Друк

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження Положення про порядок надання ритуальних послуг на території міста Токмак»

У К Р А Ї Н А

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

27 липня 2018 р.                                                                                                     № 142

 

Звіт про періодичне відстеження результативності

регуляторного акту «Про затвердження

 Положення про порядок надання ритуальних

 послуг на території міста Токмак»

 

Керуючись ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», заслухавши звіт групи посадових осіб виконавчого комітету Токмацької міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики про періодичне відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження Положення про порядок надання ритуальних послуг на території міста Токмак», виконавчий комітет Токмацької міської ради

ВИРІШИВ:

 

  1. Прийняти до відома звіт групи посадових осіб виконавчого комітету Токмацької міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики про періодичне відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження Положення про порядок надання ритуальних послуг на території міста Токмак», що затверджено рішенням виконавчого комітету Токмацької міської ради від 28.08.2014р. № 160 (додається).
  2. Управлінню комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради в 10-ти денний термін оприлюднити рішення шляхом його розміщення на сайті Токмацької міської ради та у Центральній бібліотеці.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Баглая О.М.

Міський голова                                                                              І.В. Котелевський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету

від  27 липня 2018р. № 142

 

Звіт

про періодичне відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження Положення про порядок надання ритуальних послуг на території міста Токмак», затвердженого рішенням виконавчого комітету Токмацької міської ради від 28.08.2014р. № 160

Виконавець: група посадових осіб виконавчого комітету Токмацької міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики.

Розробник: управління комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради.

Ціль прийняття акту: надання якісних послуг споживачам, врегулювання відносин між ритуальною службою і суб’єктами господарювання, які виявили бажання працювати на ринку ритуальних послуг та замовниками ритуальних послуг на території міста Токмак.

Строк виконання заходів з відстеження: 22 - 29 червня 2018 року.

Тип відстеження: періодичне відстеження.

Метод одержання результатів: отримання статистичних та фінансових даних.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність. Способи одержання даних: Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалося шляхом аналізу інформації (щодо обсягу наданих та сплачених послуг у грошовому вимірі) отриманої від КП «Управляюча компанія «Контакт» Токмацької міської ради, яке на даний час є Ритуальною службою по м. Токмак та виконавцем для забезпечення ведення Книги реєстрації поховань та перепоховань згідно рішення виконавчого комітету Токмацької міської ради від 15.07.2013 №179.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

 

Назва показника

За 2015 р.

За 2016 р.

За 2017 р.

Кількість укладених договорів між ритуальною службою та суб’єктами господарювання про надання ритуальних послуг, шт.

4

5

5

Кількість суб’єктів господарювання та громадян на яких поширюватиметься дія регуляторного акту, шт.

25000

25000

25000

Кількість звернень громадян та суб’єктів господарювання щодо їхніх прав які передбачені чинним законодавством та цим регуляторним актом, шт.

0

0

2

Розмір коштів та час що витрачатиметься суб’єктами господарювання та фізичними особами пов’язаних з виконанням регуляторного акта, тис. грн.

58

65,5

72,6

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень регуляторного акта, %

72

74

80

 

        Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення  визначених цілей:

Від дії цього регуляторного акту ми очікували забезпечення стабільної роботи комунального підприємства (Ритуальної служби) та надання якісного обслуговування споживачам у галузі надання ритуальних послуг суб’єктами господарювання на яких розповсюджується дане Положення.

Висновок: Регуляторний акт має наглядні показники досягнення визначених цілей, результати реалізації Положення мають позитивну динаміку, на даний час змін чи доповнень не потребує.

 

 

Міський голова                                                                  І.В. Котелевський