок та строки сплати податку: відрахування здійснюються наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у строки, встановлені Податковим кодексом України для сплати податку на прибуток підприємств, з поданням до органів державної податкової служби розрахунку частки чистого прибутку разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до Національних стандартів бухгалтерського  обліку.

 

1.6 Строки та порядок подання податкової декларації до органів державної податкової служби здійснюється відповідно до статті 49 Податкового кодексу України.

1.7  Внесення змін до податкової звітності здійснюється відповідно до статті 50 Податкового кодексу України.

1.8 Відрахування  частки  чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності комунальних унітарних підприємств зараховується на відповідні рахунки місцевого бюджету згідно з Бюджетним кодексом України у строки визначені статтею 57 Податкового кодексу України.

 

1.9 Відповідальність за своєчасне та повне перерахування сум податку до місцевого бюджету несе юридична особа або її відокремлений підрозділ, що нараховує (виплачує) оподатковуваний дохід

1.10 Штрафні санкції за порушення податкового законодавства застосовуються згідно діючого законодавства.

1.11 Контроль за  своєчасністю та повнотою перерахування до бюджету частини прибутку  здійснюється державною податковою інспекцією. Оскаржити рішення органу державної податкової служби платники податків мають право у порядку, передбаченому статтею 56 Податкового Кодексу України.

2. З другого кварталу 2017р затвердити „Розрахунок частки чистого прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету ”(Додаток 1).

 

3. Керівникам комунальних унітарних підприємств забезпечити надходження відрахувань частки чистого прибутку до місцевого бюджету .

 

4. Відділу економіки виконавчого комітету Токмацької міської ради в 10-ти денний термін оприлюднити рішення шляхом його розміщення на сайті Токмацької міської ради та у Центральній бібліотеці.

 

5. Рішення Токмацької міської ради  від 15.03.2012р. №1 «Про затвердження Порядку і нормативів відрахування комунальними підприємствами до міського бюджету частини чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності» вважати таким, що втратило чинність після здійснення відрахування комунальними унітарними підприємствами до місцевого бюджету частки чистого прибутку за результатами  фінансово-господарської діяльності за 1 квартал 2017 року.

 

6. Контроль за правильністю та своєчасністю сплати відрахувань частки чистого прибутку комунальними унітарними підприємствами здійснює Токмацька об’єднана державна податкова інспекція відповідно до Податкового кодексу України та даного рішення.

 

7.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів.

 

Міський голова                                                                                               І.В. Котелевський

Вкладення:
Скачати цей файл (АРВ єдиний доопрацьований .doc)АРВ єдиний доопрацьований .doc[ ]220 Кб
Скачати цей файл (АРВ.doc)АРВ.doc[ ]220 Кб
Скачати цей файл (р част приб.doc)р част приб.doc[ ]88 Кб