Друк

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження Правил приймання стічних вод підприємств у систему каналізації м. Токмак»

У К Р А Ї Н А

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

  27   липня  2018 р.                                                                    №  144

 

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження Правил приймання стічних вод підприємств у систему каналізації м. Токмак»    

 

Керуючись ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», заслухавши звіт групи посадових осіб виконавчого комітету Токмацької міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики про періодичне відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження Правил приймання стічних вод підприємств у систему каналізації м. Токмак», виконавчий комітет Токмацької міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Прийняти до відома звіт групи посадових осіб виконавчого комітету Токмацької міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики про періодичне відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження Правил приймання стічних вод підприємств у систему каналізації м. Токмак», що затверджені рішенням виконавчого комітету Токмацької міської ради від 27.11.2014р. № 225 (додається).

        

2. Управлінню комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради в 10-ти денний термін оприлюднити рішення шляхом його розміщення на сайті Токмацької міської ради та у Центральній бібліотеці.

 

         3Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з  питань діяльності виконавчих органів ради Баглая О.М.

 

 

Міський голова                                                                              І.В. Котелевський

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Додаток

                                                                              до рішення виконавчого комітету

                                                                              від 27 липня  2018 р. № 144

Звіт

про періодичне відстеження результативності регуляторного акту

«Про затвердження Правил приймання стічних вод підприємств у систему каналізації м. Токмак» затвердженого рішенням виконавчого комітету Токмацької міської ради від 27.11.2014 №225

 

Виконавець: група посадових осіб виконавчого комітету Токмацької міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики.

 

Розробник: управління комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради, комунальне підприємство «Міськводоканал» Токмацької міської ради  

 

Ціль прийняття акту: запобігання порушенням у роботі каналізаційних мереж і споруд, підвищення ефективності їх роботи та безпеки  експлуатації, а також забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод підприємств на території м. Токмак.

 

Строк виконання заходів з відстеження: 02 - 09 липня 2018 року.

 

Тип відстеження: періодичне відстеження.

 

Метод одержання результатів: отримання статистичних даних.

 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність. Способи одержання даних: Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалося шляхом аналізу інформації, отриманої від комунального підприємства «Міськводоканал» Токмацької міської ради. Дані Правила поширюються на всі підприємства, установи, організації, незалежно  від  форм   власності та відомчої приналежності та  фізичних  осіб – підприємців, фізичних осіб, що є власниками нежилих об’єктів, на території яких здійснюється виробнича діяльність і які скидають безпосередньо або опосередковано (через мережі іншого підприємства) свої стічні води у систему каналізації м. Токмак.

 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта

 

назва показника

Станом на 01.01.2016р.

 

Станом на 01.01.2017р.

Станом на 01.01.2018р.

кількість абонентів (суб’єктів господарювання, підприємств), які користуються послугою централізованого водовідведення, од.

360

364

367

розмір коштів, які надходять за послугу з централізованого водовідведення (від суб’єктів господарювання, підприємств) , тис. грн.

687,1

769,8

725,1

відсоток сплати за послугу централізованого водовідведення, (від суб’єктів господарювання, підприємств)  %

94

97

98

рівень поінформованості (суб’єктів господарювання, підприємств)   з  основними розділами Правил, %

89

92

97

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей

     Від дії цього регуляторного акту ми очікували забезпечення в повному обсязі, встановлення чіткого механізму відносин між надавачом  послуг (КП «Міськводоканал» ТМР) та абонентами – замовниками послуги з централізованого водовідведення на території м. Токмак шляхом укладання відповідних договорів, визначення прав та обов’язків між надавачом і замовником цих послуг.

 

Висновок: Регуляторний акт має наглядні показники досягнення визначених цілей, результати реалізації Правил мають позитивну динаміку, на даний час він не потребує змін чи доповнень.

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                         І.В. Котелевський