Друк

Про звіт щодо періодичного відстеження результативності регуляторного акту «Про оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Токмак, спільної сумісної власності територіальних громад м. Токмак та Токмацького району»

     УКРАЇНА

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

 

 Сорок третя сесія   сьомого скликання

 

РІШЕННЯ

 

10 жовтня 2017 р.                                                                                                                          №  9

 

Про звіт щодо періодичного відстеження результативності регуляторного акту «Про оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Токмак, спільної сумісної власності територіальних громад м. Токмак та Токмацького району»

 

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст. 71 Статуту територіальної громади м. Токмак, заслухавши звіт управління комунальної власності Токмацької міської ради про відстеження результативності регуляторного акту «Про оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Токмак, спільної сумісної власності територіальних громад м. Токмак та Токмацького району», Токмацька міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 

            1. Узяти до відома результати з відстеження  регуляторного акту «Про оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Токмак, спільної сумісної власності територіальних громад м. Токмак та Токмацького району», затвердженого рішенням Токмацької міської ради від  16.10.2014  № 2 (додається).

2. Управлінню комунальної власності Токмацької міської ради в 10-ти денний термін оприлюднити рішення шляхом його розміщення на сайті Токмацької міської ради та у Центральній бібліотеці.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів.

 

 

Міський голова                                                                                               І.В. Котелевський

 

Проект внесений

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Додаток

до рішення Токмацької міської ради

від 10 жовтня 2017 р. № 9

 

Звіт

про періодичне відстеження результативності регуляторного акту «Про оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Токмак, спільної сумісної власності територіальних громад м. Токмак та Токмацького району», затвердженого рішенням Токмацької міської ради від  16.10.2014  №2  

 

1. Вид та назва регуляторного акта

Рішення Токмацької міської ради від  16.10.2014 №2 «Про оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Токмак, спільної сумісної власності територіальних громад м. Токмак та Токмацького району»

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Управління комунальної власності Токмацької міської ради.

3. Цілі прийняття акта

Регуляторний акт прийнято на виконання Закону України «Про оренду державного та комунального майна» з метою встановлення єдиного порядку щодо передачі в орендне користування комунального майна територіальної громади м. Токмак, спільної сумісної власності територіальних громад м. Токмак та Токмацького району.

4. Строк виконання заходів з відстеження

вересень 2017 року.

5. Тип відстеження - Періодичне.

6. Методи одержання результатів відстеження

Основним методом з відстеження результативності регуляторного акта є статистичний.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність акта:

- аналіз укладених та продовжених договорів оренди комунального майна територіальної громади м. Токмак, спільної сумісної власності територіальних громад м. Токмак та Токмацького району.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Основними критеріями оцінки результативності є:

- кількість укладених договорів оренди комунального майна;

- кількість подовжених договорів оренди комунального майна.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначних цілей

За результатами кількісних та якісних показників роботи регуляторного акту можна зробити висновок, що даний регуляторний акт встановив єдиний порядок щодо щодо передачі в орендне користування комунального майна територіальної громади м. Токмак, спільної сумісної власності територіальних громад м. Токмак та Токмацького району.

На підставі відстеження результативності рішення Токмацької міської ради від  16.10.2014  № 2  «Про оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Токмак, спільної сумісної власності територіальних громад м. Токмак та Токмацького району»  можна зробити висновок, що в цілому цей регуляторний акт відповідає законодавству України та вимогам сучасності. Однак на підставі невідповідності переліку орендних ставок, затверджених регуляторним актом, тим потребам, з якими звертаються майбутні орендарі для отримання в орендне користування комунальне майно  регуляторний акт потребує змін та доповнень.

 

Міський голова                                                                                                    І.В. Котелевський