Друк

Р І Ш Е Н Н Я

 

У К Р А Ї Н А

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

27.10.2016                                                                                                    № 235

 

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження Порядку встановлення побутових індивідуальних та супутникових антен телебачення і радіопередавальних засобів інформації та зв’язку у житловому фонді міста комунальної форми власності»

 

         Керуючись п. б пп. 1 ст. 27, ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», заслухавши звіт групи посадових осіб виконавчого комітету Токмацької міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики про періодичне відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження Порядку встановлення побутових індивідуальних та супутникових антен телебачення і радіопередавальних засобів інформації та зв’язку у житловому фонді міста комунальної форми власності», виконавчий комітет Токмацької міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

 

1. Прийняти до відома звіт групи посадових осіб виконавчого комітету Токмацької міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики про періодичне відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження Порядку встановлення побутових індивідуальних та супутникових антен телебачення і радіопередавальних засобів інформації та зв’язку у житловому фонді міста комунальної форми власності»  (додається ).

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Токмацької міської ради від 28.11.2013 № 295 «Про затвердження Порядку встановлення побутових індивідуальних та супутникових антен телебачення і радіопередавальних засобів інформації та зв’язку у житловому фонді міста комунальної форми власності».

3. Управлінню комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради в 10-ти денний термін оприлюднити рішення шляхом його розміщення на сайті Токмацької міської ради та у Центральній бібліотеці.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з  питань діяльності виконавчих органів ради Мамчака А.П.

 

Міський голова                                                                 І.В. Котелевський

Додаток

                                                                                           до рішення виконкому

                                                                                       від 27.10.2016  № 235

 

Звіт

про періодичне відстеження результативності регуляторного акту

 

«Про затвердження Порядку встановлення побутових індивідуальних та супутникових антен телебачення і радіопередавальних засобів інформації та зв’язку у житловому фонді міста комунальної форми власності», затвердженого рішенням виконавчого комітету Токмацької міської ради від 28.11.2013 № 295

 

Виконавець

Група посадових осіб виконавчого комітету Токмацької міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики

Розробник

Управління комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради.

Ціль прийняття акту

Збереження житлового фонду міста комунальної форми власності, забезпечення благоустрою, впорядкування питання щодо встановлення побутових індивідуальних та супутникових антен телебачення і радіопередавальних засобів інформації та зв’язку

Строк виконання заходів з відстеження

19 вересня - 13 жовтня 2016 року.

Тип відстеження

Періодичне відстеження

Метод одержання результатів

Отримання статистичних даних від  підприємств.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність. Способи одержання даних

Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалося шляхом аналізу інформації, отриманої від КП «Управляюча компанія «Контакт» Токмацької міської ради, ПП «Токмак-Центр», ПП «Чайка».

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

 

Назва показника

грудень

2014 – грудень 2015 року

грудень

2015-жовтень 2016 року

1

2

3

Кількість отриманих заяв від мешканців будинків на видачу технічних умов на встановлення антен

0

0

Кількість виданих технічних умов та план-схем на встановлення антен

3

2

1

2

3

Кількість антен, що були встановлені самовільно або з недотриманням вимог виданих план-схем на розміщення

0

73

Кількість складених протоколів про адміністративне правопорушення

0

0

Кількість демонтованих антен

0

0

Кількість договорів, укладених з підприємствами та організаціями, що надають телекомунікаційні послуги («Укртелеком», «Інтерком»)

2

0

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей

Цілі, поставлені для збереження та запобігання руйнуванню житлових будинків шляхом встановлення побутових та супутникових антен згідно виданих план-схем, не досягли значного результату.

За звітний період (1 рік 11 місяців) були проведені наступні заходи:

1. ПП «Токмак-Центр» видав 5 технічних умов та план-схем на встановлення супутникових антен телебачення. КП «Управляюча компанія «Контакт» Токмацької міської ради та приватне підприємство «Чайка» в будинках, які вони обслуговують, проводили незначну роботу серед мешканців своїх будинків про необхідність встановлення індивідуальних супутникових антен згідно вимог даного Порядку.

2. На сьогоднішній день з підприємством, що надає телекомунікаційні послуги,  «Інтерком» КП «Управляюча компанія «Контакт» ТМР уклали договір щодо спільних дій зі встановлення кабельного телебачення.             

3. Позитивний результат прослідковується в будинках, де створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків. В таких будинках вільний доступ сторонніх осіб на дахи та технічні приміщення обмежений. Самі власники квартир бережливо відносяться до спільного майна та самовільно не встановлюють жодних телекомунікаційних засобів.

 

Висновок

Від дії цього регуляторного акту ми очікували збереження житлового фонду від самовільного встановлення побутових та супутникових антен. Також планувалося покращити фінансовий стан підприємств, що надають послуги з утримання будинків та прибудинкових територій за рахунок видачі технічних умов та план-схем на встановлення антен.

За період дії регуляторного акту жодних звернень від мешканців багатоквартирних будинків щодо внесення доповнень чи змін до затвердженого нормативного документу до виконавчого комітету міської ради не надходило.

 

 

Однак, відповідно до ч. 2 ст. 10 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» власники квартир багатоквартирних будинків є співвласниками допоміжних приміщень у будинку, технічного обладнання, елементів зовнішнього благоустрою, які передаються  у  власність  квартиронаймачів  безоплатно  і  окремо приватизації не підлягають.  Частиною 1 ст. 355 Цивільного кодексу України передбачено, що майно, яке є у власності двох або більше осіб (співвласників), належить їм на праві спільної власності (спільне майно), відповідно багатоквартирні будинки з елементами зовнішнього благоустрою належать на праві спільної сумісної власності мешканцям цих будинків.
Враховуючи вищевикладені положення Законів України, орган місцевого самоврядування не має права розпоряджатися спільним майном співвласників житлових будинків, у тому числі визначати порядок встановлення побутових індивідуальних та супутникових антен телебачення і радіопередавальних засобів інформації та зв’язку. Оскільки регуляторний акт «Про затвердження Порядку встановлення побутових індивідуальних та супутникових антен телебачення і радіопередавальних засобів інформації та зв’язку у житловому фонді міста комунальної форми власності» суперечить положенням законодавчих актів України, він має бути визнаний таким, що втратив чинність.

 

 

Міський голова                                                             І.В. Котелевський