Друк

Про виконання фінансових планів комунальними підприємствами міста у 2016 році

Україна

Токмацька міська рада

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

„23”  лютого  2017 року                                                                             №35

 

Про виконання фінансових планів

комунальними підприємствами міста

у 2016 році

 

         Керуючись п.п. 4) п. а) ст. 27, п.п.3) п.а) ст.29 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання рішення виконавчого комітету Токмацької міської ради від 26.02.2016 р. № 43 „Про затвердження фінансових планів комунальних підприємств міста на 2016 рік” виконавчий комітет Токмацької міської ради

В И Р І Ш И В :

 

         1. Звіт про виконання фінансових планів комунальними підприємствами м. Токмак у 2016 році  (додаток 1) взяти до відома.

        

    2.Інформацію про виконання фінансових планів комунальних підприємств м. Токмак взяти до відома (додатки 2-8).

 

     3. Керівникам підприємств:  КП “Управляюча компанія «Контакт»” (керівник Шило В.І.), КП “Токмактеплоенергія” (керівник Ялсукова О.О.) , КП «Міськводоканал» (керівник Лісова Н.І.), КП “ Газета “Наше місто Токмак” (керівник Голод В.І.),КП «Абрис» (керівник Шкаруба О.П.) які не виконали фінансові плани, покращити менеджмент та забезпечити беззбиткову роботу підприємства.

         

     4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мамчака А.П.

 

  

  

Міський голова                                                                   І.В. Котелевський

 

 

 

                                                                                    Додаток 1

                                                                                    до рішення виконкому

                                                                                     міської ради

                                                                                     від 23.02.2017 р. №35

 

ЗВІТ

про виконання фінансових планів комунальними підприємствами міста

у 2016 році.

 

         Відповідно до фінансових планів комунальних підприємств у 2016 році КП « Газета “Наше місто Токмак”» , КП «Міський ринок», КП «Міськводоканал», КП «Управляюча компанія «Контакт» планували витрати на рівні доходу; КП «Токмактеплоенергія» , КП «Фарм ТМК», КП «Абрис»  запланували  валові прибутки  в сумі 100,7 тис. грн та чистий прибуток у сумі 57,29тис. грн.  

По результатам роботи у 2016 році фактично п’ять підприємств отримали збитки в сумі 9 628тис.грн (для порівняння, збитки за підсумками роботи у першому кварталі 2016року - 4 422,6 тис.грн.), а саме: КП «Абрис»  (11,3 тис.грн), КП « Газета “Наше місто Токмак”» (73,6тис.грн), КП «Міськводоканал» (289,7тис.грн), КП « Управляюча компанія «Контакт» (508,8 тис.грн)  та КП «Токмак теплоенергія» (8 744,6тис.грн.). Фактично отримано чистого прибутку в сумі 189,6 тис. грн.

 

 

КП «Міський ринок» запланувало витрати на рівні доходу, за результатами роботи у 2016році фактично отримало 187 тис. грн. валового прибутку, з нього 153тис.грн чистого прибутку. Підприємство перевиконало доходну частину на 11% або на 312 тис.грн., у той час як показники витрат підприємства збільшилися лише на 4% або на 125 тис.грн. Рівень сплати поточних податків та обов’язкових платежів до бюджету становить 128% проти запланованих сум.

 

КП “ФАРМ ТМК”  фактично отримало 79,4тис.грн. валового прибутку при плані  88,3 тис.грн.. Дохід від реалізації продукції виконаний на 103% , або перевиконання становить 244,8 тис. грн. Сума витрат зросла пропорційно росту доходів на 3% або 253,7тис. грн. , з яких витрати на придбання основних матеріалів (товарів) зросли на 229,2тис.грн проти плану. Спостерігається збільшення витрат на заробітну плату (за рахунок індексації) 65,5тис. грн . Рівень сплати поточних податків та обов’язкових платежів до бюджету становить 112,4% проти запланованих сум .

 

КП “Абрис”  при плановій сумі прибутку 8тис.грн, фактично отримано збитків 11,3 тис. грн. Планова сума дохідної частини перевиконана на 15,8%, але відбулося зменшення об’єму виконаних робіт за зверненнями громадян та установ з 301,0 тис.грн у 2015 році до 208,5 тис.грн. у 2016 році, також у 2016 році відсутній дохід від орендарів ( у 2015 році дохід від орендної плати складав 28,5 тис.грн).

На збитковість підприємства вплинуло:

- підвищення заробітної плати на 30,9% або 35,8тис.грн, що не враховано в тарифах на послуги;

- сплата єдиного соціального внеску на лікарняні по вагітності та пологам у сумі 5,3 тис.грн..

Рівень сплати поточних податків та обов’язкових платежів до бюджету становить 139,9% проти запланованих сум.

 

КП “ Газета “Наше місто Токмак” планувало витрати на рівні доходу, фактично отримано збиток в сумі 48тис.грн ,що менше проти показника за перше півріччя на 6,4тис. грн.

Перевиконання плану по доходах від основного виду діяльності на 20,6% або 138,5 тис.грн було досягнуто за рахунок надання поліграфічних послуг, а також передплати та реалізації газет. При цьому, підприємство не отримало запланованого цільового фінансування з місцевого бюджету в сумі 70 тис грн..

Фактичні видатки збільшилися проти запланованих на 121,9 тис.грн в основному через збільшення вартості сировини та матеріалів ( 88,5тис.грн) Рівень сплати поточних податків та обов’язкових платежів до бюджету становить 104,3% проти запланованих сум.

 

КП “Міськводоканал” планувало витрати на рівні доходу. За результатами роботи у 2016 році отримало збиток у сумі 289,7тис.грн.

Збитки виникли внаслідок того, що у першому півріччі діяли тарифи, затверджені рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг №1159 від 22.08.2014р., які не покривали фактичні витрати підприємства. Відсоток відшкодування витрат споживачами за надані послуги з централізованого водопостачання складав – 77,6%, за надані послуги з централізованого водовідведення – 98,8%. Трансферти на погашення обсягу заборгованості з різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що були надані населенню, у 2016році не надходили. Нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення були затверджені з 02 серпня 2016 року Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1141 від 16.06.2016р.. Слід зазначити, що у другому півріччі фінансовий стан підприємства значно покращився, і збитки за підсумками першого півріччя зменшилися   на кінець року на 477,2тис.грн. Дохід за основним видом діяльності перевиконаний на 10%, але через не отримання трансферту з державного бюджету на послуги, що були надані населенню (1 366,1 тис.грн.), не виконаний загальний план доходів на 2%. Витратна частина перевищена на 0,2%. Найбільшу питому вагу в перевищенні фактичних витрат над плановими становлять витрати на придбання матеріалів (запчастин),  електроенергії та палива . Рівень сплати поточних податків та обов’язкових платежів до бюджету становить 137,3% проти запланованих сум.

 

КП « Управляюча компанія «Контакт» планувало витрати на рівні доходу, фактична сума збитків за 2016рік становить 508,8тис.грн., у тому числі: за основним видом діяльності (здавання житлового фонду в найм) - збиток у сумі – 217,9 тис.грн.; послуги, пов’язані з санітарним очищенням міста – збиток 6,4 тис.грн.; по благоустрою міста збиток складає  343,5 тис.грн. (у тому числі амортизаційні відрахування становлять 337,1тис.грн) ; послуги з дератизації – збиток 7,2тис.грн.; по ритуальним послугам збиток складає 27,3 тис.грн.; збиток по освітленню міста становить 4,1 тис.грн.; прибутковими є інші види діяльності (платні послуги) в сумі 36,1 тис.грн. та операційна оренда активів 8,4тис.грн і дольова участь 57,1тис.грн.

Доходна частина перевиконана на 642,8тис.грн або на 14,5%, з них на 107,6% або 215,1тис.грн за надані послуги ОСББ .

Витрати підприємства складають 126%  до планового показника, або в грошовому виразі на 1151,6тис.грн більше запланованої суми, з якої  збільшення  витрат на благоустрій міста становить 521тис.грн. , на міське освітлення - 134,8тис.грн., на санітарне очищення - 83,3тис.грн., на адміністративні витрати – 116,4тис.грн., на утримання об’єкту соціальної інфраструктури – 134,4тис.грн і на обслуговування ОСББ – 218,2тис.грн.  

За елементами операційних витрат збільшення відбулося по п’яти показникам із семи. Причиною стало підвищення цін на енергоносії, паливно-мастильні матеріали, індексація заробітної плати, і як наслідок, невідповідність діючих тарифів фактичним витратам підприємства.

Рівень сплати поточних податків та обов’язкових платежів до бюджету становить 113,6% проти запланованих сум

 

КП “Токмак теплоенергія ” запланувало чистий прибуток в сумі 4,4 тис.грн., фактично отримало збитки в сумі 8744,6тис.грн., з них  5375,6 тис.грн. за друге півріччя 2016року. Дохід від основного виду діяльності виконаний на 97% у зв'язку з  відхиленням  погодних умов від нормативних в опалювальний період,  дострокове закінчення опалювального сезону  2015-2016рр та відключення споживачів від централізованого опалення (- 914,8 тис.грн). Загальна сума доходної частини планового завдання  виконана на 101% завдяки субвенції з місцевого бюджету на ведення господарської діяльності в сумі 2007,1 тис.грн.  

З 01 липня 2016року Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг встановлено тарифи для населення. З 01 жовтня 2016р   введено в дію нові тарифи для бюджетних та інших споживачів. Але зазначеними Постановами лише відкориговані тарифи  по статтям "Паливо –природний газ" та "Електроенергія". Тому за  2016р.   нарахована сума  з різниці в тарифах для населення становить 3871,25 тис.грн..

На від’ємний фінансовий результат також вплинули:

- економічні санкції (пені, інфляційні витрати, судові збори, штрафи НАК "Нафтогаз України" за  несвоєчасну оплату  за спожитий природний газ) нараховані підприємству у сумі 5225,9тис.грн, в тому числі  по договору на постачання природного газу для бюджетних організацій -3704,6 тис.грн. та по договору  для населення- 1510,0 тис.грн.  

- понадпланові витрати на виконавчий збір для погашення заборгованості по заробітній платі через виконавчу службу  -196,1 тис.грн; 

- витрати  на подання судових позовів на боржників за опалення 58,6 тис.грн.;   

- відрядження -68,4 тис.грн.; 

- понадпланова  оплата податків та зборів -82,6 тис.грн.;

- понадпланові послуги з охорони об'єктів - 25,7 тис.грн

- збільшення цін на природний газ та електроенергію – 3187,1тис.грн.

Рівень сплати поточних податків та обов’язкових платежів до бюджету становить 231,6% проти запланованих сум.

 

 

Начальник відділу економіки

виконавчого комітету міської ради                                                      Л.М. Аненко