Друк

Про утворення постійно діючої конкурсної комісії на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я

 У К Р А Ї Н А

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

19.02.2018                                                                                   № 24

 

 

Про утворення постійно діючої конкурсної

комісіїна зайняття посади керівника 

комунального закладу охорони здоров’я

 

 

             Керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішення міської ради від 25.01.2018 № 13 «Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного лікаря комунального підприємства «Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Токмацької міської ради», відповідно до частини дев’ятої статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я, згідно Постанови кабінету Міністрів України від 27.12.2017р. №1094“Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я”, виконавчий комітет Токмацької міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

 

           1. Утворити постійно діючу конкурсну комісіюна зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я.

      2. Затвердити персональний склад конкурсної комісії на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я, що додається.

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Загуменного В.А.

 

 

Міський голова                                                                       І.В. Котелевський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконкому Токмацької міської ради   

від________ 2018           №

 

 

 

С К Л А Д

постійно діючої конкурсної комісії

на зайняття посади керівника

комунального закладу охорони здоров’я

 

Голова комісії

 

Мамчак                                             – заступник міського голови з питань

Наталія Вікторівна                             діяльності  виконавчих органів ради

 

Члени комісії

 

Давлад

Вікторія Олександрівна                   – лікар дерматовенеролог відділення по

                                                               обслуговуванню дорослого населення

                                                               Комунального підприємства «Токмацька

                                                               багатопрофільна лікарня інтенсивного

                                                               лікування» Токмацької міської ради

 

Данілова                                            – сестра медична зі стоматології

Олена Вікторівна                                 Комунального підприємства «Токмацька

                                                               багатопрофільна лікарня інтенсивного

                                                               лікування» Токмацької міської ради

 

Третьяк                                              – заступник головного лікаря з медичної

Оксана Володимирівна                       частини Комунального підприємства

                                                               «Токмацька багатопрофільна лікарня

                                                               інтенсивного лікування» Токмацької

                                                               міської ради

 

Бутенко                                                – член Громадської ради при виконавчому

Людмила Григорівна                            комітеті Токмацької міської ради

                                                                                       

 

Лалабеков                                             – член Громадської ради при виконавчому       

Альберт Віталійович                              комітеті Токмацької міської ради         

 

 

Морозова                                          – член Громадської ради при виконавчому                    

Віра Іванівна                                       комітеті Токмацької міської ради         

 

Майсак                                               – начальник відділу з питань надзвичайних  

Віктор Миколайович                          ситуацій, цивільного захисту населення,

                                                              взаємодії з правоохоронними органами

                                                              та мобілізаційної роботи виконавчого

                                                              комітету Токмацької міської ради                                                                                                    

 

Секретар комісії

 

Колеснікова                                     – начальник відділу кадрової роботи

Ольга Миколаївна                             та інформації  виконавчого комітету

                                                             Токмацької міської ради