Законодавство

Друк

З А К О Н У К Р А Ї Н И Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності

  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 9, ст. 79 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
  N 3720-VI  ( 3720-17 ) від 08.09.2011, ВВР, 2012, N 19-20, ст.170
  N 4231-VI  ( 4231-17 ) від 22.12.2011, ВВР, 2012, N 37, ст.445
  N 5212-VI  ( 5212-17 ) від 06.09.2012, ВВР, 2013, N 33, ст.439
  N 5463-VI  ( 5463-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2014, N  4, ст.61
  N 1319-VII ( 1319-18 ) від 05.06.2014, ВВР, 2014, N 30, ст.1009
  N 1586-VII ( 1586-18 ) від 04.07.2014, ВВР, 2014, N 33, ст.1162 }
 

    { У тексті Закону слова "спеціально уповноважений орган" в
      усіх відмінках  замінено словами "уповноважений орган" у
      відповідному   відмінку  згідно  із   Законом  N 5463-VI
      ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }
 

     Цей Закон визначає правові та організаційні засади реалізації
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

                             Розділ I
                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ