Друк

Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету Токмацької міської ради від 29.11.2018 р. № 209 «Про затвердження плану діяльності з підготовки регуляторних актів та звітів про відстеження регуляторних актів виконавчого комітету Токмацької міської

У К Р А Ї Н А

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

28 березня  2019                                                                              №  66

 

Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету Токмацької міської ради від 29.11.2018 р. № 209 «Про затвердження плану діяльності з підготовки регуляторних актів та звітів про відстеження регуляторних актів виконавчого комітету Токмацької міської ради на 2019 рік»

 

Керуючись п. б) пп.1 ст.27 та ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 3, ч. 4 ст. 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», виконавчий комітет Токмацької міської ради

ВИРІШИВ:

 

1. Внести п 1.2 до розділу І «Регуляторні акти» Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та звітів про відстеження регуляторних актів на 2019 рік, затвердженого рішенням виконавчого комітету Токмацької міської ради від 29.11.2018р. № 209 «Про затвердження плану діяльності з підготовки регуляторних актів та звітів про відстеження регуляторних актів виконавчого комітету Токмацької міської ради на 2019 рік» та викласти його в наступній редакції:

1.2 «Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста Токмак»

Мета прийняття: Запобігання порушенням у роботі системи централізованого водовідведення, підвищення ефективності роботи системи централізованого водовідведення і безпеки її експлуатації, забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод, впровадження ефективного контролю щодо скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення та затвердження порядку виявлення та впровадження заходів впливу у разі порушення вимог щодо скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Токмак.

Розробник: Управління комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради.

 Строки виконання проекту:         

14.05.2019 р. - подання на попередній розгляд групи з питань реалізації державної  регуляторної політики виконавчого комітету Токмацької міської ради;

14.05.2019 р. - розгляд та підготовка висновків групи;

14.05.2019 р. - оприлюднення розробником проекту регуляторного акту з метою    

                          одержання зауважень і пропозицій в мережі Інтернет;

16.05.2019 р. - повторне повідомлення про оприлюднення у визначеному   

                         розробником друкованому засобі;

27.06.2019 р. - винесення на розгляд виконавчого комітету Токмацької міської   

                         ради проекту регуляторного акту з розглянутими зауваженнями

                   та пропозиціями;

04.07.2019 р. - оприлюднення регуляторного акту.

2. Внести п.3.2 до розділу ІІІ «Періодичне відстеження регуляторних актів» Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та звітів про відстеження регуляторних актів на 2019 рік затвердженого рішенням виконавчого комітету Токмацької міської ради від 29.11.2018р. № 209 «Про затвердження плану діяльності з підготовки регуляторних актів та звітів про відстеження регуляторних актів виконавчого комітету Токмацької міської ради на 2019 рік» та викласти його в наступній редакції:

3.2 «Про затвердження Правил приймання стічних вод підприємств у систему каналізації м. Токмак»         

Розробник: Управління комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради.

Строк виконання: квітень 2019 р.

3. Управлінню комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради в 10-ти денний термін оприлюднити рішення шляхом його розміщення на сайті Токмацької міської ради та у Центральній бібліотеці.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Баглая О.М.

 

 

Міський голова                                                                    І.КОТЕЛЕВСЬКИЙ