Друк

Про підсумки виконання бюджету м. Токмак за дев’ять місяців 2016 року

                              У К Р А Ї Н А

                     ТОКМАЦЬКА МIСЬКА РАДА

               В И К О Н А В Ч И Й   К О М I Т Е Т

                         Р I Ш Е Н Н Я

 

       

  вiд "_____"  жовтня 2016 р.                                                           №____

 

 

Про  підсумки   виконання

бюджету м. Токмак                                             

за  дев’ять місяців 2016 року  

 

          Керуючись пп.1 п.а. ст.28, п.1 ч.2 ст.52 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетним Кодексом України,  та з метою виконання поставлених завдань по забезпеченню виконання міського бюджету, виконавчий комітет Токмацької міської ради відмічає, що підсумки виконання міського бюджету за дев’ять місяців 2016 року  свідчать про те, що фінансовим управлінням в цілому забезпечено реалізацію основних  завдань, визначених Законом України “Про Державний бюджет України на 2016 рік”, іншими законодавчими актами, рішеннями виконкому та рішеннями сесій Токмацької міської ради.

За дев’ять місяців 2016 року доходи бюджету міста Токмака склали

              166 016,1 тис. грн., з  них  до  загального    фонду     бюджету     надійшло          36 988,3 тис. грн., спеціального – 4 335,6 тис. грн., отримано офіційних трансфертів – 124 692,2 тис. грн.

Станом на 01.10.2016 доходи загального фонду бюджету міста Токмака без врахування міжбюджетних трансфертів виконано в сумі 36 988,3 тис. грн., що становить 106% до затверджених планових показників на відповідний період. Мобілізовано надходжень на 2 096,6 тис. грн. більше від запланованого.

В порівнянні з відповідним періодом 2015 року у співставних умовах (з 2016 року екологічний податок передано із загального фонду до спеціального) надходження збільшились на 13 200,5 тис. грн., або на 55,5%.

Питома вага найбільших доходних джерел в загальній сумі надходжень доходів загального фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) складає:

1. податок та збір на доходи фізичних осіб – 45,6% або 16 855,7 тис. грн., що складає 103,1% до плану на відповідний період, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 5 833,2 тис. грн., або на 52,9% за рахунок змін у податковому законодавстві відповідно до Закону України від 24.12.2015 № 909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році», зокрема застосування єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб, замість 15% та 20%;

2. акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 15,7%, або 5 820,3 тис. грн., що складає 108,3% до плану на відповідний період. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 2 312,3 тис. грн., або на 65,9%, що пояснюється тим, що податок введено з 2015 року і в січні 2015 року надходження податку відсутні у відповідності до строків сплати, а також  із збільшенням ставок по деяких підакцизних товарах з 2016 року;

3. податок на майно – 17,4%, або 6 429,2 тис. грн., що складає 105% до плану на відповідний період, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 1 924,0 тис. грн., або на 42,7%, що пояснюється індексацією нормативної грошової оцінки земель, коефіцієнт якої складає  1,433 у 2016 році;

4. єдиний податок – 13,9%, або 5 155,6 тис. грн., що складає 107,7% до плану на відповідний період, у порівнянні з аналогічним періодом 2015 року надходження збільшились на 2 283,6 тис. грн., або на 79,5%, що пов’язано із збільшенням мінімальної заробітної плати з 01.01.2015, в залежності від якої розраховується ставка податку для І-ІІ групи платників та збільшенням ставок з 2016 року для платників ІІІ групи;

5. плата за надання адміністративних послуг – 3,1%, або 1 143,5 тис. грн., що складає 132,8% до плану на відповідний період, у порівнянні з аналогічним періодом 2015 року надходження збільшились на 609,8 тис. грн., або у 2 рази, що пов’язано із збільшенням надходжень плати за надання інших адміністративних послуг на 544,4 тис.грн. та передачею з державного бюджету до місцевих бюджетів адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (надійшло 18,5 тис. грн.) та адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (надійшло 46,9 тис. грн.).

       Протягом дев’яти місяців  2016 року до загального фонду бюджету міста Токмака надійшло офіційних трансфертів у сумі 124 692,2 тис. грн., або 100% до плану, в тому числі:  базової дотації – 5 636,9 тис. грн. (100%), стабілізаційної дотації – 408,5 тис.грн. (100%), субвенцій – 118 646,8 тис. грн. (100%).

До спеціального  фонду міського бюджету надійшло доходів у сумі          4 335,6 тис. грн. (151,8% до плану на відповідний період), що на 813,3 тис. грн. або на 15,8% менше надходжень за аналогічний період 2015 року у співставних умовах за рахунок зменшення надходжень до бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ. До бюджету розвитку, що входить до складу спеціального фонду міського бюджету, надійшло – 250,9 тис. грн., що на 647,8 тис. грн. або на 72,1% менше за аналогічний період 2015 року за рахунок зменшення надходження коштів від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності на 603,6 тис. грн. або на 87,6% та коштів від продажу землі на 66,5 тис. грн. або на 33,8%  та одночасного збільшення надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населенного пункту на 22,3 тис. грн., або більше ніж у 2 рази.

Власних надходжень бюджетних установ надійшло 4 045,9 тис. грн., що на 201,0 тис. грн. або на 4,7% менше надходжень за аналогічний період 2015 року, що пов’язано із зменшеннямспонсорських внесків бюджетним установам.

 

Видатки міського бюджету за 9 місяців  2016 року виконані в сумі 160215,2 тис. грн., що на 50258,6 тис. грн. більше проти видатків за відповідний період 2015 року, з них видатки загального фонду бюджету склали 155677,8 тис. грн., або 97,9 % до затверджених показників відповідного періоду та більше проти видатків за  минулий рік на 55409,8 тис. грн., видатки спеціального фонду склали – 4537,4 тис. грн., що на 5151,2  тис. грн. менше проти видатків за  відповідний період 2015 року. (Додаток №1).

Видатки на соціально-захищені статті: заробітну плату з нарахуваннями, енергоносії, продукти харчування, медикаменти профінансовані  на суму 69285,4  тис. грн., що становить  93,6  %  від загальних видатків (74048,9 тис. грн.) без урахування субвенцій з держбюджету.

На утримання бюджетних установ в цілому було спрямовано 70742,6 тис. грн., що на 11190,2 тис. грн. більше проти видатків за відповідний період 2015 року,  з них  оплата праці працівникам бюджетної сфери з нарахуванням становить 58101,9 тис. грн., оплата за спожиті бюджетними установами енергоносії   – 9261,3 тис. грн., на продукти харчування та медикаменти спрямовано 1922,2 тис. грн.

    З 01.01.2016 року, відповідно до ст.27 Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік»  повноваження по утриманню ДНЗ «Токмацький професійний ліцей» передано до бюджету м.Токмака, на утримання закладу спрямовано 1305,0 тис.грн., з них  на заробітну плату з нарахуваннями – 759,3 тис.грн., на оплату енергоносіїв 20,4 тис.грн., харчування - 93,0 тис.грн.,  виплату стипендій учням – 432,3 тис.грн.

Харчування надавалось 17 дітям-сиротам  відповідно до постанови КМУ №1591  від 22.11.2004р., середня вартість харчування 1 діто-дня склала  60,11 грн. Стипендія виплачена 324 учням, середньомісячний розмір з урахуванням індексації становить 444,80 грн.

          Відповідно до наказу  Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації від 08.04.2016р. № 0254 «Про реорганізацію Державного навчального закладу «Токмацький професійний ліцей»   Токмацький професійний ліцей  об’єднано з Молочанським професійним аграрним ліцеєм в один навчальний заклад та фінансується з обласного бюджету.

 Видатки на установи освіти профінансовані  на  суму 31228,6 тис. грн., що на 5136,1  тис. грн. більше проти видатків за відповідний період минулого року, з них за рахунок освітньої субвенції  з Державного бюджету місцевому бюджету спрямовано 16843,1 тис. грн., за рахунок власних доходів міського бюджету 14385,5 тис.грн.

 На заробітну плату працівників освіти спрямовано 23772,9 тис. грн., або 76,1% від видатків на освіту та на 3609,4  тис. грн. більше проти видатків за відповідний період минулого року, або на 17,9 %,  на оплату за спожиті енергоносії  спрямовано – 6576,8 тис. грн., що на 1899,3  тис. грн. більше проти видатків за відповідний період минулого року, або на 40,6 % .Видатки на харчування  склали  1099,4 тис. грн., з них по дитячих дошкільних закладах – 920,5 тис. грн., по школах – 178,9 тис. грн. По школах  надавалось харчування 40 дітям  в дошкільних групах навчально-виховних комплексів «ДНЗ – ЗОШ №11» та «ДНЗ – ЗОШ №12»,  середня вартість одного діто-дня склала 11,01 грн.  На харчування 201 учня із числа дітей-сиріт та малозабезпечених сімей відповідно до постанови КМУ №856  від 19.06.2002р., середня вартість харчування 1 діто-дня склала  8,76 грн.   

По дитячих дошкільних закладах харчування надавалось 1213 дітям, середня вартість одного діто-дня склала 14,86 грн., безоплатне харчування відповідно до постанови КМУ від 26.02.2002р. № 1243  отримують 280  дітей.

Виплачено одноразову грошову допомогу 11 дітям категорії дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку  в сумі 19,9 тис. грн. з розрахунку 1810,0 грн., згідно постанови КМУ від 05.04.2012р. № 269 «Про внесення змін до постанови КМУ від 25.08.2005р. № 823».

         На оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки віком від 6 до 12 років  у дитячих пришкільних оздоровчих таборах в період літніх канікул передбачено кошти в сумі - 30,0 тис.грн., відповідно до фактичного відвідування учнями першої та другої зміни таборів відпочинку протягом 9 місяців спрямовано видатки в сумі – 18,9 тис.грн, всього оздоровлено 120 дітей, середня вартість одного діто-дня склала -13,50 грн.

         Видатки по установам охорони  здоров’я у звітному періоді склали 25365,1 тис. грн., що проти видатків минулого року більше на 2953,7 тис. грн., з них за рахунок медичної субвенції  з Державного та районного бюджетів місцевим бюджетамнаправлено 19374,0 тис. грн., за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що склався станом на 01.01.2016р. – 52,8 тис.грн., за рахунок передачі коштів з бюджету Токмацького району залишку коштів медичної субвенції, що склався станом на 01.01.2016р. – 320,0 тис.грн., іншої субвенції з районного бюджету – 47,1 тис.грн.,за рахунок власних доходів міського бюджету 5571,2 тис.грн., в тому числі на заробітну плату направлено 22676,6 тис.грн., що складає  89,4 % від видатків спрямованих на установи охорони здоров’я та на 3967  тис. грн. більше проти видатків за відповідний період минулого року, або на 21,2 %, на енергоносії направлено 1182,9 тис.грн., що на 1184,2  тис. грн. менше проти видатків за відповідний період минулого року, або в 2 рази, на оплату медикаментів – 509,8 тис.грн., харчування  - 60,3 тис.грн.

       На утримання лікарні спрямовано – 21382,7 тис. грн., в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями 19228,3 тис. грн., або 89,9 % видатків по ЦРЛ, з них на індексацію за квітень-листопад 2015 року по рішенням суду спрямовано – 577,8 тис. грн.., видатки на енергоносії  склали  1036,4 тис.грн., на медикаменти 369,3 тис.грн., на харчування 60,0 тис.грн. На амбулаторне лікування пільгових категорій населення: ветеранів війни, окремих груп населення за певними категоріями захворювання, спрямовано –134,2 тис. грн.

       На центр первинної медико-санітарної допомоги направлено –3982,4 тис. грн., з них на заробітну плату – 3448,3 тис.грн., або 86,6 % видатків по ЦПМСД, видатки на енергоносії профінансовані на 146,5 тис.грн., на медикаменти  140,5 тис.грн.,  на продукти харчування – 0,3 тис.грн., на амбулаторне лікування пільгових категорій населення: ветеранів війни, окремих груп населення за певними категоріями захворювання, спрямовано – 45,5 тис. грн.

       Протягом 9  місяців 2016 року на лікування мешканців Токмацького району спрямовано видатки в сумі  8351,2 тис.грн., одержано медичної субвенції з районного бюджету станом на 1.10.2016р. – 3432,1 тис.грн., отримана субвенція задовільняє лише  41,1 % фактичних видатків спрямованих на лікування сільського населення, за рахунок міського бюджету було додатково спрямовано  4919,1 тис.грн.  

        Проліковано ЦРЛ всього 5973 чол., з них 2166 хворих сільського населення, що становить 36,3 % від усіх пролікованих хворих, всього хворими проведено 67728  ліжко-днів, з них мешканців Токмацького району -  24949 ліжко-дня, або   36,8  % . 

        Видатки на культурупрофінансовані на суму 3417,0 тис. грн., що на  922,7 тис. грн. більше проти видатків минулого року. На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 2387,4  тис. грн. або 69,9 % від видатків направлених на установи  культури та на 339,6 тис. грн. більше проти видатків за відповідний період минулого року, або на 16,6 %, на оплату енергоносіїв направлено – 993,3 тис. грн., що  на 589,7  тис. грн. більше проти видатків за відповідний період минулого року, або більше в 2,4  рази в зв’язку з оплатою видатків по теплопостачанню у сумі – 885,2 тис.грн.

          На установи фізичної культури і спорту спрямовано 1707,5 тис. грн.,  в тому числі  видатки на  утримання ДЮСШ – 863,1  тис. грн., дитячої-юнацької спортивної школи «Дизеліст»  - 216,1 тис.грн., на підтримку спортивних споруд – 628,3 тис. грн.

          Заробітна плата з нарахуваннями по даній галузі профінансована на 1355,4 тис. грн., що складає 79,4 % від загальних видатків по установам та на 189,6  тис. грн.  більше проти видатків за відповідний період минулого року, або на 16,3 %, видатки  на енергоносії склали  308,8 тис. грн., що на 59,4  тис. грн. менше проти видатків за відповідний період минулого року, або менше на 19,3 %.

           Видатки на  утримання установ соціального захистуу звітному періоді  профінансовані на 1179,6 тис. грн., з них  на утримання територіального центру соціального обслуговування  спрямовано 1053,4 тис. грн., з них на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано – 1009,6 тис. грн., що на 97,4 тис. грн. більше проти видатків за відповідний період минулого року, або на 10,7 %, на оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 7,6 тис. грн., що на 22,3  тис. грн. менше проти видатків за відповідний період минулого року, або менше в 3,9 раз.

По центру соціальної служби сім’ї та молоді – 126,2 тис.грн., видатки на оплату праці працівників профінансовані на суму 112,6 тис. грн., що на 28,9  тис. грн. більше проти видатків за відповідний період минулого року, або на 34,6 %, на оплату енергоносіїв та комунальних послуг направлено –9,8  тис. грн., що на 0,8 тис. грн. менше проти видатків за відповідний період минулого року, або менше на 8,2 %.

          Місцеві програми за рахунок загального фонду профінансовані на суму 3306,3тис. грн., з них видатки на благоустрій міста склали 768,4 тис. грн., на реконструкції, ремонт та утримання доріг – 247,4 тис.грн., на програми по соціального захисту найбільш вразливих верств населення – 454,7 тис. грн., на соціальний захист окремих категорій громадян для наданні інших пільг – 213,9 тис.грн.,на підтримку діяльності громадських організацій ветеранів війни та праці – 61,3 тис. грн., на програму по організації оплачувальних громадських робіт в м. Токмак – 107,5 тис.грн., на оздоровлення та відпочинок дітей – 133,8 тис.грн., на фінансування діяльності органів самоорганізації населення – 41,1 тис.грн., на «Цукровий діабет» 27,9 тис.грн.,   на удосконалення системи допомоги хворим нефрологічного профілю – 131,4 тис.грн., на заходи по протидії захворюванню на  туберкульоз – 43,8 тис.грн., на розвиток освіти – 633,0 тис.грн., культури – 114,3 тис.грн., фізичної культури і спорту – 105,0 тис.грн., на  «Молодь Токмаччини» 21,5 тис. грн., на реформування та розвиток ЖКГ м.Токмака – 55,0 тис.грн., на проведення технічної інвентаризації та реєстрації права власності на нерухоме майно територіальної громади м.Токмака – 9,8 тис.грн., на оплату членських внесків Асоціації міст України та громад – 9,1 тис.грн., на програму по відзначенню державних професійних свят та ювілейних дат у м. Токмак –10,6 тис. грн., на заходи з реалізації Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" у м.Токмак на 2016 рік" – 18,9 тис.грн., на організацію та забезпечення мобілізаційної підготовки та часткової мобілізації в м.Токмак – 22,0 тис.грн., на програму з реалізації Конвенції ООН про права дитини - 6,0 тис.грн., на проведення технічної інвентаризації об’єктів  нерухомого майна відділу культури – 10,2 тис.грн.

         Надані субвенції державному бюджету на виконання міських програм  «Матеріально-технічного забезпечення підрозділу Токмацького районного сектору ГУ ДСНС України у Запорізькій області на 2016 рік» на суму 25,0 тис.грн.,  «Призовна дільниця на 2015-2019 роки» на суму 34,7 тис.грн.                               

        По спеціальному фондуна реалізацію міських програм  профінансовані  видатки всього  у сумі  - 600,0 тис. грн. з них за  рахунок коштів бюджету розвитку міста профінансовані видатки в сумі 506,0 тис. грн., за рахунок передачі залишку коштів освітньої субвенції, що склався станом на 01.01.2016р., із загального фонду до бюджету розвитку, спрямовано 73,6 тис.грн.

На капітальний ремонт та технічний нагляд ліфтів житлового фонду направлено – 6,6 тис. грн.

На оплату експертизи та виготовлення проектно-кошторисної документації :  по реконструкції водопостачання мікрорайону «Ковальський» спрямовано -21,6 тис.грн. , по будівництву артезіанської свердловини по мікрорайону «Центральний» - 30,5 тис.грн., по реконструкції частини нежитлової будівлі під житло для забезпечення житлом громадян вимушено переселених із зони  АТО в м. Токмак  -90,0 тис.грн., по реконструкції будівлі ЗОШ № 5 – 119,0 тис.грн.

На оновлення генерального плану міста направлено -15,0 тис.грн.

По установам освіти направлено всього 151,9 тис. грн. на оплату за виготовлення проектно-кошторисної документації по зовнішньому LED освітленню, з них по дошкільним навчальним закладам «Барвінок»,  «Олімпійський», «Метелик», «Калинка», "Червона шапочка", «Вербиченька» спрямовано - 24,0 тис.грн., по ЗОШ № 1,2,5,6 – 16,0 тис.грн, на придбання підручників по загальноосвітнім школам міста – 5,9 тис.грн., тепло лічильника по ЗОШ № 5 - 32,4 тис.грн. та за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що склався станом на 01.01.2016р. спрямовано 73,6 тис.грн., з них на придбання електролічильників 7,3 тис.грн.,  на придбання підручників – 66,3 тис.грн.

 По центру первинної медико-санітарної допомоги спрямовано 100,0 тис.грн. на капітальний ремонт покрівлі нежитлового приміщення будівлі амбулаторії загальної практики-сімейної медицини. 

По центральній районній лікарні за розробку проектної документації по капітальному ремонту покрівлі дорослої поліклініки направлено 7,0 тис.грн. 

Для поповнення статутного фонду КП «Міськводоканалу» Токмацької міської ради на придбання основних фондів направлено – 33,0 тис.грн.

 За рахунок надходжень від збору за забруднення навколишнього середовища на виконання програми «Охорона довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки                м. Токмак» спрямовано 20,4 тис. грн.  на придбання 12 контейнерів для збору твердих побутових відходів.

На проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок по вулицях  Гоголя та Шевченка направлено 5,0 тис.грн.

            За рахунок коштів цільового фонду направлено 0,7 тис. грн.  на  оплату   витрат пов’язаних з проведенням конкурсу із перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування.   

Станом на 01.10.2016р. забезпечено виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ та оплату видатків по енергоносіям, які  спожиті бюджетними установами міста в повному обсязі.

 

       За  підсумками   виконання    бюджету  м. Токмак за дев’ять місяців  2016 року   виконавчий комітет Токмацької міської ради

 

 В И Р I Ш И В:

    1. Інформацію  про підсумки виконання бюджету м. Токмака  за  дев’ять місяців 2016 року  прийняти до відома.

          2. Начальнику фінансового управління Токмацької міської ради Тищенко О.М.:

2.1 подати Звіт про виконання міського бюджету за дев’ять місяців  2016 року на розгляд та затвердження міською радою;

  2.2 контролювати  та аналізувати стан надходження доходів по кожному джерелу окремо та вживати заходів щодо забезпечення виконання затвердженого розпису міського бюджету на 2016 рік.

          3. Головним розпорядникам бюджетних коштів, керівнику комунальної установи Центральна районна лікарня  (Марусенко  В.В.):

 3.1. забезпечити жорсткий контроль за пріоритетністю витрачання бюджетних коштів на соціально захищені  статті, дотримуючись вимог положень Бюджетного кодексу України з урахуванням змін внесених Законом України від 28.12.2014 № 79-VІІІ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин», Закону України „ Про Державний бюджет України на 2016 рік”; 

         3.2. здійснювати постійний контроль за використанням бюджетних коштів та забезпечити виконання затверджених кошторисів доходів і видатків в межах бюджетних асигнувань, передбачених на утримання установ з урахуванням положень Бюджетного кодексу України ст.22 п.5.3; ст.23 п.1, п.4; ст.48 п.1, п.4; ст.55 п.1, п.2, Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” та постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 № 65 “Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету”, з урахуванням змін внесених згідно з Постановами КМУ;

  3.3. забезпечити персональний контроль за додержанням суворого режиму економії коштів на заробітну плату та забезпечити виконання вимог п.1 статті 51 Бюджетного Кодексу України;

        3.4. посилити фінансову дисципліну, брати бюджетні зобов’язання та здійснювати відповідні видатки на утримання підвідомчих установ тільки в межах затверджених бюджетних асигнувань, встановлених в кошторисах доходів та видатків на поточний період відповідно до п.1, п.4 статті 48 Бюджетного Кодексу України;

          3.5. переглянути та спрямувати невикористані асигнування по незахищеним статтям видатків на оплату енергоносіїв;

          3.6. з метою раціонального використання асигнувань виділених на енергоносії здійснювати постійний контроль за фактичним споживанням енергоносіїв, враховуючи усі енергозберігаючі засоби та не допускати  зростання фактичного їх споживання в порівнянні з 4 кварталом 2015 року;

3.7.  для забезпечення своєчасної роботи по формуванню проектів місцевих бюджетів на 2017 рік та прогнозу на наступні за  плановим два бюджетні періоди, здійснити організацію підготовки  бюджетних запитів на 2017 рік з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України;

            3.8. з метою належної організації завершення бюджету 2016 року забезпечити безумовне виконання прийнятих заходів щодо організації та виконання бюджету міста Токмака та економне використання фінансових ресурсів, відповідно до вимог розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29.02.2016 № 94 «Про затвердження заходів щодо організації та виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів області в 2016 році» та рішення виконавчого комітету Токмацької  міської ради від 14.03.2016р. № 59.   

          4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Мамчака А.П.

           

        

 

Міський голова                                                                              І.В. Котелевський

        

 

Проект пiдготував:

Начальник  фінансового управління

Токмацької міської ради                                                          О.М. Тищенко

 

 Погоджено:

 Заступник міського голови з  питань

 діяльності виконавчих органів ради                                       А.П. Мамчак

 

 Начальник юридичного відділу                                              Т.Р. Левченко  

 виконавчого комітету  міської ради                                         

                                                                                  

 Керуючий справами виконавчого

 комітету–заступник міського голови з

 питань діяльності виконавчих органів ради                           В.А.Загуменний       

Вкладення:
Скачати цей файл (Anализи квартальни 2016.xls)Anализи квартальни 2016.xls[ ]95 Кб