Друк

Про приватизацію жилих приміщень в гуртожитку м. Токмак, вул. Шевченка, 43

        Керуючись пп. 1 п. а) ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 3 ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду», ст..1,4,18 Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», п.14 Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 16.12.2009р. № 396, рішенням сесії Токмацької міської ради від 21.07.2011 №6  «Про визначення органу приватизації кімнат у гуртожитках», розглянувши заяви мешканців гуртожитку, виконавчий комітет Токмацької міської ради
ВИРІШИВ:
 
1. Передати наймачу в  приватну  власність наступне жиле приміщення в     
гуртожитку за адресою м. Токмак, вул. Шевченка, 43:
  - Приходько С.С. вул. Шевченка, 43 кім. № 38, житл. пл. 15,9 кв. м.  
2. Затвердити розрахунок площі житлового приміщення у гуртожитку,  що приватизується безоплатно. (Додається).
3. КП  «Абрис» Токмацької міської ради  оформити  свідоцтво про  право власності на жиле приміщення у гуртожитку.       
4. Власнику зареєструвати свідоцтво про  право власності на жиле приміщення в гуртожитку у відділі реєстрації виконавчого комітету Токмацької міської  ради.  
5.  КП «Управляюча компанія «Контакт»  у десятиденний строк  укласти  договір з громадянами  на їх участь у витратах на обслуговування та ремонт будинку.
6. Контроль   за   виконанням  цього  рішення   покласти на заступника міського голови з  питань діяльності виконавчих органів ради Баглай О.М.   
              

 

 Міський голова                                                                 І.КОТЕЛЕВСЬКИЙ

 

Проект підготував:

Директор КП  «Абрис»                                                              А.ШКАРУБА

 

Погоджено:

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                                        О.БАГЛАЙ

 

Начальник юридичного відділу

виконавчого комітету Токмацької міської ради                      Т. ЛЕВЧЕНКО

 

Керуючий справами виконавчого комітету                             В.ЗАГУМЕННИЙ                                                             

 

 

                                                                                                          Затверджено

                                                                         рішенням виконавчого комітету

                                                                        «______» _________2019 р.  №_____

 

№ п/п

П.І.Б.

АДРЕСА

Безоплатно передана площа (кв. м.)

1.

Приходько С.С.                        

Шевченка, 43, кімн. № 38

    15,9кв. м.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор КП  «Абрис»                                                                 А.ШКАРУБА

  

 

У К Р А Ї Н А

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

_______________________                                                                                №________

                        
 
Про приватизацію жилих приміщень
в гуртожитку м. Токмак, вул. Шевченка, 43
 
        Керуючись пп. 1 п. а) ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 3 ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду», ст..1,4,18 Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», п.14 Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 16.12.2009р. № 396, рішенням сесії Токмацької міської ради від 21.07.2011 №6  «Про визначення органу приватизації кімнат у гуртожитках», розглянувши заяви мешканців гуртожитку, виконавчий комітет Токмацької міської ради
ВИРІШИВ:
1. Передати наймачу в  приватну  власність наступне жиле приміщення в     
гуртожитку за адресою м. Токмак, вул. Шевченка, 43:
  - Приходько С.С. вул. Шевченка, 43 кім. № 38, житл. пл. 15,9 кв. м.  
2. Затвердити розрахунок площі житлового приміщення у гуртожитку,  що приватизується безоплатно. (Додається).
3. КП  «Абрис» Токмацької міської ради  оформити  свідоцтво про  право власності на жиле приміщення у гуртожитку.       
4. Власнику зареєструвати свідоцтво про  право власності на жиле приміщення в гуртожитку у відділі реєстрації виконавчого комітету Токмацької міської  ради.  
5.  КП «Управляюча компанія «Контакт»  у десятиденний строк  укласти  договір з громадянами  на їх участь у витратах на обслуговування та ремонт будинку.
6. Контроль   за   виконанням  цього  рішення   покласти на заступника міського голови з  питань діяльності виконавчих органів ради Баглай О.М.   
              

 

 

 Міський голова                                                                І.КОТЕЛЕВСЬКИЙ