Друк

Про проведення призову громадян України на строкову військову службу в жовтні-грудні 2019 року та заходи щодо його забезпечення

У К Р А Ї Н А

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                 

 25.07.2019 року                                                                                              №   132

 

Про проведення призову громадян України на строкову військову службу в жовтні-грудні 2019 року та заходи щодо його забезпечення

 

Керуючись п.1 ст. 36 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу", Указом Президента України від 30.01.2019 року №22/2019 “Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2019 році”, постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 № 352 "Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття на військову службу за контрактом", розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації від 12.02.2019р. № 78 „ Про проведення призову громадян України на строкову військову службу у 2019році та заходи щодо його забезпечення”, виконавчий комітет Токмацької міської ради

В И Р І Ш И В:

 

  1. Затвердити:

1.1      основний склад міської призовної комісії (додаток № 1);

1.2      резервний склад міської призовної комісії (додаток № 2);

1.3      графік роботи призовної та медичної комісій під час проведення призову в жовтні-грудні  2019 року (додаток № 3);

1.4      склад групи професійно-психологічного відбору (додаток № 4);

1.5 графік виділення автотранспорту на призовну дільницю під час проведення призову в жовтні-грудні 2019 року  (додаток № 5);

1.6  склад комісії для обстеження сімейно-майнового стану призовників та військовослужбовців які проходять військову службу в Збройних Силах України (додаток № 6).

1.7  основний склад медичної комісії лікарів – спеціалістів КП «Токмацька  багатопрофільна  лікарня  інтенсивного  лікування»  Токмацької

 

 

міської ради та комунального некомерційного підприємства   “Токмацький ЦПМСД” Токмацької  міської ради  для роботи на призовній дільниці   під час проведення  призову в жовтні-грудні 2019 року (додаток № 7);

1.8  резервний склад медичної комісії лікарів – спеціалістів КП «Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Токмацької міської ради, комунального некомерційного підприємства   “Токмацький ЦПМСД” Токмацької міської ради, комунального некомерційного підприємства  “Молочанський ЦПМСД“ Токмацької районної ради та комунального некомерційного підприємства “Молочанська районна лікарня” Токмацької районної ради для роботи на призовній дільниці   під час проведення  призову в жовтні-грудні 2019 року (додаток № 8);

1.9 основний склад медичних сестер КП «Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Токмацької міської ради, комунального некомерційного підприємства  “Токмацький ЦПМСД”  Токмацької міської ради,  комунального некомерційного підприємства  “Молочанський ЦПМСД“ Токмацької районної ради та комунального некомерційного підприємства “Молочанська районна лікарня” Токмацької районної ради для роботи на призовній дільниці під час проведення  призову в жовтні-грудні 2019 року (додаток № 9);

1.10 резервний склад медичних сестер КП «Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Токмацької міської ради, комунального некомерційного підприємства  “Токмацький ЦПМСД”,  комунального некомерційного підприємства  “Молочанський ЦПМСД“ Токмацької районної ради та комунального некомерційного підприємства “Молочанська районна лікарня” Токмацької районної ради для роботи на призовній дільниці під час проведення  призову в жовтні-грудні 2019 року (додаток № 10);

1.11 перелік лікувально-профілактичних закладів, виділених для лікування і медичного огляду призовників під час проведення  призову в жовтні-грудні 2019  року (додаток № 11);

1.12    склад оперативної групи по розшуку осіб, які не прибули на призовну комісію (додаток № 12);

1.13  затвердити сімейного лікаря «Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування»  Токмацької міської ради (далі – КП «Токмацька БЛІЛ» ТМР») Макаревського Євгенія Сергійовича лікарем, який організовує роботу медичної комісії (ведучим лікарем) міської призовної комісії, по узгодженню з департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації;

         1.14 затвердити ведучим лікарем резервного складу міської призовної комісії – лікаря терапевта дільничного комунального некомерційного підприємства  «Молочанський центр первинної медико-санітарної допомоги» (далі –КНП «Молочанський ЦПМСД») Гладкову Євгенію Георгіївну.

 

2.  Для забезпечення проведення призову громадян України:

2.1. Голові міської призовної комісії, військовому комісару Токмацького об’єднаного міського військового комісаріату, директору КП «Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Токмацької міської ради та   головному лікарю комунального некомерційного підприємства   “Токмацький ЦПМСД“:

2.1.1 до 01.08.2019 року на призовній дільниці провести нараду з посадовими особами виконавчого комітету, керівниками підприємств, установ і організацій незалежно від підпорядкування і форм власності, де проаналізувати результати призову громадян на строкову військову службу навесні 2019 року, довести вимоги Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", постанови Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 №352 "Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом" та наказу Міністра оборони України від 14.08.2008 № 402 "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України” і вжити конкретних заходів щодо організації і проведення призову, його матеріального, фінансового та правового забезпечення;

2.1.2 для проведення медичного огляду громадян, призову їх на військову службу та відправки призваних до обласного збірного пункту організувати підготовку призовної дільниці, забезпечити її медикаментами, інструментарієм, медичним та господарським майном, необхідною кількістю типографських бланків, канцелярських приладів для оформлення особових справ призовників, транспортом з необхідною кількістю пального для доставки призовників на обласний збірний пункт;

2.1.3  зобов’язати керівників підприємств, установ і організацій, навчаль­но-виховних закладів, незалежно від підпорядкування і форм власності:

          -   під час прийняття призовників на роботу (навчання) перевіряти у них наявність посвідчень про приписку і взяття їх на військовий облік за місцем проживання. Призовники,  які не перебувають на військовому обліку, приймаються на роботу (навчання) тільки після взяття їх на військовий облік у військових комісаріатах за  місцем проживання;

         - забезпечити повноту військового обліку призовників, які працюють (навчаються) на підприємствах, в установах, організаціях, навчальних закладах за встановленими правилами і формою;

         - оповіщати на вимогу військового комісаріату призовників про виклик їх до військового комісаріату і забезпечувати своєчасне прибуття за цим викликом;

         - у семиденний термін повідомляти військовий комісаріат про щойно прийнятих на роботу (навчання) призовників або звільнених з роботи (відрахованих з навчальних закладів);

-  забезпечити безкоштовну видачу призовникам за запитом військ­комату довідок про склад сім'ї;

2.1.4 для оперативного повідомлення призовників, своєчасного розшуку та доставки призовників, які ухиляються від явки на призовну дільницю забезпечити виділення чергового автомобілю з запасом палива на 100 км. з 8.00 до 12.00 та з 15.00 до 19.00 згідно додатку № 5;

        

 

     2.2. Військовому комісару Токмацького об’єднаного міського військового комісаріату:

2.2.1 організувати роботу по координації діяльності Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області та Токмацького об’єднаного міського військового комісаріату з питань розшуку, затри­мання та доставки до призовної дільниці призовників, які ухиляються від при­зову;

2.2.2 відправку призовників у війська проводити організовано та в урочистій обстановці.

2.3.   Директору КП «Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Токмацької міської ради, головному лікарю комунального некомерційного підприємства   “Токмацький ЦПМСД“ Токмацької міської ради та комунального некомерційного підприємства  “Молочанський ЦПМСД“ Токмацької районної ради та комунального некомерційного підприємства “Молочанська районна лікарня” Токмацької районної ради:

2.3.1  направити для роботи у складі призовної комісії лікарів, які мають практичний стаж роботи і досвід по військово-лікарській експертизі призовників та медичних сестер із збереженням посади та середнього заробітку за місцем постійної роботи згідно з додатками №7, 8,9,10;

2.3.2 провести навчально-методичні заняття з лікарями, залученими до роботи у складі медичної комісії;

2.3.3  стаціонарне обстеження проводити у 10-денний термін;

2.3.4 забезпечити проведення медич­ного обстеження та лікування призовників у закладах охорони здоров’я за рахунок загального обсягу видатків на їх утримання;

2.3.5  медичний огляд призовників та подальше їх лікування проводити якісно та оперативно. В період з 01.09.2019 до 31.12.2019 року виключити випадки госпиталізації та медичного обстеження юнаків 1992-2001 років народження без направлення призовної комісії. В разі  ургентних випадків доповідати про випадки госпіталізації призовників на призовну дільницю наступного (робочого) дня;

         2.3.6  забезпечити до 01.08.2019 року подання до призовної дільниці  фор­ми 025-1-У з обов'язковою відміткою про флюорографічне обстеження з плів­кою та форми 63 про щеплення від захворювання, аналіз крові, сечі, групу крові та резус-фактор, електрокардіограму, серологічний аналіз крові на: антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), антиген до вірусу гепатиту “В” (HBsAg), антитіла до вірусу гепатиту “С” (anti-HCV), реакцію мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW), а також списки громадян призовно­го віку, які перебувають на диспансерному обліку з приводу захворювань. Провести  щеплення проти дифтерії тим призовникам, що підлягають відправці у війська і своєчасно не щеплені;

 

 

2.4.  Лікарю, що організовує роботу медичного персоналу з медичного огляду призовників :

2.4.1 супроводжувати та представляти на обласну медичну комісію призовників для підтвердження ступені придатності до служби в Збройних Силах України;

2.4.2 в день відправки (згідно графіка відправок молодого поповнення в Збройні Сили) до Обласного збірного пункту медичний огляд призовників проводити  особисто в Токмацькому об’єднаному міському  військовому комісаріаті з 6.30 до  7.00.

2.4.3  представляти звітну документацію ведучому лікарю Запорізької обласної медичної комісії м.Запоріжжя (згідно графіка здачі звітної документації в Запорізькій області).

2.5. Начальнику Токмацького відділення  поліції Пологівського відділу поліції ГУ НП  в Запорізькій області:

2.5.1 згідно п.3 ст.38 Закону України "Про військовий обов’язок  і військову службу"  у встановленому законом порядку проводити розшук, зат­римання і доставку до військового комісаріату громадян, які ухиля­ються від виконання військового обов'язку, направляти (в двотижневий строк) у військовий комісаріат відомості про ви­падки виявлення громадян, які не перебувають, але повинні перебу­вати на військовому обліку, а та­кож відомості про осіб, які отрима­ли громадянство України і повинні бути поставлені на військовий облік;

2.5.2 згідно із заявками військового комісара виділяти наряд поліції для підтримання громадського порядку на території міського військового комісаріату та Токмацької автостанції під час відправок призовників.

2.6. Начальнику ПрАТ "Запоріжавтотранс" Токмацької автобусної станції надавати позачергово місця в рейсових автобусах для перевезення призовників у м. Запоріжжя для відправки у війська.

2.7. Головному редактору ТОВ «Газета "Наше місто  Токмак" всебічно висвітлювати хід призову і відправлення у війська молодого поповнення, а також заходи військово-патріотичного виховання молоді.

3. Рішення залишити на контролі та надати виконавчому комітету Токмацької міської ради підсумкову інформацію щодо його виконання до 20.01.2020 року.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Мамчак Н.В.

 

 
Міський голова

 

І.КОТЕЛЕВСЬКИЙ