Друк

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження Правил приймання стічних вод підприємств у систему каналізації м. Токмак»

У К Р А Ї Н А

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

  25  квітня  2019 р.                                                                    №  83

 

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження Правил приймання стічних вод підприємств у систему каналізації м. Токмак»    

 

Керуючись ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», заслухавши звіт групи посадових осіб виконавчого комітету Токмацької міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики про періодичне відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження Правил приймання стічних вод підприємств у систему каналізації м. Токмак», враховуючи листи комунального підприємства «Міськводоканал» Токмацької міської ради від 28.02.2019р. №100 та від 11.03.2019р. №106, виконавчий комітет Токмацької міської ради

ВИРІШИВ:

 

1. Прийняти до відома звіт групи посадових осіб виконавчого комітету Токмацької міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики про періодичне відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження Правил приймання стічних вод підприємств у систему каналізації м. Токмак», що затверджені рішенням виконавчого комітету Токмацької міської ради від 27.11.2014р. № 225 (додається).

        

2. Управлінню комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради в 10-ти денний термін оприлюднити рішення шляхом його розміщення на сайті Токмацької міської ради та у Центральній бібліотеці.

 

         3Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з  питань діяльності виконавчих органів ради Баглая О.М.

 

 

Міський голова                                                                     І.КОТЕЛЕВСЬКИЙ

 

 

 

 

                                                                              Додаток

                                                                              до рішення виконавчого комітету

                                                                              від 25.04.2019 р.83

 

Звіт

про періодичне відстеження результативності регуляторного акту

«Про затвердження Правил приймання стічних вод підприємств у систему каналізації м. Токмак» затвердженого рішенням виконавчого комітету Токмацької міської ради від 27.11.2014 №225

 

Виконавець: група посадових осіб виконавчого комітету Токмацької міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики.

 

Розробник: управління комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради, комунальне підприємство «Міськводоканал» Токмацької міської ради  

 

Ціль прийняття акту: запобігання порушенням у роботі каналізаційних мереж і споруд, підвищення ефективності їх роботи та безпеки експлуатації, враховуючи місцеві особливості приймання та очищення стічних вод, а також визначення допустимої концентрації забруднюючих речовин, що можуть скидатися до систем централізованого водовідведення міста.

 

Строк виконання заходів з відстеження: 05 - 12 квітня 2019 року.

 

Тип відстеження: періодичне відстеження.

 

Метод одержання результатів: отримання статистичних даних.

 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність. Способи одержання даних: Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалося шляхом аналізу інформації, отриманої від комунального підприємства «Міськводоканал» Токмацької міської ради. Дані Правила поширюються на всі підприємства, установи, організації, незалежно  від  форм   власності та відомчої приналежності та  фізичних  осіб – підприємців, фізичних осіб, що є власниками нежилих об’єктів, на території яких здійснюється виробнича діяльність і які скидають безпосередньо або опосередковано (через мережі іншого підприємства) свої стічні води у систему каналізації міста.

 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта

 

назва показника

Станом на 01.01.2016р.

 

Станом на 01.01.2017р.

Станом на 01.01.2018р.

Станом на 01.01.2019р.

кількість абонентів (суб’єктів господарювання, підприємств), які користуються послугою централізованого водовідведення, од.

360

364

367

360

розмір коштів, які надходять за послугу з централізованого водовідведення (від суб’єктів господарювання, підприємств) , тис. грн.

687,1

769,8

725,1

1078,2

відсоток сплати за послугу централізованого водовідведення, (від суб’єктів господарювання, підприємств)  %

94

97

98

96,7

рівень поінформованості (суб’єктів господарювання, підприємств)   з  основними розділами Правил, %

89

92

97

97

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей

     Від дії цього регуляторного акту ми очікували, забезпечення в повному обсязі ефективного безперебійного функціонування систем централізованого водовідведення при прийманні до них стічних вод споживачів по підвідомчий території.

     Однак до Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення (надалі - Правила приймання України) затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017р. № 316 внесені зміни та введені нові поняття.

       Отже розроблені місцеві Правила приймання стічних вод до системи  централізованого водовідведення міста Токмак повинні відповідати діючому законодавству та враховувати місцеві особливості приймання, очищення стічних вод, визначення допустимої концентрації забруднюючих речовин, що можуть скидатися до систем централізованого водовідведення м. Токмак.  

 

Висновок: Через не відповідність до діючого законодавства даний регуляторний акт потребує внесення змін та доповнень.

 

 

 

 

Міський голова                                                                         І.КОТЕЛЕВСЬКИЙ